Prehrambeni aditivi – dodatak ili nedostatak ishrani

Prehrambeni aditivi koji se upotrebljavaju u prehrambenoj industriji su hemijske ili prirodne supstance koje se dodaju namirnicama radi sprečavanja širenja bakterija, pojačanja ukusa, boje ili zgušnjavanja proizvoda.  Manji broj njih ima prirodno poreklo, tj. koji se dobijaju iz povrća, voća ili žitarica (npr. vitamini C i E se koriste kao konzervansi, beta-karoten dobijen iz šargarepe ili paradajza se koristi kao boja).. Prehrambeni aditivi se se u velikoj meri dobijaju veštačkim putem (tipa saharin, aspartam..). I kada kažemo “prehrambeni”  pri tome mislimo na one aditive koji se koriste isključivo pri proizvodnji hrane za razliku od drugih aditiva koji se koriste pri proizvodnji plastičnih masa, sredstava za pranje i čišćenje, kozmetičkih proizvoda,  u gorivima i mazivima za automobilsku industriju i sl. Nas trenutno interesuju oni koji se koriste u ishrani. Dakle, jesu li prehrambeni aditivi – dodatak ili nedostatak ishrani?

Prehrambeni aditivi - dodatak ili nedostatak ishrani. Opasni po zdravlje. Aditivi često puta mogu biti uzročnici najtežih bolesti poput tumorskih.

 

PREHRAMBENI ADITIVI – DODATAK ILI NEDOSTATAK ISHRANI

 

Šta su prehrambeni atitivi ?

Prema Pravilniku o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine, aditiv je svaka supstanca koja se, bez obzira na njenu hranljivu vrednost, ne koristi kao namirnica niti predstavlja karakterističan sastojak namirnice, ali se iz tehnoloških razloga dodaje namirnici u toku proizvodnje, prerade, pripreme, obrade, pakovanja, transporta ili čuvanja, i direktno ili indirektno preko svojih međuproizvoda postaje ili može da postane njen sastojak. Neki aditivi potrebni su samo radi tehnološkog postupka, da bi se omogućile ili olakšale pojedine faze proizvodnje, drugi se koriste da bi se poboljšale karakteristike proizvoda kao što su trajnost ili organoleptičke osobine (osobine koje se opažaju čulima-izgled, boja, miris, ukus).

 

Kako se označavaju prehrambeni aditivi i šta predstavlja E-broj ?

Evropa u svojim pravilnicima strogo reguliše upotrebu aditiva. Prema evropskim zakonima, aditivi moraju biti jasno naznačeni na ambalaži gde se navodi E oznaka adiva koja je praćena trocifrenim ili četvorocifrenim brojem ili hemijskom oznakom.  Postoje 22 kategorije, funkcionalne grupe aditiva (konzervansi, boje, stabilizatori, emulgatori, zaslađivači, zgušnjivači, antioksidansi…) u zavisnosti od svrhe kojoj su namenjeni. Na pozitivnoj listi se nalazi 314 supstanci ili grupa supstanci, što znači 314 E brojeva.

 

Zloupotreba prehrambenih aditiva

Praksa isticanja sirovinskog sastava i prisustva prehrabenih aditiva primenjuje se i u našoj zemljii. Stanovnici Srbije uglavnom nemaju naviku da čitaju deklaracije niti su pravilno upoznati sa pojmom, vrstama i posledicama prekomerne upotrebe aditiva u ishrani. Oni koji nešto više znaju o tome obično se suoče sa drugim vrstama problema: deklaracije, sastav i lista aditiva na proizvodu obično se štampaju na teško pristupačnom mestu (tipično kod keksova), pa morate rasklapati celofan koji je preklopljen baš na mestu štampe, ili je tip slova (font) toliko mali ili lošeg kvaliteta da će vam trebati mikroskop da pročitate deklaraciju. Pravno, zakon je ispoštovan – deklaracija je tu a praktično – ništa se ne vidi. Uobičajni izgovor proizvođača je da “nije bilo mesta na ambalaži za krupnija slova”. Često puta se koriste i igre sa bojama: određena kombinacija boje slova i pozadine dovode do težeg uočavanja detalja a moguće je koristiti i promenljive razmake između slova što dovodi do istog efekta. Varijante su mnogobrojne a proizvođači puni mašte.

Kao što smo već napomenuli upotreba aditiva je ponekad nužna i zasniva se na dobrim namerama. Većina aditiva  uglavnom služi samo da poboljša osrednji kvalitet industrijskih namirnica. Ako govorimo o zloupotrebi aditiva, prethodna rečenica može nam poslužiti kao temelj za sledeće pravilo:

 • osrednji kvalitet proizvoda + osrednja upotreba aditiva = solidan kvalitet proizvoda.

Ako želimo da povećamo profit, koristićemo lošije sirovine što će se odraziti na loš kvalitet proizvoda. Da bi smo došli do istog rezultata, a to je “solidan kvalitet proizvoda” koristićemo sledeće pravilo:

 • loš kvalitet proizvoda + maksimalna upotreba aditiva = solidan kvalitet proizvoda

Ova druga varijanta je dobra za proizvođača ali je, na žalost, loša za potrošača. Kako to izgleda u praksi? Ako uđete u mesaru, a kreativni proizvođač želi brzu zaradu, u vitrini mogu biti npr. izložena dva parčeta mesa. Logično je da ćete se vi uhvatiti za onaj vedriji, crveniji komad, jer deluje “svežije”.  Ono što ne znate u tom trenutku jeste činjenica da njegova crvenija boja potiče od aditiva (boje) i crvene lampe koja diskretno osvetljava robu. Postoji i masa drugih aditiva koji mogu popraviti organoleptičke osobine mesa. Znači, dobar izgled ne mora automatski značiti i dobar kvalitet. Verovatno ste imali prilike da u vestima čitate članke o “novopečenim” mesarima koji su prodavali meso sa otpada i leševe životinja (patrola). Naš savet je da, ukoliko ste baš rešili da jedete meso, isto nabavljate kod proverenih i dokazanih snabdevača.

Numerisanje, delovanje i raspon E-brojeva prehrambenih aditiva

 

 1. Boje: 100-181
 2. Konzervansi: 200-285 i 1105
 3. Antioksidansi: 300-340
 4. Regulatori kiselosti: Različiti brojevi
 5. Zgušnjivači / emulgatori: 322, 400-499 i 1400-1451
 6. sredstva  protiv zgrudnjavanja: 550-572
 7. Pojačivači aroma: 600-650
 8. sredstva za poliranje (glaziranje): 900-910
 9. sredstva za zaslađivanje: 420, 421, 950 -970

 

Prehrambeni aditivi - dodatak ili nedostatak ishrani. Opasni po zdravlje. Aditivi često puta mogu biti uzročnici najtežih bolesti poput tumorskih.

