Korona mitovi

Cela ova priča sa koronom obiluje nepoznanicom, nelogičnostima i sumnjama paraćena stalnim sukobima dveju zaraćenih strana – “vaksera” i tkzv. “antivaksera”. Mada ovaj pojam “antivakseri” nije stoprocentno adekvatan jer većina iz ove grupe jeste vakcinisana za razne bolesti i priznaje imunizaciji ali konkretno u slučaju korene izražavaju sumnju. Sa druge strane, svakako da je virus realnost i ne možemo ga ignorisati stavom tipa “korona ne postoji” ali neke činjenice u vezi sa celom ovom pričom još uvek nisu razjašnjene.

 

Imam pitanje…

Kamen spoticanja imunizacije i nerazmevanja problema korone proističe iz nekih otvorenih pitanja na koja javnost još uvek nije dobila precizan odgovor. Pitanja glase:

 • koliko je pouzdan test na virus korone?
 • da li test možda pokazuje pozitivnost i kada nema virusa korone tj. da li test preuzima druge bolesti, naročito virus gripa i prijavljuje ga kao Covid?
 • ako je za pojavu bolesti potrebano prisustvo određene jedinice virusa koja je ta jedinica i da li test daje i kvantitativne rezultate ili se svako prisustvo virusa tumači dovoljnim da bi se proglasila pozitivnost? Koji broj ciklusa se primenjuje u PCR testiranju i da li neadekvatnim brojem dolazimo do pogrešnih rezultata?
 • da li postoji razlika od umiranja zbog virusa korone i sa virusom korone?
 • zašto se ne rade obdukcije? Ako uzmemo u obzir da najčešće stradaju ljudi sa teškim hroničnim bolestima (dijabetes, srčana oboljenja, hipertenzija, hronična oboljenja respiratornog sistema, tumorske bolesti i sl) kako se uopšte ustanovi šta je pravi uzrok smrti tj. da li je smrt posledica prisutnih bolesti ili je krivac isključivo korona i u tom smislu koliko je ljudi zaista umrlo samo od virusa korone?
 • zašto se ne organizuju tribine i sukob mišljenja po pitanju korone već se uglavnom zasniva na monologu jednog dela struke?

Vegani protiv korone - korona mitovi protiv činjenica - Pobedite teške bolesti promenom ishrane i životnim navikama. Sirova biljna hrana pomaže vašem imunitetu da pobedi i najteže bolesti.

 

Osim ovih pitanja bilo bi potrebno razjasniti i neke ključne činjenice:

