Omov zakon zdravlja

Verovatno vam nikada nije palo na pamet da greške u rečima i delima mogu postati jaka veza između vas i problema koje doživljavate u životu. Začudili bi ste se kada bi znali kako vaša reč može brzo i daleko putovati, kao navođeni projektil pogoditi u cilj koji možda niste ni imali nameru gađati. A onda kada pogodi svoj cillj nekako vas drži povezane sa njim, poput jake niti ili još bolje – strujnog kabla koji je direkno povezan sa vama ali i svima onima koji su ga se na tom putu dotakli.  Ova priča će vam pomoći da bolje razumete neka pravila koja utiču na tok događaja pa samim tim i na sudbinu vas i ljudi sa kojima ste u kontaktu. Upoznajući ta pravila možete sačuvati sebe stresa i posledica koje ćete izavati svojim ponašanjem. Malo neobično ali odgovore na ovu temu tražićemo od električne energije. Može li nam u tome pomoći Omov zakon? Možemo li ga iskoristiti kao pomoć u duhovnoj borbi, nešto poput – Omov zakon zdravlja?

Omov zakon zdravlja - naše zdravlje zavisiće od energije koju primamo

Omov zakon zdravlja – naše zdravlje zavisiće od energije koju primamo

OMOV ZAKON ZDRAVLJA

 

Možda će vam ova priča delovati čudno ali neke stvari jednostavno ne možete objasniti uobičajnim metodama zbog ograničenosti naših čula i nemogućnosti “hvatanja šire slike”. Zamislite da vam priču ispričamo ultrazvukom – kako biste čuli njene reči? Jedini način da je čujete jeste da je nečim uhvatite i da je iz ultrazvuka prebacite u “slušno područje” koje je vama dostupno (16-20.000Hz).  Kako ćemo to učiniti u praksi? Ako koristimo savremenu tehniku trebaće nam jedan dobar “ultrasound grabber- sniffer- converter” da poput nekog kompjuterskog konvertora izvršiti konverziju frekvencija, da uhvati taj zvuk i da ga preko svog zvučnika pustiti ga na jeziku koje naše uvo razume. Nije loše, nije loše… tehnički je maštovito, ali ipak ne – nije dobro. Tako ćemo razumeti priču ali ne i poentu. Drugi način, po nama mnogo bolji, jeste da koristite princip jednostavnih alegorijskih priča

Jednostavne alegorijske priče otkrivaju vrhunsku mudrost

Alegorijske priče mogu poslužiti kao zamena za nedostupnu elektroniku i odraditi taj posao konverzije tj. prebacivanje poruke u proste jednostavne reči – spuštajući frekfenciju u niže slojeve, baš kao što to inače i rade u Bibliji. U Biblijskim pričama koje će vam ponekad delovati kao proste dečje priče, pronaći ćete vrhunske i vrlo složene istine a koje vam nikako drugačije nisu mogle biti prenete već u prostoj formi koja vam se daje tako zbog ograničenosti vaših ušiju. Jednostavo, priču treba prebaciti u naše “slušno područje” i tako doći do istine. Čak i kada nešto govorimo direktno iz ljudskog ugla, doktori medicine ili bilo kojih drugih nauka mogu koristiti stručni rečnik i terminologiju ali ljudi koji nemaju to obrazovanje, čiji sluh radi u “nižim područjima” neće razumeti poruku. U tom slučaju mogu ih čuti samo “odabrani”. Ako želite da vas čuje većina, moraćete da koristite jednostavniji rečnik. Ali nije uvek problem samo u govorniku. Slušaoc sa druge strane bi morao ipak malo otvoriti sluh. A kako se to radi? Život svrake, trka za materijalnim dobrima i stvarima koje sijaju, učinila nas je gluvim i neosetljivim na priču iz “više sfere”. Zarad kratkotrajnih stvari i uživanja žrtvovali smo nešto što predstavlja temelj i uslov našeg duhovnog zdravlja. Ostvarivanje tih clljeva često puta zahteva da pogazimo udarne osobine duhovnog bića kao što su istina, ljubav, skromnost, poniznost… tj. sve one osobine koje, verovali vi ili ne, čine osnovu Božje sile. A sve to opet dovodi naše uvo u stanje još niže osetljivosti tako da postajemo gluvi ne samo na “višlje” već i na priče koje već uveliko zalaze u naš niski svet. Zato ćemo u daljem tekstu nastaviti sa prostim pričama. Otvorite uši….

