Omov zakon zdravlja

Osećanje poznato kao stres zvanično je postalo jedan od primarnih izazivača savremenih bolesti. Stres obično nastaje kada se stvari ne kreću onim putem koji smo mi zacrtali i zato osećamo nezadovoljstvo i strah od neizvesnosti a strah je posledica činjenice da gubimo kontrolu nad razvojem događaja. Ova priča nema za cilj da vam posluži kao bensedin za vaše probleme ali će vam pomoći da bolje razumete neka pravila koja utiču na tok događaja, pa samim tim i na sudbinu čoveka. Ovo je dosta široka tema ali mi ćemo se pozabaviti jednim njenim bitnim delom. Može li nam u tome pomoći Omov zakon? Možemo li taj zakon iskoristiti u izelečenju svog duha? Nešto kao – Omov zakon zdravlja?

omov zakon zdravlja - lečenje i prevencija teških bolesti. Jačina duha, baš kao i jačina struje, obrnuto je srazmerna otporu koji se pruža izvoru napajanja.

OMOV ZAKON ZDRAVLJA

 

Možda će vam ova priča delovati čudno ali neke stvari jednostavno ne možete objasniti uobičajenim rečnikom zbog ograničenosti čula. Zamislite priču ispričanu ultrazvukom – kako biste čuli njene reči? Jedini način da čujete ovakvu priču jeste da je iz ultrazvuka prebacite u “slušno područje”  tj. 16-20.000Hz.  Kako ćemo to učiniti u praksi? Jedan od načina da to uradimo jeste da iskoristimo tehniku poređenja – baš poput Biblijskih priča. U ovom slučaju ultrazvuk bi bila istina koja je našim ušima nerazumljiva ali kada je uobličimo u prostu priču koju možemo razumeti, mi ćemo faktički nerazumljivi princip i zakon prebaciti u naše “slušno područje” i tako doći do istine. Ovde će biti potrebno da isključimo nabeđenog naučnika u našim glavama i razmislimo nepristrasno i bez sujete. Trka za materijalnim dobrima učinila nas je neopreznim i neosetljivim na duhovna pitanja pa tako zarad kratkotrajne koristi možemo žrtvovati nešto što predstavlja temelj i uslov našeg duhovnog zdravlja. Uživanje u materijalnim dobrima često puta zahteva da pogazite udarne osobine duhovnog bića kao što su istina, ljubav, tolerancija, skromnost, poniznost… tj. sve one osobine koje, verovali vi ili ne, čine osnovu Božje sile.

 

 

omov zakon zdravlja - lečenje i prevencija teških bolesti. Jačina duha, baš kao i jačina struje, obrnuto je srazmerna otporu koji se pruža izvoru napajanja.

Ako bismo Božju silu poredili sa nekom energijom iz našeg okruženja mogli bismo da kažemo da je ona npr. poprilično slična električnoj energiji. Kada pogledate svet električnih uređaja primetićete jednu zajedničku osobinu koja sve njih veže: svaki od tih uređaja da bi radio i na neki način “bio živ”, mora se povezati na izvor energije – u ovom slučaju to je napajanje iz električne mreže. Svi oni u tom smislu predstavljaju potrošače električne energije, energije koja dolazi iz generatora koji snabdeva mrežu i svaki od njih specifičan je na svoj način. Oni obavljaju najrazličitije funkcije ali suštinski to čini energija koja prolazi kroz njih. Energija sama po sebi predstavlja uopšteni potencijal ali ako bismo joj hteli dati neki smisao tj. ako pretpostavimo da ona želi ostvariti neki konkretni efekat onda bi se svakom od ovih uređaja morala definisati konkretna misija: jednom ćemo dati misiju da peče hranu, jednom da je hladi, drugome da pravi sliku, trećem zvuk, komunikaciju…. Ovde bismo mogli da formiramo jedno pravilo za sve ove uređaje a to je da svi oni nemaju nikakav smisao bez energije koja ih napaja. Jednostavna gomila kablova i gvožđa, mrtva tela “bez duha”.

Ovde ćemo se malo dotaknuti zakona električne energije koji će lakše razumeti električari a to je da je jačina struje u električnom kolu obrnuto srazmerna otporu koji to kolo pruža prema njoj. To je ono što nam kaže Omov zakon. Za kontrolu jačine struje u strujnom kolu koriste se otpornici. Ako bi preterali sa otporom jačina struje u uređaju bila bi manja od potrebne pa uređaj ne bi mogao kvalitetno obavljati svoj posao, kvario bi se ili jednostavno nebi uopšte ni funkcionisao. Ovde bismo mogli formirati još jedno pravilo a to je da ukoliko je otpor maksimalan – uređaj ne pokazuje znake života.

omov zakon zdravlja - lečenje i prevencija teških bolesti. Jačina duha, baš kao i jačina struje, obrnuto je srazmerna otporu koji se pruža izvoru napajanja.

