AX Video – Armagedon

AX VIDEO – ARMAGEDON (VERA I ZDRAVLJE)

 

Verovatno će većina vas u čitanju ovog sajta preskakati rubriku “Armagedon” i priče o veri. Većina ljudi ima averziju prema ovakvim temama plašeći se sektaštva ili tobože neke ne-emancipovanosti u savremenom naučnom dobu. Na žalost, bolnice su trenutno prepune “naučnika” kako onih u belim odelima tako i onih među pacijentima. Antioksidans insistira na jačanju duhovnog bića jer bez pravilnog razumevanja suštine životai životnih istina teško ćemo doći do izlečenja. Jak duh podrazumeva život u istini a istina se ne može sagledati bez prisustva njenog zakonitog vlasnika. Zato smo i uveli faktor vere u lečenju teških bolesti…

“Postoji jedna bitna razlika koja razdvaja klasičnog i malignog pacijenta. Nije svejedno da li bolujete od reume ili nekog jakog kancera. Oni pacijenti koji boluju od teških, malignih bolesti, nalaze se u specifičnoj psihičko-duhovnoj poziciji. Za razliku od klasičnih pacijenata, maligni pacijenti suočeni su sa izvesnošću smrtnog ishoda. Onome ko se nađe licem u lice sa smrću, u duhovnoj borbi, upotreba tableta i lekova neće mnogo pomoći. Čak ni zdrava hrana nema moći da pobedi u toj borbi. U ovom slučaju, protivnika morate tući oružjem na koje je on osetljiv. Ako vam je hladno na snegu, ne može vas beli luk ugrejati, niti vam tableta može pomoći da prođete kroz vatru. I zdrava hrana i tableta mogu pomoći, svaka na svoj način, ali borba sa smrću je pitanje vere. Sve u svemu, umesto materijalističke izreke “u zdravom telu – zdrav duh”, mogli bi smo pre da kažemo “u zdravom duhu – zdravo telo“.

U ovim video zapisima možete pronaći dosta korisnih informacija koje mogu pomoći svima koji žele preventirati ali i lečiti ovakve bolesti. Svaki video zapis sadrži i link stranice sa koje je preuzet.

 

 

 

Comments are closed.