Prehrambeni aditivi – dodatak ili nedostatak ishrani

 1. boje prehrambeni aditivi su supstance koje se koriste za bojenje namirnica, a mogu da budu ekstrakti prirodnih sirovina i sintetski proizvedena jedinjenja. Boje se koriste kao zamena za prirodnu boje izgubljenu tokom proizvodnje ili skladištenja hrane, kao i da bi proizvod svojim što prirodnijim izgledom privukao pažnju potrošača. Neki ljudi smatraju da dodata boja hrani, istu čini puno privlačnijom, dok drugi smatraju da su one nepotrebne i da potrošače dovode u zabludu. Postoje proizvodi kod kojih se boje obavezno dodaju, jer je to u tradiciji proizvodnje takvih proizvoda. To su slatkiši, bombone i neka osvežavajuća bezalkoholna, ali i alkoholna pića.
 2. Konzervansi prehrambeni aditivi su supstance koje produžavaju trajnost namirnica i štite ih od kvarenja prouzrokovanog mikroorganizmima; na taj način se produžava trajnost namirnica i omogućujuje transport lako kvarljive robe na veću udaljenost. Među klasične konzervanse, koji nisu aditivi, ubrajamo kuhinjsku so, etil alkohol i sirćetnu kiselinu, dok se od konzervansa koji se svrstavaju u grupu aditiva najviše koristi sorbinska acid (kiselina) i njene soli, pa benzojeva acid (kiselina) i njene soli, natrijum nitrat i spojevi koji otpuštaju sumpor dioksid kao kalijum meta bisulfit. Nitrati i nitriti kao konzervansi za očuvanje boje proizvoda i svežine mesa predstavljaju veliki problem zbog mogućnosti njihove konverzije u toksične i kancerogene spojeve. Reakcijom između nitrita i amina ili amida nastaju nitrozoamini i nitrozoamidi, spojevi koji su pokrenuli niz pitanja i rasprava nakon što je ogledima na životinjama otkriveno da su kancerogeni.
 3. antioksidansi prehrambeni aditivi su supstance koje produžavaju trajnost namirnica i štite ih od kvarenja prouzrokovanog oksidacijom, kao što su užeglost masti i promena boje uključujući i sinergiste antioksidanasa; Oni sprečavaju oksidativne promene u namirnicama. Najčešće se koriste za sprečavanje užeglosti, kao jedan od oblika kvarenja masti u ulja. Većina biljnih ulja prirodno u sebi sadrži antioksidanse tokoferole (vitamin E), ali nedovoljno za duži opstanak proizvoda u fazi intezivne upotrebe. Antioksidansi se dodaju i drugoj hrani koja ih prirodno ne sadrži. Poznati prirodni antioksidans je vitamin C (askorbinska acid (kiselina) ili E 300). Vitamin C je najvažniji u vodi topljivi antioksidans u organizmu koji štiti lipoproteine od oksidacije hvatajući slobodne radikale. Isto tako postoje i sintetički antioksidansi za koje postoje tačno određeni propisi pod kojima se mogu dodati nekom prehrambenom proizvodu. To su BHT (butyl hidroksitoluen) i BHA (butyl hidroksianizol), kao i galati, a hrani se dodaju u vrlo malim količinama. Produkti oksidacije masti su spojevi koji se direktno povezuju sa oštećenjima jetre, pa je pitanje upotrebe antioksidanasa tipa BHT, BHA ili galata potpuno jasno. Posebno treba obratiti pažnju na ulja koja stoje na stolovima u restoranima, kao i ulja u kojima se peče meso ili prže pekarski proizvodi. Takva ulja, vrlo često, ako se ne menjaju u crvenaovnim razmacima, bez obzira na dodate antioksidanse, stvaraju toksične spojeve. Zato kada stavljate ulje u salatu u restoranu, obavezno proverite sadržaj. Svaki strani miris ulja je razlog da se traži sveže ulje.
 4. kiseline  prehrambeni aditivi su supstance koje povećavaju kiselost namirnica, odnosno daju im kiseo ukus; regulatori kiselosti su supstance koje regulišu ili održavaju pH vrednost namirnica;
 5. zgušnjivači prhrambeni aditivi su supstance koje povećavaju viskozitet namirnica; oni se upotrebljavaju u namirnicama koje moraju imati određenu gustoću. Obično se dobijaju iz prirodnih materijala, kao što su: morske alge, drvo agacije ili iz celuloznih tkiva voća. Zgušnjivači čine osnovu nekoliko industrija hrane, kao što su voće i povrće, meso i proizvodi, pekarski i mlinarski proizvodi, mleko i proizvodi i sl. Ipak, aditiv E 425 konjak guma zabranjen je za neke vrste konditorskih proizvoda (žele bombone), jer se povezuje sa gušenjem dece zbog naknadnog aktiviranja zgušnjivača pri gutanju proizvoda.
 6. sredstva protiv zgrudvavanja prehrambeni aditivi su supstance koje smanjuju adheriranje čestica u praškastoj namirnici;
 7. pojačivači aroma prehrambeni aditivi su supstance koje pojačavaju postojeći ukus odnosno miris namirnice; za razliku od aditiva koji se mogu nalaziti u namirnicama i u većim količinama, a da pri tome njihova prisutnost u hrani ostane neprimećena našim čulima, aromatične supstance, i ako dodate u manjim količinama od aditiva, potrošač može osetiti i prepoznati. Da li će neka namirnica biti prihvaćena na tržištu zavisi od njene aromatične specifičnosti, koja utiče i na njenom ukupnom kvalitetu. Dakle, aromatične supstance daju jednu od osnovnih karakteristika i nivo poželjnosti namirnica, a zajedno sa bojom i izgledom i prehrambenom vrednošću namirnice su osnova savremene prehrambene industrije. Najpoznatiji pojačivači ukusa su glutaminati (E 621 do E 625). Tako se npr. mononatrijumov glutaminat dodaje hrani, posebno supama, sosovima i kobasicama. Postoje kontradiktorna ispitivanja štetnosti glutaminata, ali je činjenica da se do sada koriste, posebno u ishrani azijskih zemalja (Kina, Japan), a glavni sastojak su našeg poznatog proizvoda „vegete“, odnosno dodatka jelima (npr. Začin C, Gurman i dr.).
 8. sredstva za glaziranje i lubrikansi prehrambeni aditivi su supstance koje se nanose na površinu namirnice, daju joj sjajan izgled ili obezbeđuju zaštitni omotač;
 9. zaslađivači prehrambeni aditivi su supstance koje se koriste za postizanje slatkog ukusa namirnice ili kao stoni zaslađivači, isključujući šećere i namirnice slatkog ukusa; oni daju sladak ukus hrani, a delimo ih na one koje imaju smanjenu energetsku vrednost (zamena za šećer) i one bez dodatog šećera. Zamene za šećer su glukoza, fruktoza, saharoza i šećerni alkoholi (sorbitol, ksilitol), dok su dodatni zaslađivači saharin, aspartam, ciklamat, acesulfam-kalijum i gicirizin, taumatin i dr. Saharin je najstariji poznati zaslađivač sa smanjenom energetskom vrednosti i 200 puta je slađi u odnosu na konzumni šećer. Ciklamati su 30 puta slađi od konzumnog šećera. Primećeno je da mešavina saharina i ciklamata ima zajedničko, pojačano delovanje. Tako je napravljena kombinacija od jednog dela saharina i nekoliko delova ciklamata, pogodna da dočara ukus šećera i smanji unos dodatih zaslađivača kada bi se unosili pojedinačno. Aspartam se sastoji od dve aminokiseline, od fenilalanina i aspartata i ima slatkoću čija se snaga procenjuje na 220 puta veću od šećera. Trenutno je jedan od najkritikovanijih zaslađivača.