Zašto sve ovo spominjemo? Zato što sada možemo napraviti paralelu sa ljudima. Ako bi jedan čovek bio poput pomenutog uređaja i ako bi smo hranu definisali kao energiju koja napaja telesno biće onda bi bilo logično da postavljanje otpora prema toj hrani neiminovno vodi do propasti i bolesti našeg tela. Otpor prema hrani možete formirati ili odbijanjem hrane ili smanjivanjem onog njenog zdravog, prirodnog dela, forsiranjem “prazne” industrijske hrane. U tom slučaju naše telesno zdravlje biće obrnuto proporcionalno našem otporu prema zdravoj ishrani i teorija otpora bi ovde mogla funkcionisati bez problema.

Sa druge strane ako ovaj zakon primenimo na veru i duhovno biće onda bismo mogli da kažemo da kao što materijalna hrana hrani telo tako i duhovna hrana hrani duh čoveka. Ukoliko je vaše gledište o postanju Aristotelovog duha, onda ćete primat dati duhovnom biću. A ako krenemo u tom pravcu onda ne možemo a da ne spomenemo veru. U tom slučaju energija koja hrani duhovno biće čoveka biće Božja energija, energija koju bismo mogli definisati kao struju života koja u čoveku i kroz čoveka deluje i ostvaruje svoju nameru i koja postavlja temelj čovekovog zdravlja. Funkcija uređaja tj. čoveka biće kvalitetnija što je prisustvo ove energije veće tj. otpor prema njoj manji. Odsustvo energije dovešće do kvarova (bolesti), nepotpunog ispoljavanja lika, propasti i smrti. Ali ako je kod uređaja otpor kontrolisan otpornikom, kod ishrane vrstom hrane koja se unosi, šta je onda to što kod čoveka stvara otpor prema duhovno-životnoj energiji? Da li i u ovom slučaju postoji neki “otpornik”?

 

Generator ima za cilj da energiju dostavi u punoj snazi i kako bi sprečio stvaranje otpora on je definisao pravila kojih se čovek mora pridržavati ukoliko želi da sistem funkcioniše pravilno. Prihvatanjem duhovnih zakona (Božja pravila) i njihovim izvršavanjem otpor prema energiji se smanjuje tako da ona kvalitetnije i potpunije dolazi do čoveka dajući mu veći potencijal, funkciju, zdravlje….Ali kako dolazi do povećanja otpora prema ovoj energiji? Čovek će svojim lošim rečima i delima, mržnjom, zavišću, zlobnošću i ostalim manama povećavati otpor prema njoj tako da će njeno prisustvo u čoveku biti sve manje. Činjenica je da je mrak posledica odsustva svetlosti tj. da nikada ne možemo reći da je došao mrak i da se svetlo smanjilo već će to uvek biti obrnuto – svetlost se je povukla i došao je mrak – a to je upravo ono što će se desiti kada postavite otpor prema životnoj sili. Odsustvo energije (svetlosti) pojačaće mrak u vašem telu i što više bude rastao telo će postajati sve bolesnije, kiselije, stresnije. U takvom stanju vi ćete dobiti “neodgovarajući magnetski potencijal” pa će na vas početi da se lepi i loša životna sudbina, jednom rečju “kola će krenuti nizbrdo”.

Zašto ovo spominjemo? Zato što teške bolesti često koriste slabost vašeg duha. U jurnjavi za lepšim i lagodnijim životom vrlo lako se pregaze Božji Zakoni. Često puta krivićete Boga za svoju sudbinu ne znajući da sami sebi postavljate otpore i blokirate put svetlosti. Nikada nećete upitati sebe gde grešite ali ćete zato greške drugih vrlo precizno primećivati. Ako li ikada i pogledate u sebe to će biti ono nadmeno i sujetno: “a kada sam ja to pogrešio?” Ovakvim stavom nikada nećete moći da pronađete greške i one će ostati da žive u vama kao doživotni saputnik, trn i magnet za sve vaše probleme u životu. A takve situacije dešavaju se svakodnevno ali ih vi jednostavno ne primećujete jer ste subjektivni i pristrasni prema sebi pa za njih jednostavno uvek pronađete neko “opravdanje”. A kada to uradite jednom, jednostavno ste definisali princip i ucrtali stazu koja će se nadalje ponavljati i koristiti ali o tome više nećete razmišljati – poput slučaja u sudu za koji je donešena presuda i isti je zatvoren a svi naredni slučajevi procesiraće se po usvojenom principu.

