Vegani protiv korone

Vesti sa korona ratišta pristižu svakodnevno i po njima sudeći izgleda da Covid -19 vodi ozbiljne bitke. Kao i u svakom ratu, najveću žrtvu podnose oni nemoćni a u ovom slučaju to su stari i bolesni. Izveštaji sa terena (početak 2020.goidine) kažu da stopa smrtnosti varira od 0.2% kod najmlađih pa sve do 14.8% kod onih najstarijih. Ovi uspesi korona virusa u mnogome su posledica starosti ili postojanja teških hroničnih bolesti kod obolelih dok se u zdravoj i mladoj populaciji virus baš i ne može pohvaliti svojim uspesima. A kako ne bismo došli do situacije “od jednog drveta ne vidi se cela šuma” da li znate da na svakog preminulog od korone, čak 10x a možda i 100x više dnevno umre od srčanih i tumorskih bolesti? U Srbiji na dnevnom nivou prosek stradanja od pomenutih hroničnih bolesti iznosi oko 200 ljudi. Ako ste u panici od cifre smrtnosti pomenutog virusa kakvo je onda vaše mišljenje prema ovoj drugoj cifri? Potražimo odgovore u tekstu Vegani protiv korone (ovaj tekst je prerađena verzija prethodne objave).

Vegani protiv korone - Pobedite teške bolesti promenom ishrane i životnim navikama. Sirova biljna hrana pomaže vašem imunitetu da pobedi i najteže bolesti.

VEGANI PROTIV KORONE – POBEDITE TEŠKE BOLESTI PROMENOM ISHRANE I ŽIVOTNIM NAVIKAMA. SIROVA BILJNA HRANA POMAŽE VAŠEM IMUNITETU DA POBEDI I NAJTEŽE BOLESTI.

 

VEGANI PROTIV KORONE

 

Često puta su virusi bili predmet rasprava: pripadaju li živom ili mrtvom svetu? Šta god da kažete pogrešićete i opet, šta god da kažete bićete u pravu. Virusi žive na granici oba sveta. Oni imaju osobinu mrtvog ali i neke osobine živog sveta. Virus nije živ ali kad uđe u telo domaćina on oživi. U početku to je samo virion – čestica sposobna da inficira ćeliju. Nakon što uđe u ćeliju virion oživi i postaje virus. On preuzima kontrolu nad ćelijom i koristi je za sopstveno razmnožavanje. Ćelija tada počinje da stvara delove virusa a ne materije koje su joj potrebne za normalan rad pa to kod domaćina dovodi do patološkog stanja tj. pojave bolesti. Ono što viruse čini živim jeste ta nukleninska kiselina, mogućnost da se razmnožavaju, doduše uz pomoć domaćina, da podležu zakonima evolucije ali sa druge strane, izvan ćelije domaćina virusi ne pokazuju osobine živih bića i nemaju ćelijsku građu tj. ćeliju kao osnovnu strukturnu i funkcionalnu jedinicu života (acelularni su).

Iako žive na granici života i smrti, u stanju su da nam pričine popriličnu štetu. Neki od njih pripadaju grupi opasnijih, poput virusa besnila, ebole, marburg, lasa, junin, itd ali ovi virusi su manje-više retki. Oni sa kojima često imamo problema su oni „domaći“ sezonski virusi, poput virusa gripa, koji mogu napraviti manje ili veće probleme ali uglavnom pripadaju grupi manje opasnih. Dok ovi opasniji stvari rešavaju u prvoj rundi, ovi drugi uglavnom zadaju prvi udarac a onda bitku dovrše uz pomoć konjice, tj. bakterijske infekcije. Iz tog razloga kao oružje često koristimo antibiotike, ne zbog samih virusa koji su uglavnom otporni na njih već zbog pomenute konjice koja napada u sadejstvu sa virusom. Takav je slučaj i sa malim boginjama gde virus dovodi organizam do stanja smanjene otpornosti tkzv. anergije gde se na sve to nadoveže bakterijska infekcija koja kod 60% dece dovodi do bakterijske pneumonije (zapaljenja pluća). Kad spominjemo bitku, mi smo već dobili mnoge ratove protiv virusa pa tako npr. variole više nema, dečja paraliza će uskoro biti totalno istrebljena a nešto slično čeka i virus malih boginja. Nakon toga više neće biti potrebe za vakcinacijom. Ali i virusi sa svoje strane ne miruju. Oni brzo mutiraju, javljaju se neki novi što za nas predstavlja novu pretnju.