Prehrambeni aditivi - dodatak ili nedostatak ishrani. Opasni po zdravlje. Aditivi često puta mogu biti uzročnici najtežih bolesti poput tumorskih.

Prehrambeni aditivi – dodatak ili nedostatak ishrani

 

Tu je i masa drugih aditiva kao što su  sekvestranti – supstance koje grade hemijske komplekse sa metalnim jonima; stabilizatori – koji održavaju fizičkohemijsko stanje namirnice uključujući homogenu disperziju dve ili više supstanci koje se ne mešaju, kao i supstance koje stabilizuju, održavaju ili pojačavaju postojeću boju namirnice, zatim supstance koje povećavaju kapacitet vezivanja sastojaka u namirnici; emulgatori – koji omogućavaju formiranje ili održavanje homogenih mešavina dve ili više faza koje se ne mešaju u namirnici (kao što su ulje i voda); emulgujuće soli – koje omogućavaju homogeno mešanje proteina sa mastima i drugim sastojcima namirnice; sredstva za želiranje  koji namirnici daju konzistenciju gela; humektanti  sprečavaju sušenje namirnice bez obzira na atmosferski uticaj; sredstva za dizanje testa su supstance ili kombinacije supstanci koje oslobađaju gas i na taj način povećavaju zapreminu testa; učvršćivači koji održavaju čvrstinu voća i povrća ili koje u reakciji sa sredstvima za želiranje formiraju ili učvršćuju gel; sredstva protiv stvaranja pene sprečavaju ili smanjuju formiranje pene; sredstva za tretiranje brašna za poboljšanje pecivosti; razni gasovi; sredstva za stvaranje pene omogućavaju formiranje homogene disperzije gasne faze u tečnoj ili čvrstoj namirnici; sredstva za povećanje zapremine doprinose povećanju zapremine namirnice bez značajnog uticaja na njenu energetsku vrednost; modifikovani skrobovi su supstance dobijene hemijskim tretmanom jestivih skrobova koji mogu da pretrpe fizički ili enzimski tretman; preneseni aditivi su aditivi koji su u namirnicu došli preko jednog ili više sastojaka, a u samom proizvodu nemaju tehnološku funkciju; nosači aditiva i nosači rastvarača su supstance koje se koriste za rastvaranje, razblaživanje, dispergovanje ili fizičko modifikovanje aditiva i omogućavaju njihovo manipulisanje, primenu ili upotrebu bez ispoljavanja sopstvenog tehnološkog efekta, itd, itd…
Od novijih podataka zanimljivo je napomenuti još i to da u našem okruženju cirkuliše preko 80.000 hemikalija i da ih mi većim delom unosimo u sebe putem hrane. Svetska zdravstvena organizacija iznosi podatke da čovek godišnje konzumira 4,5 l pesticida i 5 kg aditiva, dok se godišnje registruje više od 30 miliona slučajeva trovanja pesticidima. S obzirom na način ishrane današnje populacije sa sigurnošću se može pretpostaviti da prosečna osoba godišnje konzumira znatno više od 5 kg aditiva.

Ono što nas trenutno najviše zanima u vezi prehrambenih aditiva jeste njihov uticaj na naše zdravlje. Postoji puno indicija da aditivi iniciraju razvoj teških bolesti. U tabeli koja sledi pokušaćemo da izložimo neke od novijih informacija uticaja aditiva na ljudsko zdravlje.

Prehrambeni aditivi – kategorije i rizici

Prehrambeni aditivi - dodatak ili nedostatak ishrani. Opasni po zdravlje. Aditivi često puta mogu biti uzročnici najtežih bolesti poput tumorskih.

