Uzrok raka

Da li rak kao hronična bolest ima svoje specifične uzroke ili sve hronične bolesti uključujući tu tumorske bolesti, dijabetes, kardio, autoimune i ostale bolesti) imaju nešto zajedničko kako u pogledu uzroka koji ih iniciraju tako i u pogledu promotera koji pomažu njihov razvoj? Od svih njih, bolesti koje u poslednje vreme najviše plaše ljude jesu one tumorske, pogotovu malignog tipa. Šta je to što dovodi do pojave ovih bolesti? Šta najčešće bude Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti…

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

UZROK RAKA

 

Ljudi se boje raka više nego bilo koje druge bolesti. Svedoci smo mnogobrojnih tekstova u štampi i vestima na televiziji o uvećanju broja obolelih. Takve informacije izazivaju veliku pažnju javnosti. Budući da je rak bolest od koje se umire polagano i bolno, mesecima i godinama, nije ni čudo da izaziva toliki strah kod ljudi. Još uvek se sa sigurnošću ne mogu utvrditi tačni faktori koji izazivaju ovu vrstu bolesti. Postoje određena rizična ponašanja za koje se osnovano sumnja da doprinose pojavi raka a veći broj njih se odnosi na način ishrane. To je baš ono što većina ljudi zanemaruje kada su u ova oboljenja u pitanju, da se na njene uzroke, preventivu i lečenje može uticati ishranom, ponašanjem, životnim navikama pa čak i duhovnim stavom.

Najveći broj bolesti raka pojavio se u XX veku i to kao po pravilu najviše u industrijski razvijenijim zemljama. Što je zemlja razvijenija to ima više obolelih od ove bolesti jer industrijalizacija, pored svojih prednosti, povlači sa sobom i  toksikaciju životne sredine i ishrane što pogoduje pojavi ovih vrsta bolesti. Svakako da tu postoji i genetska predispozicija ali ona nije primarna kao izazivač bolesti.  Kao mnogo bitniji uzrok prednjači ishrana, način života i izloženost toksinima, otrovima i hemikalijama. Tu prvenstveno mislimo na ishranu rafinisanom industrijskom hranom, bogatom šećerima, adititivima, zatim tu su hemikalije u domaćinstvu, deterženti, sapuni, plastika, pesticidi itd. dok se svega 3% odnosi na porodični genski faktor. To znači da smo, svojim lošim životnim navikama, sami sebe doveli u rizik oboljevanja.

Konvencionalna medicina se protiv raka bori operacijom, hemoterapijom i zračenjem. Za proteklih 40 godina američka vlada uložila je preko 100 milijardi dolara u istraživanju raka ali je maltene kompletan novac otišao na finasiranje istraživanja konvencionalnih metoda a zanemarljiv deo na prevenciju. To je razumljivo jer prevencija ne donosi profit. Sa stanovišta profita mnogo je unosnije sanirati posledice bolesti pre nego li njene uzroke. Samim tim medicina sve više postaje industrija i komercijala, što i dalje ne znači da ona nema svojih dobrih strana već da ona svoje dobre strane često puta koristi kao trojanskog konja kako bi prikrila one loše. U svakom slučaju, kod lečenja ovakvih bolesti uvek treba konsultovati lekare i klasičnu medicinu ali isto tako bitno je i da budete otvorenog uma, realni i samokritični, spremni da prihvatite i drugačije metode lečenja. Trudite se da imate i svoje mišljenje o svom zdravlju, a za tako nešto ovaj sajt će Vam pomoći.

 Primer normalne i kancerogene ćelije 

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

Šta je rak ?

 

Rak je hronična bolest i pandemija, tumorska degenerativna promena, abnormalni skup promenjenih ćelija koje pokazuju nepravilan i progresivan rast. Tumor je nesvrhovit, autonoman i nadmašuje rast normalnog tkiva, obično nastavlja rast i nakon prestanka uzroka, koji je praktički nepoznat. Ova bolest ima ozbiljnu prognozu, često opasnu po život. U osnovi, tumorske izrasline nastaju kada se izgubi normalna regulacija kontrolnih mehanizama rasta ćelije. Novonastale ćelije se od polaznih razlikuju i strukturno i funkcionalno.