 • jedan od osnovnih postulata i prakse imunizacije jeste da uoči epidemije bilo koje bolesti ne vrši imunizacija protiv te bolesti. To se do skora učilo na svim medicinskim fakultetima a razlog tome je što se u takvim slučajevima, što je dokazano u medicinskim studijama, dolazi do stvaranja novih sojeva virusa a efekat imunizacije je vrlo nizak. Ovu činjenicu često puta spominje i francuski nobelovac Montenje koji takođe ističe da se ovaj virus ne ponaša kao prirodni već kao genetička tvorevina. Ako je tačno da je virus kreiran onda to otvara brojne sumnje u brojnim aspektima ove pandemije. S obzirom da stalno svedočimo pojavi novih sojeva virusa, virusa koji bi trebao vremenom slabiti dok se on, naprotiv, u praksi razvija i mutira, možda bi razlog javljanja novih sojeva trebali potražiti u netaktičnoj imunizaciji? U prilog tome govori i činjenica da efikasnost imunizacije, sa početnih optimističkih 90%+ sada već pada na 30,40% što potvrđuju izveštajni najimunizovanijih zemalja.
 • deca do 10 godina starosti nemaju razvijene receptore za virus tako da ne samo što ne oboljevaju već i ne prenose virus dok mladi do 30 godina inače imaju vrlo nisku stopu smrnosti i komplikacija, maltene na nivou incidenta, što naglašava i čuveni američki kardilog Peter Mc Cullough koji je također i dobar poznavalac Covid problematike. S obzirom da deca predstavljaju rizičnu populaciju više u pogledu negativnih dejstava imunizacije, trebalo bi oprezno odvagati koristi i štete imunizacije ovog dela populacije.
 • sva sredstva kovid imunizacije koja se trenutno koriste (2021-2022) su esksperimentalnog karaktera i u fazi kliničkih ispitivanja (koja će biti završena u decembru 2022). Kakvi su rezultati, štetni efekti, prednosti, interakcije sa drugim lekovima i sve ostalo znaćemo krajem 2022. godin. Drugim rečima svi oni koji su imunizovani u ovom trenutku (dec, 2021) učesnici su eksperimentalne studije i kao takvi mogu tražiti sklapanje ugovora o dodatnom zdravstvenom osiguranju, tj. ako imunizacija dovede to jakih neželjenih efekata kako bi mogli tražiti nadoknadu štete po tom pitanju. Kao dobrovojni učesnici eksperimentalnog programa mi potpisujemo i dajemo našu saglasnost da učestvujemo u tome.
 • osim dece imunizacija trudnica i dojilja je često puta naglašavano kao sporno, naročito iz razloga što su trudnice vrlo osetljiva kategorija pacijenata i vrlo lako može doći do neželjenih komplikacija što se inače i ističe na skoro svim lekovima pogotovo u ovakvom slučaju, kada se radi o kliničkom ispitivanju. Za sada priča više liči na ono “nadamo se da neće biti problema”.
 • nekako se stiče utisak da statistika posustaje kada su u pitanju izveštaji o broju bolesnih i umrlih a koji su vakcinisani, tako da ove informacije nisu tako lako dostupne kao one gde se navodi koliko je nevakcinisanih stradalo ili koliko njih trenutno leži u bolnici. Informacije o komplikacijama vakcinisanih poprimaju osobinu “top secret” a sa druge strane sumnja se uvećava jer se ne rade obdukcije umrlih tako da je najednostavnije (i napjpoželjnije)  izgleda proglasiti “smrt od korone”. Shvatamo da je zvanično objašnjenje “iz razloga bezbednosti” ali između kuge i kovida ipak postoji mala razlika.
 • često puta naići ćemo na nedorečenost u vezi imuniteta preležane bolesti kovida. Kao i kod imunizacije u toku epidemije tako i kod procene vrednosti stečenog imuniteta do sada je važilo pravilo da je prirodno stečeni umunitet neuporedivo bolji od onog stečenog imunizacijom kako u pogledu efikasnosti tako i u pogledu trajanja i vrlo je zbunjujuće to što se ova činjenica želi ignorisati u kontekstu imunizacije. Onaj ko stekne ćelijski imunitet ne bi trebao da u ponovnom kontaktu sa virusom završi sa teškom kliničkom slikom u bolnici. Mada često puta dolazi do zabune iz razloga što se kod nekih pacijenata bolest ponovo javlja a po navedenom to ne bi trebalo. Razlog tome može biti pogrešna pozitivnost pacijenata gde PCR test dodeli pogrešnu dijagnostiku bolesti pa pacijent ima lažnu sigurnost da je tobože preležao koronu (a nije) pa kad se stvarno razboli, a možda i teško, onda usledi i pogrešan zaključak.
 • Ivermektin? Velika bura digla se oko ovog leka i njegove upotrebe. Pojedini lekari ističu njegovo potencijalno korisno dejstvo u problemu sa koronom mada se struka u Srbiji ne slaže sa njegovom upotrebom. Štaviše, klasifikuje se kao nedozvoljeni lek, nije za ljudsku upotrebu, namenjen isključivo životinjama a ne ljudima, još se navodi i da je opasan po zdravlje, sa jakim sporednim efektima i sl. Prava istina jeste da Ivermektin još uvek nema studije koje bi potvrdile korisnost u lečenju korone, ali je sporan način na koji se to tvrdi. Ivermektin je  humani lek koji je u upotrebi na ljudima još od 1975. godine, 2015. godine dobio je Nobelovu nagradu (koju su podelila dva naučnika), podeljen u preko 3 milijarde doza a primarno namenjen lečenju parazitskih bolesti. Što se tiče štetnih efekata, od 1992. godine SZO je počela da prati njegova neželjena dejstva ovog leka i do sada ih je registrovano manje od 6000. SZO je postavila javni servis na kome možete ispratiti broj registrovanih štetnih dejstava lekova na vigiaccess.org adresi i videćete da je broj nuspojava manji nego kod aspirina a poređenja radi, fajzerovo sredstvo za imunizaciju pokazalo ih je 2.5 miliona za jednu godinu. . Kod nas u Sbiji, Ivermektin je u legalnoj uporebi i nalazi se na D listi lekova a to je lista  neregistrovanih lekova  koji se inače mogu koristiti ali koji nisu u stalnoj upotrebi već se koristi specifično, po potrebi i mišljenu lekara. Neke od zemalja poput Japana i dela Indije, primenili su ovaj lek u cilju suzbijanja kovida ali još uvek nema validnih izveštaja koja bi potvrdila njihova iskustva.
 • specifičnost virusa covid19 čini spajk protein koji je veličine 9-12 nano metra preko koga se veže za endotel krvnih sudova. Većina imunizacijskih sredstva takđe koristi pomenuti spajk protein a i većina najopasnijih nus efekata vezana je upravo za ovaj protein koji se dvostruko veže za krvne sudove pa stoga Covid19 bolest  možemo  pre svega tretirati kao vaskulitis primarno a tek sekundarno kao plućni problem. Zato ćete u mnogim studijama primetiti naglašenu vezu između virusa, imunizacionih sredstava i miokarditisa naročito kod mlade populacije. Često puta se ovaj problem ispoljava kod fizički aktivnijih osoba i profesionalnih sportista.
 • problemi sa maskama. Većina maski koje koristimo u smislu prevencije oboljevanja od covid19 su nefunkcionalne i beskorisne u pogledu virusa jer njihova propusna moć je takva da propusta i mnogo veće čestice od virusa dok virus maltene nesmetano prolazi. Postoje i maske koje imaju bolju filtraciju ali se brzo kontaminiraju i poprilično otežavaju disanje tako da, uglavno za sve maske važi, nivo zaštite je nizak a posledice koje nastaju zbog problema sa disanjem će tek uslediti jer manjak kiseonika dovodi do većeg zagađenja ugljendioksidom, što je posebno izraženo kod dece..

