Jin jang – crno belo – budistička filozofija i zdravlje

Nastavljamo priču o kiseloj PH vrednosti ali iz ugla makrobiotike. U osnovi jin-jang filozofije stoji da je sve energija i da čvrsti predmeti takođe predstavljaju energiju zgusnutu u određenoj formi. Tu energiju možemo svrstati u dva polariteta – jin i jang. Jin kao predstavnik ekspanzivne šireće energije, ženski princip, slatko, meko, nežno, vlažno, tamno… i jang kao predstavnik energije sažimanja, muški princip, slano, tvrdo, grubo, suvo, svetlo.. Osobina ovih dveju sila je da se one nalaze u stalnom pokretu i smeni. Komplementarne su jedna prema drugoj, jedna drugu podstiču i jedna bez druge ne mogu. I bilo bi nepravedno jednu proglasiti za dobru a drugu za lošu jer i jedna i druga predstavljaju neophodne delove celine a samo spojene daju sliku savršenstva. Da li ćemo reći da je jin sila loša? Da li možemo da kažemo da je noć loša i nepotrebna, da je zima zlo godišnje doba, da je udah vazduha u pluća ili povlačenje krvi u srce nešto loše? Ove situacije nemaju karakter i ne mogu se sagledavati iz tog ugla. Jin i jang su dva suprotna pola, muški i ženski, koji su, kao i u odnosu muškarca i žene, u konstantnom privlačenju i kao takvi kreiraju beskrajne kombinacije i oblike bez prisustva epiteta dobra i zla. Jin jang – crno belo – budistička filozofija i zdravlje…

 Ukoliko gledate stranicu na mobilnom, pritisnite kockasti “play” taster za aktivaciju muzike u pozadini

 

Jin jang - crno belo - budistička filozofija i zdravlje. Izlečite duh i telo jer bez zdravog duha nema ni zdravog tela. Antioksidans.com

Jin jang – crno belo – budistička filozofija i zdravlje. Izlečite duh i telo.

JIN JANG – CRNO BELO – BUDISTIČKA FILOZOFIJA I ZDRAVLJE

 

Jing jang filozofiju možemo primeniti na celokupno okruženje u kome živimo. Ako poznajemo funkcionisanje jin-jang zakona onda možemo lako da predviđamo i shvatamo prirodne zakone i događaje.

Osobine jin-jang:

  • jin: minus, tamno, noć, tečno, vlažno, slatko, meko, hladno, udah, tišina, prazno, pasivno
  • jang: plus, svetlo, dan, čvrsto, suvo, slano, tvrdo, vruće, izdah, zvuk, puno, aktivno

Gledajući u odnosu na jedan dan, obdanica bi bila jang a noć jin polariteta. U odnosu na jednu godinu, leto bi bilo jang a zima jin.  Ništa u prirodi nije 100% jin niti 100% jang. Sve pojave i kreacije u sebi nose osobine oba pola s tim što kod ekstrema neki od polariteta preovlađuje. Na osnovu činjenice koji od polariteta preovlađuje mi možeme sagledati sve pojave i kreacije u prirodi i klasifikovati ih kao jin ili jang procese, periode, događaje, stvari, namirnice, i sl.

Jin jang – crno belo – budistička filozofija i zdravlje. Kako funcioniše jin jang zakon?

 

Jin jang - crno belo - budistička filozofija i zdravlje. Izlečite duh i telo jer bez zdravog duha nema ni zdravog tela. Antioksidans.com

 

Kada pogledate jin-jang simboliku videćete te dve sile, crnu i belu, komplemetarne i okrenute jedna prema drugoj. Svaka od njih u trenutku svog zenita nosi u sebi seme suprotne sile koja se rađa. Kako bi to izgledalo u nekom praktičnom primeru? U odnosu na jedan dan, obdanica kao belo jang polje u krugu kreće iz minimalne vrednosti pa sve do svoje maksimalne kada je najjača (vreme oko podneva). U tom momentu obdanica doživljava svoj vrhunac a u njoj se tada začinje seme noći. Od tog trenutka dan počinje da nestaje a noć polako pada (ako se sećate reči Jovana Krstitelja: “Pogledajte jagnje koje je došlo preuzeti na sebe sve grehe sveta. On je taj koga sada morate slediti a ne mene. Ja sam vas krstio vodom a On će vas krstiti vatrom” ili što bi rekao Šekspir: propast jednog kralja počinje sa njegovim krunisanjem.

Jin jang – crno belo – budistička filozofija i zdravlje. Izlečite duh i telo.