 

 

Omov zakon zdravlja - energija deluje kroz uređaje i ljude

Ako bismo Božju silu poredili sa nekom energijom iz našeg okruženja mogli bismo da kažemo da je ona dosta slična električnoj energiji. Kada pogledate svet električnih uređaja primetićete jednu zajedničku osobinu koja sve njih povezuje: svaki od tih uređaja da bi radio i na neki način bio “živ”, mora se povezati na izvor energije – u ovom slučaju to je napajanje iz električne mreže. U tom sistemu svi oni predstavljaju potrošače električne energije koja dolazi iz jednog izvora a svaki od ovih uređaja specifičan je sam za sebe. Oni obavljaju najrazličitije funkcije ali suštinski to čini energija koja prolazi kroz njih. Energija sama po sebi predstavlja uopšteni potencijal ali prolaskom kroz ove uređaje koji su neka vrsta njenih medijuma ona se ispoljava u najrazličitijim oblicima i funkciji. Na neki način svaki od uređaja ima svoje mesto u sistemu, unapred definisanu misiju: jednom je dato da peče hranu, jednom da je hladi, drugome da pravi sliku, trećem zvuk, komunikaciju….  Ali bez obzira na funkciju koju ima za sve važi isto pravilo: svi oni nemaju nikakav smisao bez energije koja ih napaja. Jednostavna gomila kablova i gvožđa, mrtva tela “bez duha”.

Ovde ćemo se malo dotaći zakona električne energije koji će lakše razumeti električari a to je da je jačina struje u električnom kolu obrnuto srazmerna otporu koji to kolo pruža prema njoj. To je ono što nam kaže Omov zakon. Za kontrolu jačine struje u strujnom kolu koriste se otpornici. Ako bi preterali sa otporom, jačina struje u uređaju bila bi manja od potrebne pa uređaj ne bi mogao kvalitetno obavljati svoj posao, kvario bi se ili jednostavno ne bi uopšte ni funkcionisao. To će se desiti u slučaju ako je otpor uređaja veći od potrebnog ili još gore ako bude apsolutan. U tom slučaju uređaj ne pokazuje znake života.

Omov zakon zdravlja - količina energije je obrnuto srazmerna otporu

Omov zakon zdravlja – naše zdravlje zavisiće od energije koju primamo

Otpor tela

Zašto sve ovo spominjemo? Zato što sada možemo napraviti paralelu sa ljudima. Ako bi čoveka zamislili kao jedan uređaj i ako bi smo hranu definisali kao energiju koja napaja telesno biće onda će biti logično da postavljanje otpora prema toj hrani neiminovno vodi do gubitka energije, propasti i bolesti našeg tela. I dok u električnom kolu otpor možete menjati potenciometrom, taj otpor prema hrani možete menjati učešćem onog njenog zdravog, prirodnog dela u ishrani. Forsiranjem industrijske hrane vi praktično unosite prazne kalorije, smanjujete učešće prirodne hrane,  materijal koji jedete je sve ostalo samo ne hrana i otpor se povećava. U tom slučaju naše telesno zdravlje biće obrnuto proporcionalno otporu koji stvaramo.

Otpor duha

Sa druge strane ako ovaj zakon primenimo na naše duhovno biće onda bismo mogli da kažemo sledeće: kao što materijalna hrana hrani telo tako i duhovna hrana hrani duh čoveka. A kad govorimo o duhu čoveka ne možemo a da ne spomenemo i njegovu veru. U tom slučaju energija koja hrani duhovno biće biće Božja energija, energija koju bi smo mogli definisati kao struju života koja teče kroz čoveka a koji je u ovom slučaju njen medijum i sredstvo njenog ispoljavanja a ona ključni faktor čovekovog zdravlja. Funkcija uređaja, u ovom primeru mislimo na čoveka, biće kvalitetnija što je prisustvo ove energije veće tj. otpor prema njoj manji. Odsustvo energije dovešće do slabosti medijuma ali i tehničkih kvarova (u ovom slučaju bolesti). Ali ako je kod uređaja otpor kontrolisan otpornikom, kod ishrane vrstom hrane, šta je onda to što kod čoveka stvara otpor prema duhovno-životnoj energiji? Da li i u ovom slučaju postoji neki “otpornik”?