Prehrambeni aditivi – dodatak ili nedostatak ishrani

E-Broj Naziv Kategorija Rizici Komentar
E100 Curcumin, turmeric Boja Narandžasto-žuta Boja, izvedeno iz kurkume
E101 Riboflavin -Vitamin B2 žuta Boja A vitamin. Bivši lactoflavin
E102 Tartrazine narižastožuta boja  Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće. Orange/žuta. Zabranjen u Austriji & Norveškoj. Koprivnjača, ekcem, edem, povećan rizik kod astmatičara kojima smeta aspirin.
E103 Alkanin boja Crveno-braon
E104 Quinoline žuta žutozelena boja  Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Koprivnjača, ekcem, edem. Zabranjen u Australiji, Norveškoj & USA
E107 žuta 2G žuta Boja  Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće. Zabranjen u Australiji & USA
E110 Sunset žuta FCF žuta Boja  Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća snažna alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće. Koprivnjača, ekcem, edem, povećan rizik za astmatičare. Zabranjen u Norveškoj
E120 Cochineal, Carminic acid (kiselina) crvena Boja  Astma, hiperaktivnost, Dobijen iz žumanceta jajeta i sušenih insekata. Koprivnjača, ekcem, edem, povećan rizik za astmatičare. Izbegavajte ako je moguće
E122 Carmoisine crvena Boja  Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće. Koprivnjača, ekcem, edem, povećan rizik za astmatičare. Zabranjen u Austriji, Norveškoj, Švedskoj & USA
E123 Amaranth Purpurno-crvena Boja   Astma, hiperaktivnost, kancer Izbegavajte ako je moguće. Moguće reakcije kod osoba osetljivih na aspirin, astma, koprivnjača. Zabranjen u mnogo zemalja
E124 Brilliant Scarlet 4R, Ponceau 4R crvena Boja   Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Koprivnjača, ekcem, edem, povećan rizik za astmatičare. Izbegavajte ako je moguće.
E127 Erythrosine crvena Boja   Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Moguće reakcije kod osoba alergičnih na jod i kod onih koji pate od hipertireoze. Izbegavajte ako je moguće
E128 crvena 2G crvena Boja   Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Ekcem, edem, povećan rizik za astmatičare. Zabranjen u mnogim zemljama
E129 Allura crvena AC crvena Boja   Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća kožna alergijska reakcija. Ekcem, edem, povećan rizik za astmatičare Poželjno izbegavanje. Zabranjen u Austriji, Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Norveškoj, Švedskoj & Švajcarskoj
E131 Patent plava V plava Boja   Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Koprivnjača, ekcem, edem, povećan rizik za astmatičare. Zabranjen u Australiji
E132 Indigo Karmin plava Boja   Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća snažna alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće. Zabranjen u Norveškoj
E133 Brilliant plava FCF plava Boja   Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće. Zabranjen u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Nemačkoj, Norveškoj, Švedskoj & Švajcarskoj
E140 Chlorophyll zelena to olive Boja Prirodno zelena. Pigment koji se nalazi u lišću i stabljici biljaka.
E141 Copper complex of Chlorophyll Olive Boja
E142 zelenas S zelena Boja  Astma, hiperaktivnost, Zabranjen u Norveškoj, Švedskoj & USA
E150(A-D) Caramels braon Boja  Hiperaktivnost Uobičajeno korišćena boja i poboljšivač ukusa
E151 Brilliant crna BN crna Boja   Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće. Zabranjen u Australiji, Austriji, Belgiji, Denmark, Francuskoj, Nemačkoj, Norveškoj, Švedskoj, Švajcarskoj & USA
E153 Carbon crna, Vegetable carbon crna Boja Natural Boja from burnt plant material, or manufactucrvena. Zabranjen u USA
E154 braon FK braon Boja   Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Zabranjen u Australiji & USA
E155 Chocolate braon HT braon Boja   Astma, hiperaktivnost, kancer Izbegavajte ako je moguće. Zabranjen u Austriji, Belgiji, Denmark, Francuskoj, Nemačkoj, Norveškoj, Švedskoj, Švajcarskoj & USA
E160(A) Alpha-, Beta-, Gamma-Carotene žuto-crvena Od šargarepe, paradajza, kajsije, nariži. Danas najverovatnije se proizvodi.
E160(B) Annatto, bixin, norbixin Narižasta boja  Astma, hiperaktivnost
E160(C) Paprika extract; Capsanthin Agens za bojenje Zabranjen u nekim zemljama
E160(D) Lycopene Agens za bojenje Zabranjen u Australiji
E160(E) Beta-apo-8′-carotenal Orange Boja Nisu uočeni vidljivi efekti
E160(F) Ethyl ester of beta-apo-8′-carotenic acid (kiselina) Orange Boja Nisu uočeni vidljivi efekti
E161 Xanthophylls žuto-crvena Nisu uočeni vidljivi efekti
E161(G) Canthaxanthin Orange Boja Nisu uočeni vidljivi efekti
E162 Betanin (Beetroot crvena) crvena/purple Boja Prirodna boja. Nisu uočeni vidljivi efekti
E163 Anthocyanins Violet Boja Prirodno prisutni biljni pigmenti
E170 Calcium carbonate, Chalk boja Naturally occurring mineral
E171 Titanium dioxide White Boja
E172 Iron oxides i hydroxides boja Prirodno priasutan kod minerala
E173 Aluminium Agens za bojenje Kancer Zabranjen u nekim zemljama
E174 Srebrna boja Zabranjen u nekim zemljama
E175 Zlatna boja Zabranjen u nekim zemljama
E180 Pigment Rubine, Lithol Rubine boja   Astma, hiperaktivnost, kancer Zabranjen u nekim zemljama
E181 Tannin, Tannic acid (kiselina) boja