Tumori mogu biti maligni (zloćudni) i benigni (dobroćudni). Razlika je u agresivnosti rasta i u tome što benigni tumori ne daju metastaze na druge organe, ne infiltriraju se u okolno zdravo tkivo već ga potiskuju, odnosno rastu ekspanzivno, dok maligni metastaziraju i šire se u okolinu, infiltrirajući se u okolno tkivo. Ovakve promene uzrokovane su oštećenjem ćelijske DNK usled mutacije.

U normalnim okolnostima, ćelije su programirane da završe svoj vek smrću (apoptozom), uostalom kao i mi sami. Ali usled pomenutih DNK mutacija, dolazi do gubitka mogućnosti apoptoze pa takve ćelije postaju generatori čitavih loza malignih ćelija koje u svom genetičkom kodu nose maltene osobinu besmrtnosti. Zato se njihovo deljenje obavlja van kontrolnih mehanizma koji važe u ostalim zdravim ćelijama.  Međutim, dijagnoza zloćudnog tumora ne podrazumeva automatski i sigurnu smrt već se pravovremenom dijagnozom i dobrim odabirom terapije bolest može uspešno lečiti.

Svi mi u svom telu imamo ćelije raka. Naše ćelije su programirane da se dele geometrijskom progresijom, 2,4,8,16,32 itd. Postoje neka pravila kod njihovih umnožavanja a to je da brojnost ne može rasti u nedogled – što se kontroliše apoptozom, tj. ćelijskom smrću. Normalo, sve ćelije su dužne da poštuju pravila “komšiluka” i ne ugrožavaju okolne ćelije. Međutim, oštećena ćelija se ponaša samoživo, počinje nekontrolisano da raste, umnožava se, buni, ometa susedne ćelije. Imuni sistem, kao vojska organizma, dužan je da te pobunjeničke ćelije izoluje i uništi ih pre nego što iste ojačaju i formiraju uporište.

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

Kako bismo ovaj problem objasnili prostije poslužićemo se primerom vojske. U svom razvoju, tumor prvo formira statičnu jedinicu koja se zove benigni tumor. Ako tumor uspe da formira mobilne jedinice koje se odvajaju od baze i metastaziraju po telu, putem krvi ili limfnog sistema, dobija se maligni tumor tj. kancer ili rak. Primarni rak obično nije smrtonosan. Ali  onaj metastazni, (sekundarni), mnogo je opasniji. Zato i konvencionalno lečenje insistira na što ranijoj dijagnozi kako bi se tumor uklonio pre svoje metastaze. Naravno da nije preporučljivo ni suvišno forsiranje preventivnih pregleda jer se snimanje vrši aparatima koji rade na principu zračenja pa se izlažete riziku da bespotrebno apsorbujete radijaciju i time postižete kontraefekat tj. pomažete neprijatelja. Još uvek nemamo precizne odgovore zbog čega dolazi to pojave nekontrolisanog umnožavanja ćelija. Uzroci mogu biti brojni ali zajedničko im je to da svi oni kreću oštećenjem ćelije. Svaka ćelija raste i umnožava se po zahtevu tj. informaciji koju dobija preko senzora na svom ćelijskom zidu. Razni kancerogeni i hemijske materije oštećuju te senzore što zbunjuje ćeliju kod daljeg prijema informacija. Softver, tj. program umnožavanja nalazi se u genskom zapisu u DNK koji se nalazi u svakoj ćeliji. Razne hemikalije i kancerogeni ponašaju se poput kompjuterskih virusa te remete program DNK a sve to može inicirati razvoj tumorskih ćelija – što prestavlja čestu situaciju u svakom organizmu. U ovakvim slučajevima imuni sistem kao legalna vojska organizma napada takve ćelije i sprečava njihovu organizaciju. U Srbiji je u poslednjih 15-tak godina broj obolelih od tumorskih bolesti skoro udvadesetostručen što u velikoj meri doprinosi sveopšta zagađenost a prvenstveno zračenje osiromašenog uranijuma (bačenog na Srbiju 1999. godine). Usled bombardovanja toksini koji su oslobođeni iz hemijskih postrojenja u Srbiji dospeli su u vazduh, vodu i zemlju izazvavši pravu ekološku katastrofu a ona pak pojavu teških bolesti. Ova toksikacija primarni je izazivač tumorskih bolesti u Srbiji a svi ostali uzročnici samo doprinose još većem riziku.