 

Omov zakon zdravlja - naše zdravlje zavisiće od energije koju primamo

Generator ima za cilj da energiju dostavi u što većoj snazi a kako bi sprečio stvaranje suvišnog otpora on je definisao pravila kojih se čovek mora pridržavati. Prihvatanjem duhovnih zakona (Božja pravila) i njihovim izvršavanjem otpor prema energiji se smanjuje tako da ona kvalitetnije i potpunije dolazi do čoveka dajući mu veći potencijal, funkciju, zdravlje….A kako dolazi do povećanja otpora prema ovoj energiji? Čovek će svojim lošim rečima i delima, mržnjom, zavišću, zlobnošću i ostalim manama povećavati otpor prema izvoru energije tako da će njeno prisustvo u čoveku biti sve manje a mrak sve veći. Činjenica je da je mrak posledica odsustva svetlosti tj. da nikada ne možemo reći da je svetlosti manje jer je došao mrak. Uvek to bude obrnuto – mrak je posledica odsustva svetlosti. A to je upravo ono što će se desiti i kod vas kada postavite otpor prema životnoj sili. Odsustvo energije (svetlosti) pojačaće mrak u vašem telu i što više bude rastao telo će postajati sve bolesnije, kiselije, stresnije. U takvom stanju vi ćete dobiti “neodgovarajući magnetski potencijal” pa će na vas početi da se lepi i loša životna sudbina, jednom rečju “kola će krenuti nizbrdo”.

Omov zakon zdravlja – naše zdravlje zavisiće od energije koju primamo

 

Zašto ovo spominjemo? Zato što teške bolesti često koriste slabost vašeg duha. U trci za luksuzom Božji Zakoni se neprimetno pregaze. Često puta krivićete Boga za svoju sudbinu ne znajući da sami sebi postavljate otpore i blokirate put Njegove svetlosti ka vama. U tom delu bićete vrlo sujetni. Greške drugih ćete vrlo precizno primećivati ali kada ste vi sami u pitanju retko ćete postaviti sebi pitanje – gde grešim?. Pre će to biti ono:”a gde sam i kada sam ja to pogrešio?” Ovakvim stavom nikada nećete moći da pronađete svoje greške i one će ostati da žive u vama kao stalni otpor i magnet za sve vaše probleme. Takve situacije dešavaju se svakodnevno ali ih vi jednostavno ne primećujete jer ne želite da ih vidite a ako ih i primetite uvek pronađete neko “opravdanje”. A kada to uradite jednom, jednostavno ste definisali princip i matricu koja će se nadalje ponavljati pa o tome više nećete ni razmišljati već ćete grešiti po automatizmu.

A kada električar pogreši – sledi strujni udar. Zato potrudite se da se izolujete od loših dela i reči jer ako niste “izolovani” velika je šansa da ćete se kad-tad opeći. Rekli smo da otpor prema energiji može ugroziti vaše zdravlje ali isto tako neopreznost prema energiji može takođe biti vrlo opasna. Tačno je to da ako energiju primate u punoj snazi vaša snaga i zdravlje biće veći ali ne zaboravite da većina električnih uređaja moraju ipak imati kakav-takav otpor prema energiji. Ali ovde govorimo o korisnom otporu tj. onom koji uređaj štiti od “prženja” i kratkih spojeva. Energija generatora je toliko velika da kada bi nekontrolisano prošla kroz uređaj, uništila bi ga. U tom slučaju obaveza je tvorca uređaja da predvidi koji je taj bezbedni otpor koji treba postaviti prema energiji, ne prevelik da uređaj trpi, ali ne ni premali da uređaj strada. Verovatno ste se nekada zapitali zašto vam u duhovnom svetu, generator energije ne šalje puni potencijal već uvek nekako na mrvice, u dozama, u pričama, u tajnama. To je zato jer nemate kapacitet koji može da izdrži tu količinu energije tako da bi u protivnom došlo do “pregorevanja”, u ovom slučaju vas, i kao telesnog i kao duhovnog bića. Zato je i ovde dužnost našeg Tvorca da proceni koji otpor treba ugraditi kod svakoga od nas, a on će zavisiti od kvaliteta našeg duhovnog Ja. I pored pomenutog otpora, ako ipak dođe do prevelikog protoka energije, kod električnih uređaja često koristimo osigurače kao zaštitu a namena im je da kolo “pregori” tamo gde je najtanje tj. na mestu osigurača. U tom slučaju osigurači stradaju jer neko će morati da bude žrtva i prekine strujno kolo kako bi se spasao sistem tj. “viši ciljevi”.