Prehrambeni aditivi – dodatak ili nedostatak ishrani

E-broj Naziv Grupa Rizici Komentar
E200 Sorbic acid (kiselina) Konzervans  Astma, hiperaktivnost Iritir kožu. Koprivnjača oko usta
E201 Sodium sorbate Konzervans  Astma, hiperaktivnost
E202 Kalijum sorbate Konzervans  Astma, hiperaktivnost
E203 Calcium sorbate Konzervans  Astma, hiperaktivnost
E210 Benzoic acid (kiselina) Konzervans i antioksidans  Astma, hiperaktivnost Moguća alergijska reakcija. Problemi na koži, ponekad i s disajnim organima i probavom, povećani rizik za astmatičare. Izbegavajte ako je moguće.
E211 Sodium Benzoate Konzervans  Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Problemi na koži, ponekad i s disajnim organima i probavom, povećani rizik za astmatičare. Izbegavajte ako je moguće.
E212 Kalijum benzoate Konzervans  Astma Moguća alergijska reakcija. Problemi na koži, ponekad i s disajnim organima i probavom, povećani rizik za astmatičare. Izbegavajte ako je moguće.
E213 Calcium benzoate Konzervans  Astma Moguća alergijska reakcija. Problemi na koži, ponekad i s disajnim organima i probavom, povećani rizik za astmatičare. Izbegavajte ako je moguće.
E214 Ethyl p-hydroxybenzoate Konzervans  Astma Moguća alergijska reakcija. Reakcije na koži, momentalna koprivnjača i bronhospazmi. Zabranjen u nekim zemljama
E215 Sodium ethyl p-hydroxybenzoate Konzervans  Astma Moguća alergijska reakcija. Reakcije na koži, momentalna koprivnjača i bronhospazmi. Zabranjen u nekim zemljama
E216 Propyl p-hydroxybenzoate Konzervans  Astma Moguća alergijska reakcija na kontakt
E217 Sodium propyl p-hydroxybenzoate Konzervans  Astma Moguća alergijska reakcija. Reakcije na koži, momentalna koprivnjača i bronhospazmi. Zabranjen u nekim zemljama
E218 Methyl p-hydroxybenzoate Konzervans Moguća alergijska reakcija na kontakt (skin)
E219 Sodium methyl p-hydroxybenzoate Konzervans Moguća alergijska reakcija. Reakcije na koži, momentalna koprivnjača i bronhospazmi. Zabranjen u nekim zemljama
E220 Sulphur Dioxide Konzervans  Astma, hiperaktivnost Moguća alergijska reakcija. Alergijske reakcije, edem, bronhospazmi, povećan rizik kod astmatičara. Izbegavajte ako je moguće
E221 Sodium sulphite Konzervans  Astma Moguća alergijska reakcija. Iritacija kože i sluzokože, povećan rizik kod astmatičara. Izbegavajte ako je moguće
E222 Sodium Bisulphite Konzervans i bleaching  Astma Moguća alergijska reakcija. Iritacija kože i sluzokože, povećan rizik kod astmatičara. Izbegavajte ako je moguće
E223 Sodium metabisulphite Konzervans  Astma Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E224 Kalijum metabisulphite Konzervans  Astma Moguća alergijska reakcija. Iritacija kože i sluzokože, povećan rizik kod astmatičara. Izbegavajte ako je moguće
E225 Kalijum sulphite Konzervans  Astma Moguća alergijska reakcija. Iritacija kože i sluzokože, povećan rizik kod astmatičara. Izbegavajte ako je moguće
E226 Calcium sulphite Konzervans  Astma Moguća alergijska reakcija. Iritacija kože i sluzokože, povećan rizik kod astmatičara. Zabranjen u nekim zemljama
E227 Calcium hydrogen sulphite Konzervans  Astma Moguća alergijska reakcija. Iritacija kože i sluzokože, povećan rizik kod astmatičara. Zabranjen u nekim zemljama
E228 Kalijum hydrogen sulphite Konzervans  Astma, hiperaktivnost Moguća alergijska reakcija. Iritacija kože i sluzokože, povećan rizik kod astmatičara. Izbegavajte ako je moguće
E230 Biphenyl, diphenyl Konzervans Kancer Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama
E231 Orthophenyl phenol Konzervans Kancer Zabranjen u Australiji
E232 Sodium orthophenyl phenol Konzervans Zabranjen u nekim zemljama
E233 Thiabendazole Konzervans Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama
E234 Nisin Konzervans
E235 Natamycin Konzervans Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E236 Formic acid (kiselina) Konzervans Kancer Zabranjen u nekim zemljama
E237 Sodium formate Konzervans Zabranjen u nekim zemljama
E238 Calcium formate Konzervans Zabranjen u nekim zemljama
E239 Hexamethylene tetramine, Hexamine Konzervans Kancer Zabranjen u nekim zemljama
E240 Formaldehyde Konzervans
E242 Dimethyl dicarbonate Konzervans
E249 Kalijum nitrite Konzervans  Astma, kancer Moguća alergijska reakcija. Simptomi na koži i sluzokoži, migrene, gastrointestinalne smetnje. Kancerogen. Izbegavajte ga kod dece
E250 Sodium nitrite Konzervans  Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Simptomi na koži i sluzokoži, migrene, gastrointestinalne smetnje. Kancerogeni. Izbegavajte ga kod dece
E251 Sodium nitrate, saltpetre Konzervans Hiperaktivnost, kancer Simptomi na koži i sluzokoži, migrene, gastrointestinalne smetnje. Kancerogen.
E252 Kalijum Nitrate Konzervans Hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Simptomi na koži i sluzokoži, migrene, gastrointestinalne smetnje. Kancerogeni. Izbegavajte ga kod dece
E260 Acetic acid (kiselina) Regulator kiselosti  Astma Nisu uočeni vidljivi efekti
E261 Kalijum acetate Regulator kiselosti
E262 Sodium acetate Regulator kiselosti Nisu uočeni vidljivi efekti
E264 Ammonium acetate Regulator kiselosti Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E270 Lactic acid (kiselina) Regulator kiselosti, Antioksidans Izbegavajte ga kod dece
E280 Propionic acid (kiselina) Konzervans  Astma, hiperaktivnos
E281 Sodium propionate Konzervans  Astma, hiperaktivnost
E282 Calcium propionate Konzervans  Astma, hiperaktivnost
E283 Kalijum propionate Konzervans  Astma, hiperaktivnost
E284 Boric acid (kiselina) Konzervans
E285 Sodium tetraborate; borax Konzervans
E290 Carbon dioxide Regulator kiselosti Adds the gaziranost gaziranim pićima. Also coolant, propellant