A kada pogrešite – velika je opasnost od strujnog udara. Zato potrudite se da se izolujete od loših dela i reči jer ako niste “izolovani” velika je šansa da ćete se kad-tad kratkospojiti sa zemljom a ona ume da povuče više struje nego što vaš “sistem” može da izdrži i to nije dobro za vas. Tamo gde je provodnik najtanji on će pući (osigurač). Možda vas zbunjuje elektrika i njeni zakoni ali evo za vas još jednog primera: recimo da ste krenuli sa zlim i zavidnim rečima. Rekli ste ih prijatelju. Prijatelj je rekao prijatelju, prijatelj drugom prijatelju itd… na kraju je loša reč došla do zadnjeg u nizu i povredila ga. Vi možda niste imali takvu nameru i niste želeli da ona dođe do njega ali, ona je ipak došla i vi imate posledicu. Zakon je tu nemilosrdan. Ako se vi kao prvi uhvatite za strujnu fazu, prijatelj za vas, prijatelj za prijatelja i tako redom – vi ćete formirati strujno kolo koje će biti bezbedno sve dok se jedan u nizu ne “uzemlji” sa problemom tj. sa zemljom. Tada će struja poteći kroz sve vas i svi ćete trpeti posledice baš kao što se to dešava i u životu. Nego vi gledajte da ako loša reč dođe do vas, zaustavite je i ne širite dalje. Tako ćete prekinuti zlu sudbinu da prođe kroz vas i dođe do svog cilja. Tako ćete spasiti sebe i ostale u nizu. Baš kao što će dobru reč osetiti svi oni kroz koje je ona prošla i koja je stigla do svog cilja. U tom slučaju potrudite se da tako i bude i nemojte vi biti taj koji će prekinuti kolo.

Indijanci kažu: “Reč je kao odapeta strela. Kao što svaka strela mora negde pasti tako će biti i sa vašom reči.”

 

Anitoksidans komentar

 

Kada je Georg Simon Ohm, nemački fizičar,  proglasio svoj čuveni “Omov zakon” nije ni slutio da će taj zakon biti primenljiv ne samo za struju već i za zdravlje ljudi. Naime, suština ovog zakona svodi se na priču da je jačina struje obrnuto srazmerna otporu tj. da što više raste otpor – opada jačina stuje. Kada bi stvari generalizovali, ovaj zakon bi mogao da se protumači i kao: što više pružate otpor izvoru energije koja vas napaja, jačina energije koju ste primili biće manja ekvivalentno otporu prema njoj. Ako bi smo prihvatili tvrdnju da “ne živi čovek samo od hleba i vode već i od svake reči Božije” to će značiti da je naše zdravlje i uspeh u životu direktno proporcionalan našoj otvorenosti i prihvatanju Božje strane. Ukoliko sami sebi postavljamo “otpore”, a radi se o osobinama koje su suprostavljene Božjim pravilima, mi ćemo se polako udaljavti od našeg izvora života što će uslediti problemima u zdravlju i životu uopšte a to je upravo ono što nam govori Omov zakon zdravlja. Mada će većina ljudi reći da ova priča nije tačna jer “evo ja nemam grešaka a i moj prijatelj je ‘duša od čoveka’ – pa ipak smo dobili nevolju, a po ovoj priči to ne bi trebalo…”. Na žalost, ovakva poređenja nisu baš najbolja jer pristrasno gledate na stvari, bar kada ste vi u pitanju,  ili jednostavno nemate sve informacije kada je prijatelj u pitanju. Masa grešaka koje vi ne priznajete, smatrate banalnim ili opravdanim, obično stoje kao planina iznad vas i samo čekaju momenat kada će se srušiti..

 

 

POGLEDAJTE VIDEO ZAPISE NA TEMU: OMOV ZAKON ZDRAVLJA

OMOV ZAKON ZDRAVLJA – LEČENJE I PREVENCIJA TEŠKIH BOLESTI. JAČINA DUHA, BAŠ KAO I JAČINA STRUJE, OBRNUTO JE SRAZMERNA OTPORU KOJI SE PRUŽA IZVORU NAPAJANJA.

Comments are closed.