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

Na svom putu da postane smrtonosan tumor mora proći kroz strogu kontrolu imunog sistema. Dok su još uvek malobrojne i slabe, kako bi formirale svoje kolonije, tumorske ćelije moraju izbeći odgovor imunog sistema koji odmah šalje svoje ćelije ubice da uguše ovakve pobune u početku. Što se imunog sistema tiče, budući da je svako ratovanje ozbiljna stvar, vrlo je bitno držati svoju vojsku u dobroj kondiciji i naoružanju. Ono što naoružava vojsku imunog sistema, jesu antioksidansi i organski elementi sirove biljne hrane, dobar odmor i zdrav duh.

Can we eat to starve cancer?

(u opcijama /ikonica zupčanika/ subtitles/ uključite prevod na vaš jezik)

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

Gladna, iznurena i pijana vojska neće imati uspeha u borbi i zato je bitno da obratite posebnu pažnju na svoju ishranu, navike i stanje duha. Vojska imunog sistema koristi prirodnu hranu kao oružje a stanje duha kao generala koji će voditi borbu.

Ukoliko tumorska masa prođe kontrolu imunog sistema, ona će ući u svoju drugu fazu ratovanja a to je izgradnju infrastukture (angiogeneza), obezbeđujući sebi stabilnu ishranu i snabdevanje kad počne da raste. Treća faza u napretku tumora biće formiranje mobilnih jedinica, ćelija koje se odvajaju od mase i metstaziraju na druga mesta čime tumor postaje maligni i realno opasan.

Što se tiče uzročnika, tj. kancerogenih faktora, neke od njih možemo lako izbeći i kontrolisati a neke ne, tako da je proces tumorske inicijacije neiminovan. Nakon inicijacije, pre nego dođe do faze metastaziranja i realne opasnosti, tumor će morati da raste, postigne svoju zrelost i postane osmi putnik – predator koji će loviti vas. Tumori će brže rasti ako ih dobro hranite i obezbedite im sredinu kakvu vole. A oni su pravi hedonisti, vole šećere, životinjske proteine, kisele sredine bez kiseonika, baš sve ono što im u poslednje vreme darežljivo i nudimo….

Nastavak priče u tekstu…

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

Uzrok raka – Kineska studija

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

Faze razvoja raka

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

Rendgenmetar – radioaktivno zračenje

Antioksidans komentar:

Kada su u pitanju uzročnici razvoja tumorskih bolesti, teško je definisati konkretne uzročnike (osim onih opšte poznatih). Priča je nezgodna utoliko što neke supstance mogu ali i ne moraju obavezno ispoljiti svoju kancerogenu prirodu. Opšte je poznato da radijacija izaziva tumorska oštećenja ali to mogu biti i supstance sa kojima svakodnevno dolazimo u dodir a to su pesticidi, hemijska sredstva, kozmetika, aditivi pa čak i neki prehrabeni aditivi i hrana. Kancerogeni kao agresori obično traže podršku “domaćih izdajnika” a u tu grupu svrstavamo promotere, određenu vrstu ishrane, loših navika i uslova života. Od podrške 5. kolone u velikoj meri zavisiće da li će kancerogen uspeti u svom planu – da u našem telu formira tumorski oblik života. Kao što postoji tkzv. 5 kolona, isto tako postoje i snage koje pružaju otpor ovoj bolesti a tu spadaju antipromoteri koji prestavljaju suprotnost pomenutim promoterima.

Šećer podstiče rak i teške bolesti. Pored namirnica životinjskog porekla vrlo bitan faktor u prevenciji i lečenju tumorskih bolesti biće izbegavanje šećera.

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

 

Pogledajte video zapise na temu AX Doktor – Tumorske bolesti i rak

 

Zakoni zdravlja 01-15 – Walter Veith

Upozorenje – Hrana 1

Upozorenje – Hrana 2

 

Ishranom do zdravlja – Karayn Calabrese

 

UZROK RAKA, TUMORA, KANCERA, AUTOIMUNE BOLESTI. LEČENJE NAJTEŽIH BOLESTI BILJNOM HRANOM. ALTERNATIVA. VEGANSTVO, PREVENTIVA. LESKOVAC – ANTIOKSIDANS.COM

Comments are closed.