Da se vratimo ponovo na našu priču noći i dana. Dakle, oko podneva noć je već u svom začetku, kreće iz neke minimalne vrednosti i postepeno se pojačava dok obdanica slabi. Kada noć dostigne svoj maksimum, oko ponoći, u istom trenutku začeće se seme obdanice koja će od tada početi da raste i tako sve u krug kao i za svaku pojavu u prirodi: udisaj – izdisaj, otkucaj srca, zvuk u tišini, svetlost u mraku, život i smrt. Svaki od ova dva polariteta sadrži seme svog suparnika. Zato kada dođe do neke tegobe i muke u životu i kada nas pritisne mrak možemo slobodno reći da nijedno zlo nije konačno i da izlaz uvek postoji. U zenitu tamne strane nalazi se svetla tačka a naše je da je prepoznamo i pružimo joj šansu da izraste ili što bi optimisti rekli ako vam se dogodi nešto loše, u tom “lošem” možete pronaći i nešto dobro ili “ko zna zašto je to dobro”. Na žalost, ova priča važi i u obrnutom smeru: u momentu zenita života rađa se seme smrti, u zenitu sreće seme tuge… Iako su ovi simboli suprotnih polariteta oni nisu u sukobu jedan sa drugim. Njihova suprotnost je neophodna ali oni funkcionišu poput leve i desne ruke u telu. Ove dve energije čine unutrašnji deo kruga i zakona na kome počiva celokupno stvaranje – jin kao crni deo prestavlja zemlju i vodu a jang kao beli simbolizuje vazduh i vatru. Sve sile u prirodi mogu se posmatrati u svojoj jin i jang fazi i sve je u konstantnom kretanju. Jin-jang principi se u kineskoj medicini primenjuje odavna (neki spisi datiraju još iz 300. godine pne). Zdrav organizam kod čoveka predstavlja sklad i ravnotežu ovih dveju energija. Ukoliko energija počinje da naginje više prema bilo kom od polariteta, doći će do disbalansa, gubitka ravnoteže i bolesti a ovo naročito ako stvari naginju više jin polovini. Postojanje života, zdravlja i čitavog svemira zasniva se na ravnoteži komplementarnih sila. Svaki disbalas vodi ka uništenju i zato će i priroda i organizam u takvim slučajevima odmah pokrenuti mehanizme uravnoteženja potencirajući drugu stranu. Ukoliko ravnoteža ne usledi pravovremeno događaji će se odvijati u lošem smeru.

Ova činjenica predstavlja osnovu filozofije akupunkture. Ona polazi od činjenice da su svi organi podeljeni u parove koji razmenjuju pozitivnu i negativnu energiju (u smislu polariteta) a zadatak akupunkture je da pomogne uspostavljanju ravnoteže i rešavanje problema nastalog u toj kumunikaciji. Najvažnije pravilo tadašnjih kineskih lekara, a koje danas često zaboravljamo, jeste da je čovek celina tela, uma i duše, a sve je to pod uticajem jina i janga. Često se govori da jin i jang možemo uporediti sa svećom – gde vosak predstavlja jin – telo, a plamen jang – dušu. Oni ne mogu jedno bez drugog, jer kada vosak nestane – tada nema ni plamena.

 

Jin jang i ishrana

 

Rekli smo da odlazak u bilo koju krajnjost jin-janga znači bolest našeg organizma. Na žalost, hrana koju danas jedemo uglavnom nas vodi u takve krajnjosti. Neke namirnice izazivaju skupljanje i napetost a neke širenje ili preveliku opuštenost i rasutost organizma. U tom smislu sve namirnice možemo rasporediti u spektru od jina do janga pa bi se kao ekstremi u jinu našli lekovi, alkohol, šećer i neki mlečni proizvodi a u jangu to bi bili meso, jaja, sol, tvrdi i masni sirevi, itd. Hrana koju danas jedemo najčešće je jin polaritita pa samim tim tu svoju osobinu prenosi i na naš organizam. Biljke tipa jin rashlađuju telo, krupnije su i obično rastu iznad zemlje i manje su slane. Jang biljke zagrevaju telo, uglavnom rastu pod zemljom, slanije su…. Kada živimo u krajevima gde je klima toplija poželjno je jesti jin hranu koja će nas rashladiti a u toku zime jang hranu koja će nas zagrejati. Ako pogledate eskime i analizirate njihovu životnu situaciju kroz prizmu jin-jang simbolike odgovor bi bio sledeći: eskimi žive na severnom polu oruženi ledom, snegom i vodom. Dakle hladno, voda, led tj. ekstremni jin uslovi. Uspostavljanje ravnoteže vrši se forsiranjem jang tipa ishrane tj. više ribe, mesa, masti, životinjskih namirnica. Sa druge strane stanovnici ekvatora žive u tropskim predelima sa većim temperaturama i više sunca. Flora u tom predelu je više citrusna, bogata sočnim i slatkim plodovima tipa – jin. Konzumiranjem jin hrane ekvatorska populacija brani se od ekstremnih – jang uslova života. Jedući jin voće oni faktički preuzimaju njegovu osobinu i prilagođenje okolini.