Prehrambeni aditivi – dodatak ili nedostatak ishrani

E-broj Naziv Grupa Rizici Komentar
E296 Malic acid (kiselina) Regulator kiselosti Izbegavajte ga kod dece
E297 Fumaric acid (kiselina) Regulator kiselosti Nisu uočeni vidljivi efekti
E300 Ascorbic acid (kiselina) (Vitamin C) Antioksidans
E301 Sodium ascorbate Antioksidans
E302 Calcium ascorbate Antioksidans
E303 Kalijum ascorbate Antioksidans
E304 Ascorbyl palmitate Antioksidans
E306-9 Tocopherols (Vitamin E) Antioksidanss
E310 Propyl gallate Antioksidans  Astma, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ga kod dece. Mogu da izazovu probleme sa želucem i na koži kod astmatičara. Zabranjeno za odojčad.
E311 Octyl Gallate Antioksidans  Astma Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ga kod dece. Mogu da izazovu probleme sa želucem i na koži kod astmatičara. Zabranjeno za odojčad.
E312 Dodecyl gallate Antioksidans  Astma Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ga kod dece. Mogu da izazovu probleme sa želucem i na koži kod astmatičara. Zabranjeno za odojčad.
E317 Erythorbic acid (kiselina) Antioksidans Nisu uočeni vidljivi efekti
E318 Sodium erythorbin Antioksidans Nisu uočeni vidljivi efekti
E319 Butylhydroxinon Antioksidans  Astma, hiperaktivnost Potential adverse effects. Izbegavajte ako je moguće
E320 Butylated Hydroxyanisole (BHA) Antioksidans  Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ga kod dece. Sumnja se da je E 320 kancerogen. Lokalne reakcije na koži (ekcem) ili iritacija oka i sluzokože.
E321 Butylated hydroxytoluene (BHT) Antioksidans  Astma, hiperaktivnost, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ga kod dece. Sumnja se da je E 320 kancerogen. Lokalne reakcije na koži (ekcem) ili iritacija oka i sluzokože.
E322 Lecithin Emulgator Žumance jajeta je izvor. Most from soya beans, therefore likely GM
E325 Sodium lactate Antioksidans Izbegavajte ga kod dece sa netolerancijom na laktozu
E326 Kalijum lactate Regulator kiselosti Izbegavajte ga kod dece sa netolerancijom na laktozu
E327 Calcium lactate Regulator kiselosti Izbegavajte ga kod dece sa netolerancijom na laktozu
E328 Ammonium lactate Regulator kiselosti, Antioksidans Izbegavajte ga kod dece sa netolerancijom na laktozu
E329 Magnesium lactate Regulator kiselosti, Antioksidans Izbegavajte ga kod dece sa netolerancijom na laktozu
E330 Citric acid (kiselina) Antioksidans Yikes! Another real one. Occurs naturally in citrus fruit
E331 Sodium citrates Antioksidans Citrusne soli. Nisu uočeni vidljivi efekti
E332 Kalijum citrates Antioksidans Citrusne soli. Nisu uočeni vidljivi efekti
E333 Calcium Citrate Antioksidans Citrusne soli. Nisu uočeni vidljivi efekti
E334 Tartaric acid (kiselina) Antioksidans Nisu uočeni vidljivi efekti in small quantities
E335 Sodium L-Tartrate Antioksidans Nisu uočeni vidljivi efekti
E336 Kalijum L-Tartrate (Cream of Tartar) Antioksidans Nisu uočeni vidljivi efekti
E337 Sodium Kalijum tartrate Antioksidans Nisu uočeni vidljivi efekti
E338 Phosphoric acid (kiselina) Antioksidans Nisu uočeni vidljivi efekti
E339 Sodium phosphates Antioksidans Nema neželjenih efekata ako se koristi oprezno
E340 Kalijum phosphates Antioksidans Nema neželjenih efekata ako se koristi oprezno
E341 Calcium Orthophosphates Anti-caking, Sredstvo za učvršćavanje Nisu uočeni vidljivi efekti
E343 Magnesium phosphates Sredstvo protiv zgrudnjavanja Nisu uočeni vidljivi efekti
E350 Sodium malates Regulator kiselosti Nisu uočeni vidljivi efekti
E351 Kalijum malate Regulator kiselosti Nisu uočeni vidljivi efekti
E352 Calcium malates Regulator kiselosti Nisu uočeni vidljivi efekti
E353 Metatartaric acid (kiselina) Emulgator Nisu uočeni vidljivi efekti
E354 Calcium tartrate Emulgator
E355 Adipic acid (kiselina) Regulator kiselosti Nisu uočeni vidljivi efekti
E357 Kalijum adipate Regulator kiselosti Nisu uočeni vidljivi efekti
E363 Succinic acid (kiselina) Regulator kiselosti Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama
E365 Sodium fumarate Regulator kiselosti Nisu uočeni vidljivi efekti
E366 Kalijum fumarate Regulator kiselosti Nisu uočeni vidljivi efekti
E367 Calcium fumarate Regulator kiselosti Nisu uočeni vidljivi efekti
E370 I,4-Heptonolactone Regulator kiselosti Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama
E375 Nicotinic acid (kiselina), Niacin Boja Retention Vitamin B3
E380 Triammonium citrate Regulator kiselosti Nema neželjenih efekata ako se koristi oprezno
E381 Ammonium ferric citrate Regulator kiselosti
E385 Calcium disodium (EDTA) Regulator kiselosti Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama

Prehrambeni aditivi – dodatak ili nedostatak ishrani

E-broj Naziv Grupa Rizici Komentar
E400 Alginic acid (kiselina) Zgušnjivač, Stabilizator, sredstvo za geliranje, Emulgator Nisu uočeni vidljivi efekti in small quantities
E401 Sodium alginate As 400 Simptomi na koži i sluzokoži.
E402 Kalijum alginate As 400 Nisu uočeni vidljivi efekti u malim količinama.
E403 Ammonium alginate As 400 Nisu uočeni vidljivi efekti u malim količinama.
E404 Calcium alginate As 400 Nisu uočeni vidljivi efekti u malim količinama.
E405 Propylene glycol alginate As 400 Nisu uočeni vidljivi efekti u malim količinama.
E406 Agar As 400 Alga guma. Nesvarljiva, ponaša se kao izvor prehrambenih vlakana. Nisu uočeni vidljivi efekti u malim količinama.
E407 Carrageenan (Irish Moss) Stabilizator, sredstvo za geliranje, Emulgator  Astma, kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ga kod dece. Problemi s probavom.
E410 Locust bean gum (Carob seed gum) Stabilizator, sredstvo za geliranje, Emulgator Nisu uočeni vidljivi efekti u malim količinama.
E412 Guar gum Zgušnjivač, Stabilizator U velikoj količini izaziva probavne smetnje, mučninu.
E413 Tragacanth Zgušnjivač, Stabilizator  Astma Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E414 Acacia (Gum arabic) Zgušnjivač, Stabilizator  Astma Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E415 Xanthan gum Emulgator, Stabilizator i Zgušnjivač Nisu uočeni vidljivi efekti
E416 Karaya gum Stabilizator, Zgušnjivač i Emulgator  Astma Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće.
E417 Tara gum Zgušnjivač, Stabilizator, sredstvo za geliranje, Emulgator
E418 Gellan gum Zgušnjivač, Stabilizator, sredstvo za geliranje, Emulgator
E420 Sorbitol Zaslađivač, humectant -moisten Dijareja. Pogotovo ne davati deci mlađoj od tri godine.
E421 Mannitol Sredstvo protiv zgrudnjavanja, Zaslađivač Hiperaktivnost Dijareja. Pogotovo ne davati deci mlađoj od tri godine.
E422 Glycerine, Glycerol Emulgator, Zaslađivač Moguć alergen (gastro). Some low calorie foods
E432 Polysorbate 20 Emulgator Kancer Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama
E433 Polysorbate 80 Emulgator Kancer
E434 Polysorbate 40 Emulgator Kancer Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama
E435 Polysorbate 60 Emulgator Kancer
E436 Polysorbate 65 Emulgator Kancer
E440(A) Pectin Emulgator, sredstvo za geliranje Minimal adverse effects recorded
E440(B) Amidated Pectin Emulgator, sredstvo za geliranje Nisu uočeni vidljivi efekti
E441 Gelatine Emulgator, sredstvo za geliranje  Astma Moguća alergijska reakcija. Posebno se izbegava kod astmatičara
E442 Ammonium phosphatides Emulgator Nisu uočeni vidljivi efekti
E444 Sucrose acetate isobutyrate Emulgator
E445 Glycerol esters of wood rosins Emulgator
E450-2 Sodium i Kalijum PolyPhosphate salts Emulgator High levels can upset the mineral balance
E460 Powdecrvena cellulose Emulgator Fibrous part of plant cell walls. Nisu uočeni vidljivi efekti
E461 Methyl cellulose Emulgator Potential gastric disturbances. Some low calorie foods
E463 Hydroxypropyl cellulose Emulgator Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama
E464 Hydroxypropyl methyl cellulose Emulgator Nisu uočeni vidljivi efekti
E465 Ethylmethyl cellulose Emulgator Nisu uočeni vidljivi efekti
E466 Sodium carboxy methyl cellulose Emulgator Kancer Nisu uočeni vidljivi efekti
E469 carboxy methyl cellulose Emulgator Nisu uočeni vidljivi efekti
E470 Sodium, Kalijum i Calcium Salts of Fatty acid (kiselina)s Emulgator Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama
E471 Mono- i diglycerides of fatty acid (kiselina)s Emulgator Nisu uočeni vidljivi efekti
E472(A-F) esters of mono- i diglycerides of fatty acid (kiselina)s Emulgators Nisu uočeni vidljivi efekti
E473 Sucrose esters of fatty acid (kiselina)s Emulgator Nisu uočeni vidljivi efekti
E474 Sucroglycerides Emulgator Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama
E475 Polyglycerol esters of fatty acid (kiselina)s Emulgator Nisu uočeni vidljivi efekti
E476 Polyglycerol polyricinoleate Emulgator Nisu uočeni vidljivi efekti
E477 propylene glycol esters of fatty acid (kiselina)s Emulgator Nisu uočeni vidljivi efekti
E479B Thermally oxidized soya bean oil Emulgator Likely to be G.M. crop
E481 Sodium stearoyl-2-lactylate Emulgator Nisu uočeni vidljivi efekti
E482 Calcium stearoyl-2-lactylate Emulgator Nisu uočeni vidljivi efekti
E483 Stearyl tartrate Emulgator Zabranjen u nekim zemljama
E491 Sorbitan mono-stearate Emulgator Nisu uočeni vidljivi efekti
E492 Sorbitan tri-stearate Emulgator Nisu uočeni vidljivi efekti
E493 Sorbitan mono-laurate Emulgator Zabranjen u nekim zemljama
E494 Sorbitan mono-oleate Emulgator Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama
E495 Sorbitan mono-palmitate Emulgator Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama

Prehrambeni aditivi – dodatak ili nedostatak ishrani

E-broj Naziv Grupa Rizik Komentar
E500 Sodium carbonates (Bicarbonate of soda) Regulator kiselosti, Sredstvo za dizanje Nisu uočeni vidljivi efekti in small quantities
E501 Kalijum carbonates Regulator kiselosti Nisu uočeni vidljivi efekti
E503 Ammonium carbonates Regulator kiselosti May irritate mucus membranes
E504 Magnesium carbonates Regulator kiselosti, Sredstvo protiv zgrudnjavanja Nisu uočeni vidljivi efekti. Often found in antacid (kiselina)s i laxatives.
E507 Hydrochloric acid (kiselina) acid (kiselina) Kancer No adverse effects noted in small quantities
E508 Kalijum chloride sredstvo za geliranje Found in low sodium & salt products.
E509 Calcium chloride Sredstvo za učvršćavanje Nisu uočeni vidljivi efekti
E510 Ammonium chloride Regulator kiselosti, Agens poboljšivač Poželjno izbegavanje by people with liver or kidney problems
E511 Magnesium chloride Sredstvo za učvršćavanje One of the essential minerals
E513 Sulphuric acid (kiselina) acid (kiselina) Zabranjen u nekim zemljama
E514 Sodium sulphates Regulator kiselosti Can upset the body’s water balance
E515 Kalijum sulphates Seasoning Nisu uočeni vidljivi efekti
E516 Calcium sulphate Sequestrant, Agens poboljšivač Nisu uočeni vidljivi efekti
E517 Ammonium sulphate Agens poboljšivač
E518 Magnesium sulphate (Epsom salts) Regulator kiselosti Kancer A laxative. Nisu uočeni vidljivi efekti in small quantities
E519 Copper sulphate Konzervans One of the essential minerals
E520 Aluminium sulphate Sredstvo za učvršćavanje
E521 Aluminium sodium sulphate Sredstvo za učvršćavanje
E522 Aluminium Kalijum sulphate Regulator kiselosti
E524 Sodium hydroxide Regulator kiselosti Zabranjen u nekim zemljama
E525 Kalijum hydroxide Regulator kiselosti Zabranjen u nekim zemljama
E526 Calcium hydroxide Regulator kiselosti Nisu uočeni vidljivi efekti in small quantities
E527 Ammonium hydroxide Regulator kiselosti Zabranjen u nekim zemljama
E528 Magnesium hydroxide Regulator kiselosti Zabranjen u nekim zemljama
E529 Calcium oxide Regulator kiselosti Nisu uočeni vidljivi efekti
E530 Magnesium oxide Sredstvo protiv zgrudnjavanja Zabranjen u nekim zemljama
E535 Sodium ferrocyanide Sredstvo protiv zgrudnjavanja Nisu uočeni vidljivi efekti
E536 Kalijum ferrocyanide Sredstvo protiv zgrudnjavanja Astma
E540 Di-calcium di-phosphate Regulator kiselosti Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama
E541 Sodium aluminium phosphate Emulgator, Sredstvo za dizanje Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama
E542 Bone phosphate Sredstvo protiv zgrudnjavanja Animal origin. Nisu uočeni vidljivi efekti
E544 Calcium polyphosphate Emulgator Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama
E545 Ammonium polyphosphate Emulgator Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama
E551 Silicon dioxide (Silica) Sredstvo protiv zgrudnjavanja Derived from si. Nisu uočeni vidljivi efekti in food use
E552 Calcium silicate Sredstvo protiv zgrudnjavanja Antacid (kiselina). Nisu uočeni vidljivi efekti
E553(A) Magnesium silicates Sredstvo protiv zgrudnjavanja Kancer Zabranjen u Australiji
E553(B) Talc Sredstvo protiv zgrudnjavanja Kancer Moguće neželjene reakcije. Izbegavajte ako je moguće.
E554 Sodium aluminium silicate Sredstvo protiv zgrudnjavanja
E556 Calcium aluminium silicate Sredstvo protiv zgrudnjavanja
E558 Bentonite Sredstvo protiv zgrudnjavanja Nisu uočeni vidljivi efekti
E559 Aluminium silicate (Kaolin) Sredstvo protiv zgrudnjavanja Nisu uočeni vidljivi efekti
E570 Stearic acid (kiselina) (Fatty acid (kiselina)) Sredstvo protiv zgrudnjavanja Nisu uočeni vidljivi efekti
E572 Magnesium stearate Sredstvo protiv zgrudnjavanja Nisu uočeni vidljivi efekti
E575 Glucono Delta-lactone Sredstvo protiv zgrudnjavanja, Sequestrant Nisu uočeni vidljivi efekti
E576 Sodium gluconate Sequestrant Zabranjen u Australiji
E577 Kalijum gluconate Sequestrant Nisu uočeni vidljivi efekti
E578 Calcium gluconate Sredstvo za učvršćavanje Nisu uočeni vidljivi efekti
E579 Ferrous gluconate boja Nisu uočeni vidljivi efekti
E585 Ferrous lactate boja Nisu uočeni vidljivi efekti
E-broj Naziv Grupa Rizik Komentar
E620 L-Glutamic acid (kiselina) Poboljšivač ukusa  Astma, hiperaktivnost, kancer=? Bronhospazam, glavobolja, povraćanje (zovu ga i “sindrom kineskog restorana” jer ga često izazivaju i azijska jela). Povećani rizik za astmatičare
E621 Monosodium glutamate Poboljšivač ukusa  Astma, hiperaktivnost, kancer=? Bronhospazam, glavobolja, povraćanje (zovu ga i “sindrom kineskog restorana” jer ga često izazivaju i azijska jela). Povećani rizik za astmatičare
E622 MonoKalijum glutamate Poboljšivač ukusa  Astma, hiperaktivnost, kancer=? Moguća alergijska reakcija. Izbegavati kad god je moguće
E623 Calcium glutamate Poboljšivač ukusa  Astma, hiperaktivnost, kancer=? Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E624 Mono ammonium glutamate Poboljšivač ukusa  Astma, hiperaktivnost, kancer=? Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E625 Magnesium di glutamate Poboljšivač ukusa  Astma, hiperaktivnost, kancer=? Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E627 Disodium guanylate Poboljšivač ukusa  Astma, hiperaktivnost Izbegavajte ga kod dece
E631 Disodium inosinate Poboljšivač ukusa  Astma Izbegavajte ga kod dece
E635 Disodium 5′-ribonucleotides Poboljšivač ukusa  Astma Zabranjen u nekim zemljama
E636 Maltol Poboljšivač ukusa
E637 Ethyl maltol Poboljšivač ukusa
E640 Glycine i its sodium salt Poboljšivač ukusa
E650 Zinc acetate Poboljšivač ukusa