 

 

Vegani protiv korone – korona mitovi protiv činjenica

Opreznost u celoj ovoj priči je vrlo bitna stvar. Vrlo neobična činjenica u ovoj pandemiji je ta da je sve još uvek pod nekim velom tajne i nepoznanica. Ali i pored raznih nedoslednosti, nelogičnosti i sumnji u celu priču, minimiziranje rizika može biti vrlo nezgodno jer to što nemamo dovoljno informacija ne mora značiti da problem realno nije prisutan. Opreznost je potrebna ne samo u pogledu poverenja prema “sistemu” već i u pogledu same bolesti. Kakva god da je priča, zauzimanje kakvog-takvog garda i preventive nije na odmet. Bez obzira na sve, pametno bi bilo da preventivno smanjite rizike npr. da smanjite izlaske u javnom prostoru, izbegnete boravke u masi ljudi i pripazimo na rizična ponašanja. Ono što je u svakom slučaju sigurno to je da što manje bude obolelih, biće manje manje opterećenje medicinskog sistema pa samim tim sve kapacitete možemo usmeriti prema onima kojima je pomoć stvarno potrebna čime ćemo smanjiti eventualnu “nestašicu” adekvatne medicinske nege i samim tim i stopu smrtnosti.

 

 

Vegani protiv korone – korona mitovi protiv činjenica

Antioksidans komentar:

Kao što u Bibliji piše “nemoj iskušavati svoga Boga…” nešto slično moglo bi da se kaže i u ovom slučaju. Nemojte iskušavati svoj imunitet ili jačinu virusa i da glumite heroje. Kakva god da priča stoji u pozadini ovih dešavanja vaše je da ozbiljno preduzmete mere i zaštitite se od potencijalne opasnosti. Svako preuveličavanje ili umanjenje opasnosti vodi u stvaranje mitova a mitovi vas mogu zavarati da u odlučnom trenutku spustite gard i razbolite se, a još gore da preterate sa fobijom o koroni i njenoj opasnosti pa da budete žrtve masovne psihoze ili stresa koji će indirektno dovesti do drugih bolesti.

Pratite priču, trudite se da imate svoje mišljenje i argumente, slepo verovanje autoritetima nije pametna stvar jer “sistem” koliko god da su mu usta puna naroda, za narod nikada nije bilo briga.

 

 

Pogledajte video zapise na temu AX Doktor – Covid19 Korona

S obzirom da zvaničnih podataka o Covidu imate u izobilju, ovde ćemo navesti i neke “drugačije” stavove kako bi mogli da pronađemo neku idealnu sredinu.

 

Lekari LRNE uživo odgovaraju na pitanja

 

 

 

Comments are closed.