Iz tog razloga idealno bi bilo da konzumirate voće i povrće iz svog klimatskog pojasa a ne iz dalekih predela jer situacije poput brda narandži i ekstremne zime nisu poželjne iako stanovnici sa naših prostora imaju ubeđenje da u hladnim zimama treba jesti puno tropskog voća. Bilo bi vrlo neodgovorno nametati svoj režim ishrane drugim populacijama jer uslovi života i životne okoline nisu svuda isti.

 

Jin jang - crno belo - budistička filozofija i zdravlje. Izlečite duh i telo jer bez zdravog duha nema ni zdravog tela. Antioksidans.com

Naša klima je nekako pola-pola pa se naša ishrana kreće od više jang u zimskom do više jin u letnjem periodu. Spajanjem ova dva perioda dobijamo uravnoteženu celinu. Ukoliko dođe do toga da svojom ishranom više nagnemo prema jednom polaritetu i narušimo ravnotežu, ista se mora popraviti. Ovaj princip uravnoteženja nekad funkcioniše i automatski: recimo da se nalazite na nekoj gozbi, uzimate čašicu alkohola koji je ekstrem u jin delu i skala u organizmu počinje da naginje ka jin polaritetu. Automatski, vaša ruka se hvata za slano meze, sušeno meso i slane sireve, koji se nalaze u ekstremu jang polariteta. Tako će jang ekstrem poništiti delovanje alkoholnog jin ekstrema. Međutim, automatika ne može uvek dobro da odradi ovaj posao pa često dolazi do preterane jang-izacije (alkalizovanja) ili jin-izacije (zakišeljavanja). Ekstremni potiru svoju suprotnost ali je oscilacija PH skale u organizmu prevelika i teško ju je kontrolisati pa lako može dovesti do neravnoteže. Ako bismo to poredili sa dečjom klackalicom, svako opterećenje na njenim krajevima, (u slučaju ishrane – ekstremne namirnice), izazvaće njen nagib na tu stranu. Ako sa suprotne strane ne postavite kontrateg koji će uravnotežiti klackalicu, doći će do njenog pada na jednu stranu a onda će vam trebati mnogo veća sila da je podignete iz tog položaja. Kada ta klackalica u organizmu padne na jednu stranu onda dolazi do bolesti. Ovo je vrlo čest slučaj u poslednje vreme gde većina teških bolesti poput onih tumorskih dolazi od preterane zakiseljenosti tela.

Jin jang – crno belo – budistička filozofija i zdravlje. Izlečite duh i telo.

Zato makrobiotička ishrana insistira na korišćenju namirnica iz srednjeg dela skale, tkzv. umereno jin ili jang namirnice koje izazivaju slabe oscilacije pa se mogu uzimati svakodnevno. One pružaju sve potrebne hranljive materije, belančevine, ugljene hidrate, vitamine a da pritom nisu opasne po naše zdravlje. Na ovoj stranici nismo postavljali nikakve tabele namirnica i nismo dublje zalazili u filozofiju jin-jang simbolike. Ova tema je sama po sebi dovoljno kompleksna tako da bi bilo neozbiljno objašnjavati je “na brzinu”. Oni koji su zainteresovani za proučavanje ove filozofije mogu pronaći brdo materijala na internetu i knjigama koje se time bave. Poznatije ime u primeni jin-jang filozofije u domenu ishrane predstavlja Mičio Kuši, pa ukoliko ste u mogućnosti, možete pročitati izdanja ovog autora. Nešto više o makrobiotici i podeli namirnica možete pogledati na sajtu makrobiotike.

Mi ovu temu pominjemo samo iz razloga da biste imali uvid u jednu filozoviju koja će uz ostale teme na ovom sajtu činiti deo slagalice na vašem putu ka istini.