Možda vas zbunjuje elektrika i njeni zakoni ali evo za vas još jednog primera, ovoga puta u ljudskoj strujnom kolu: recimo da ste krenuli sa zlim i zavidnim rečima. Te reči ne želite reći “nekome” jer bi ste ga strašno povredili ali rekli ste ih bliskom prijatelju. Prijatelj je rekao svom prijatelju, prijatelj drugom prijatelju itd… na kraju je ta loša reč ipak došla do zadnjeg u nizu, do onoga do koga niste želeli u početku i jako ga je povredila. Iako to niste želeli reč je ipak došla do njega i vi sada imate posledicu. Zakon je tu nemilosrdan. Ako se vi kao prvi uhvatite za strujnu fazu, prijatelj za vas, prijatelj za prijatelja i tako redom – vi ćete formirati strujno kolo koje će biti bezbedno sve dok se jedan u nizu ne “uzemlji” sa problemom. Tada će struja poteći kroz sve vas i svi ćete trpeti posledice baš kao što se to dešava i u životu. A neko će tada odigrati ulogu osigurača. Nego vi gledajte da ako loša reč dođe do vas, zaustavite je i ne širite dalje. Tako ćete prekinuti priču, onemogućiti da struja prođe kroz sve vas i dođe do svog cilja. Tako ćete spasiti sebe ali ostale u nizu. Ali kod dobrih reči neka bude suprotno. Dobru reč osetiće svi oni kroz koje je ona prošla i koja je stigla do svog cilja. U tom slučaju potrudite se da “stvar funkcioniše” i nemojte vi biti taj koji će prekinuti kolo.

Indijanci kažu: “Reč je kao odapeta strela. Kao što svaka strela mora negde pasti tako će biti i sa vašom reči.”

 

Anitoksidans komentar

 

Kada je Georg Simon Ohm, nemački fizičar,  proglasio svoj čuveni “Omov zakon” nije ni slutio da će taj zakon biti primenljiv ne samo na struju već i na zdravlje ljudi. Suština ovog zakona svodi se na priču da je jačina struje obrnuto srazmerna otporu tj. da što više raste otpor – opada jačina stuje. Prostije rečeno – što više pružate otpor izvoru energije koja vas napaja, jačina energije koju ćete primiti biće manja ekvivalentno otporu koji imate prema njoj. Ako bi smo prihvatili tvrdnju da “ne živi čovek samo od hleba i vode već i od svake reči Božije” to će značiti da je naše zdravlje i sudbina biti direktno proporcionalani našoj otvorenosti i prihvatanju Božje reči. Ukoliko sami sebi postavljamo “otpore”, a radi se o osobinama koje su suprostavljene Božjim pravilima, mi ćemo se polako udaljavti od našeg izvora života što će uslediti problemima u zdravlju i životu uopšte. Mada će većina ljudi reći da ova priča nije tačna jer “evo ja nemam grešaka a i moj prijatelj koji je takođe ‘duša od čoveka’ – pa ipak smo dobili nevolje a po ovoj priči to ne bi trebalo tako da bude…”. Na žalost, ovakva poređenja nisu baš najbolja jer pristrasno gledate na stvari  ili jednostavno nemate sve informacije kada je neko vama blizak u pitanju. Masa grešaka koje vi ne priznajete, smatrate banalnim ili opravdanim, obično stoje kao planina iznad vas i samo čekaju momenat kada će se srušiti..

Omov zakon zdravlja – naše zdravlje zavisiće od energije koju primamo

 

Pogledajte video zapise na temu Armagedon

 

Vera i zdravlje – duhovnost i psihofizičko zdravlje čoveka

Čaša mleka

Ceo svet ključa, slede nam novi udari u režiji moćnika – Branimir Nestorović

Geni i tvoj zdravlje – Dr Sang Lee

 

Omov zakon zdravlja – naše zdravlje zavisiće od energije koju primamo

Comments are closed.