Prehrambeni aditivi – dodatak ili nedostatak ishrani

E-broj Naziv Grupa Rizik Komentar
E900 Dimethyl polysiloxane Sprečava stvaranje pene Nisu uočeni vidljivi efekti
E901 Beeswax, white i žuta Sredstvo za glazuru Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E903 Carnauba wax Sredstvo za glazuru  Kancer Moguća alergijska reakcija. Izbegavajte ako je moguće
E904 Shellac Sredstvo za glazuru Moguća alergijska reakcija kod kontakta. Izbegavajte ako je moguće
E905 Microcrystalline wax (Paraffins) Sredstvo za glazuru Kancer Mogući problemi sa želucem.
E907 Crystalline wax Sredstvo za glazuru Zabranjen u nekim zemljama
E920 L-cysteine hydrochlorides Agens poboljšivač Nisu uočeni vidljivi efekti
E924 Kalijum bromate Agens poboljšivač Kancer Moguć alergen (gastro). Izbegavajte ako je moguće
E925 Chlorine Konzervans, Bleach  Kancer Poznati kancerogen. Koristi se kod pijaće vode za prečišćavanje
E926 Chlorine dioxide Konzervans, Bleach Kancer
E927 Azodi carbonamide Agens poboljšivač Zabranjen u Australiji
E928 Benzole peroxide Agens poboljšivač  Astma Moguća alergijska reakcija. Posebno se izbegava kod astmatičara
E938 Argon Gas kod pakovanja (nije vazduh)
E939 Helium Gas kod pakovanja (nije vazduh)
E941 Nitrogen Gas kod pakovanja (nije vazduh)
E942 Nitrogen oxide Propellant
E943A Butane Propellant
E944 Propane Propellant
E948 Oxygen Gas kod pakovanja (nije vazduh)
E949 Hydrogen
E950 Acesulphane Kalijum Zaslađivač Kancer
E951 Aspartame Zaslađivač  Astma, hiperaktivnost, kancer=? Mogući su napadi epilepsije kod osoba osetljivih na aspartam, ali to nije dokazano. Ne davati osobama koje pate od fenilketonurije (genetska bolest).
E952 Cyclamic acid (kiselina) Zaslađivač  Kancer Moguć kancerogen. Zabranjen u the USA i UK
E954 Saccharins Zaslađivač  Kancer
E957 Thaumatin Zaslađivač
E965 Maltitol, Hydrogenated glucose syrup Zaslađivač, Humectant Dijareja. Pogotovo ne davati deci mlađoj od tri godine.
E967 Xylitol Zaslađivač Dijareja. Pogotovo ne davati deci mlađoj od tri godine.
E999 Quillaia extract Sredstvo za stvaranje pene
E1100 Amylase Stabilizator
E1103 Invertase Stabilizator
E1200 Polydextrose Stabilizator
E1201 Polyvinyl pyrrolidone Stabilizator Nisu uočeni vidljivi efekti. Used as tablet coating
E1202 Polyvinyl polypyrrolidone Stabilizator Kancer Nisu uočeni vidljivi efekti
E1400-51 Starches Stabilizator, Zgušnjivač Nisu uočeni vidljivi efekti
E1505 Triethyl citrate Foam Stabilizator
E1510 Ethanol Alcohol
E1518 Glycerol triacetate Humectant
E1520 Propylene glycol Humectant

Prehrambeni aditivi – dodatak ili nedostatak ishrani

 

Antioksidans komentar:

 

Dakle, prehrambeni aditi – dodatak ili nedostatak ishrani? Naš stav ne može biti isključiv jer aditivi imaju i korisnu funkciju. Ipak, s obzirom da još uvek nema preciznih informacija o uticaju ovih materija na ljudsko zdravlje a i vi kao potrošač ne morate sada studirati njihove osobine, radi neke preventive gledajte da ove materijale izbegavate koliko god možete. Postoje indicije da mogu biti povezani sa hiperaktivnošću, astmom, alergijama a neki  i sa kancerom. Budući da se alergijske i druge reakcije na prehrambene aditive mogu dogoditi satima pa i danima kasnije nakon što ste ih konzumirali, sve to može otežati njihovo dovođenje u vezu sa reakcijama koje imate. Kako bi napravili test, neko vreme možete zameniti industrijske proizvode sa domaćim, bez aditiva i pratite da li će se reakcije ponavljati.

 

Pogledajte video zapise na temu Negativa

 

Ovo su zabranjeni procesi u inustriji hrane

Organska Srbija – Aditivi

Prehrambeni aditivi – dodatak ili nedostatak ishrani

Comments are closed.