Imunodiab

AX VIDEO – IMUNODIAB

Svet je danas u velikoj krizi. Imamo masu hroničnih bolesti. Jedna od najraširenijih pandemija jeste dijabetes. Danas u svetu imamo 387 miliona ljudi obolelih od dijabetesa. U Srbiji taj broj iznosi 700.000 ili svaki deseti građanin. Radi se o velikoj pandemiji kojoj moramo posvetiti pažnju.

Dijabetes tipa 1 ili insulin zavisni dijabetes, poznatiji i kao juvenilni ili dečji, predstavlja problem odsustva insulina a razlog tome mogu biti mnogobrojini faktori ali generalno se priča svodi na oslabljenu funkciju pankresa. Šta je to što dovodi do pojave ove vrste dijabetesa? U poslednjih 20-tak godina promenila su se neka shvatanja o uzroku i razvoju ove bolesti. Naime u poslednje vreme sve je više dokaza da način ishrane može bitno umanjiti funkciju pankreasa i tako pokrenuti ovu vrstu dijabetesa. Sa druge strane dijabetes tip dva sve je češći u poslenje vreme i polako poprima osobine pandemije.

Pored dijabetesa danas se sve češće susrećemo sa autoimunim bolestima koje dolaze odmah iza tumorskih i kardio bolesti. Ukratko radi se o zabuni našeg imunog sistema koji umesto uljeza i neprijatelja sopstvene ćelije proglasi sumnjivim pa iste napada i iništava. Ovo je zajednička osobina svih autoimunih bolesti. Uzrok tome sve češće nalazi se u načinu ishrane tj. unosu hemikalija i toksina koji zbunjuju imuni sistem i pogrešno navode našu odbranu.

U ovim video zapisima možete pronaći dosta korisnih informacija koje mogu pomoći svima koji žele preventirati ali i lečiti probleme sa dijabetesom. Svaki video zapis sadrži i link stranice sa koje je preuzet.

 

 

 

Comments are closed.