 

Jin jang, rafinisana i termički obrađena hrana

 

Vratimo se sada ishrani. Ako bismo neku biljnu namirnicu pogledali kroz prizmu jin-jang filozofije, mogli bi smo da kažemo da u svom integralnom obliku ona predstavlja savršen balans i stanje ravnoteže jin-jang principa. Šta u stvari znači ovo stanje ravnoteže? To znači da je odnos nutrijenata i antinutrijenata u biljci doveden u stanje ravnoteže pri čemu nutrijent poput protivotrova neutrališe dejstvo antinutrijenta koga bismo simbolički mogli nazvati otrovom za organizam. A šta se dešava kada rafinišete ili termički obradite neku namirnicu? Ovim procesima vi faktički spržite protivotrov ili ga jednostavno rafinisanjem udaljite iz biljke pri čemu ostavljate samo antinutrijent tj. otrov. Pri tome jedan od polariteta ostaje bez svog suparnika i time dobijate ekstremno jin ili jang ishranu. Ovi ekstremi dovode do pojačane zakiseljenosti tela a ono pak do raznoraznih problema. Tako npr. sirovu šargarepu možemo zvati lekom ali ne i kuvanu. Fitinska kiselina u susamu može biti neutralisana živim kalcijumom kojim je susam prebogat ali ako vi taj susam ispečete, mrtav kalcijum u njemu neće biti adekvatno apsorbovan u telu ali će se telo ipak “snaći” time što će živi kalcijum pozajmiti iz vaših kostiju i zuba što je proces koji prethodi osteoporozi.

Ishrana na principima jin-jang sistema prestavlja područje koje obrađuje makrobiotika koja pored posebnog režima ishrane podrazumeva filozofiju, način i stil života, odnosno shvatanje sveta i događaja u njemu kao večite interakcije dve suprotne sile, jina i janga.

 

Jin jang kao religija

 

Kao što smo malopre napomenuli bilo bi vrlo neodgovorno nametati svoj režim ishrane drugim populacijama jer uslovi života i životne okoline nisu svuda isti. Ova filozofija važi i kod prihvatanja vere koja vam nije duhovno-genetski dodeljena. Pitanje vere vrlo je osetljivo ali ako ste vi npr. vernik u Hrišćanstvu, savet koji vam mi možemo dati jeste: “Ostanite tu gde jeste jer tamo gde sam vas ostavio – tamo ću vas tražiti”.  To znači da ovaj tekst ne kaže da vi sada trebate postati budista da biste koristili makrobiotički pristup lečenju već da ostanete u svojoj veri a ono što vam može koristiti iz tradicionalnih medicina, to svakako možete znati. Različitost u verskim stavovima ne treba značiti da nacije koje žive u drugim verama treba doživljavati kao svoje neprijatelje već naprotiv, treba pronaći nešto vredno u toj različitosti. Svako od nas gleda na istinu iz svog ugla i vidi jedan deo priče. U tim delovima možete pronaći parčiće istine koje kada sklopite sa ostalima mogu dati jasniju sliku istine za kojom tragate. Ukratko, ako već zavirujete u tuđe priče, pazite se da ne postanete zavedeni i ostanite u svojoj veri jer ako budete mnogo lutali lako se može desiti da zalutate.

Jin jang – crno belo – budistička filozofija i zdravlje. Izlečite duh i telo.

Antioksidans komentar:

 

Iz svega navedenog možemo zaključiti da je srž postojanja i radosti savršena ravnoteža, niti previše jin, niti previše jang. Sve što je stvoreno, ceo svemir, sve postoji i egzistira u stabilnosti zahvaljujući ravnoteži sila jin janga koji žive u krugu međusobne tolerancije u dopunjavanja. Tako i vi sa vašom jin ili jang stranom koji živite u krugu koji se zove brak svoju radost možete učiniti još većom jedino ukoliko jedno drugo dopunjujete i živite u savršenom skladu bez ekstrema ka jednoj od strana. Favorizovanje samo jedne strane vodi u bolest, probleme i propast a kada jedna od strana doživi svoj ekstrem – onda i u samu smrt. Zato život tretirajte kao koktel sreće i tuge, kao jelo sa puno sastojaka jer jedino tako može egzistirati. A možda ćete jing jang bolje razumeti ako se setite Njegoševog stiha “…Čašu meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči. Čaša meda ište čašu žuci, smiješane najlakše se piju…”

Postizanje životne ravnoteže jeste ono na čemu naš sajt najviše insistira. Baš kao što antioksidansi vraćaju ravnotežu oksidansima koji tragaju za izgubljenim elektronom tako i naš sajt (Antioksidans) pokušava nešto slično a to je pronaći kariku koja nedostaje a koja nas je izbacila iz ravnoteže i dovela u rizik bolesti.

 

Pogledajte video zapise na temu Armagedon

 

The hidden meanings of yin and yang

Uključite prevod na “CC” opciji a na “Settings” (slika zupčanika) izaberiti jezik

 

 

Jin jang – crno belo – budistička filozofija i zdravlje. Izlečite duh i telo.

Comments are closed.