Vegani protiv korone - Pobedite teške bolesti promenom ishrane i životnim navikama. Sirova biljna hrana pomaže vašem imunitetu da pobedi i najteže bolesti.

Nobelovac Petar Medevar rekao je da je virus „parče nukleninske kiseline okružene lošim vestima“. Suština je u tim nukleinskim kiselinama jer virus predstavlja skoro do savršenstva doveden fenomen parazitiranja. Virus se sastoji od nukleniske kiseline (DNK, RNK) virusnog genoma, na osnovu čega ih i delimo na DNK i RNK viruse. RNK se razmnožavaju u citoplazmi domaćina a DNK uglavnom u jedru ćelije. Zatim postoji jedan belančevinasti pokrov (kapsid) koji štiti gene virusa od razarajućih enzima domaćina, a služi i kao kontakt za receptore na ćeliji domaćina i kao prenosnik genetičkog materijala. Pored pomenutog može, ali i ne mora, da postoji još i omotač. Omotač je uglavnom od lipida i masnih materija (lipidi i glikoproteini).

Virus je jedna parazitska mašina programirana za razmnožavanje. Zašto kažemo parazitska? Zato što je dovoljno lenja da se ne razmnožava sama već tera ćeliju da to čini umesto nje i da proizvodi nove viruse. Iako u svom sastavu virusi imaju mali broj gena, (od svega nekoliko njih pa do stotinjak, najčešće desetine), oni funkcionišu savršeno organizovano. Kada virus prodre u ćeliju, on svojim nukleinskim materijalom prodire u naslednu materiju ćelije tako da ona počne da prozvodi nove viruse i tako radi u korist svoje štete. Virus odmah primorava ćeliju da krene sa prozvodnjom nekoliko desetina do nekoliko stotina virusnih nukleinskih kiselina i na hiljade proteinskih kapsomera a nakon toga ovi delovi spajaju se u virusne česice.

Svaki virus ima svoju slabu tačku i mi se trudimo da je nađemo, da napravimo vakcinu, efikasan lek, da rešimo problem, kao što smo to učinili kod virusa variole. Ali u želji da prežive i virusi stalno pronalaze nove mehanizme da nas nadmudre. Tipičan primer je virus side. Ova bolest je otkrivena još 1981. godine. Otkriveni su njeni uzroci, rizične populacije i ponašanja a dve godine kasnije otkriven je i virus koji je izaziva. Pošto smo locirali uzročnika sada bi trebalo napraviti odgovarajući lek koji će delovati i rešiti problem. Ali tu postoji problem: ovaj virus se brzo menja. U pomenutom proteinskom pokrovu dolazi do stalnih izmena redosleda amino kiselina (kao osnovne strukturne jedinice koja čini taj niz). To vam dođe kao da imate elektronsku bravu koju pokušavate otvoriti ali ona s vremena na vreme sama menja svoju elektronsku šifru pa taman kada se približite kombinaciji koja je otvara, šifra se promeni i krećete ispočetka. Takav problem ima i nauka kada pokušava da reši problem side.

Što se tiče odbrane od virusa naše ćelije nisu baš totalno nezaštićene. Ćelije u našem organizmu, nakon što se sukobe sa virusom, postaju sposobne da proizvedu interferon – protein koji ometa i sprečava replikaciju virusa. Interferon se stvara u napadnutim ćelijama i štiti okolne ćelije (interferencija). Ovaj interferon čini naš imunitet jer štiti ćeliju u budućnosti od istih ili sličnih virusa. Vakcine upravo pokušavaju da upotrebom mrtvih ćelija izazovu produkciju ovog interferona i tako stanu na put virusima.

Vegani protiv korone - Pobedite teške bolesti promenom ishrane i životnim navikama. Sirova biljna hrana pomaže vašem imunitetu da pobedi i najteže bolesti.

 

Smrt virusima

Ako ste iz pomenute priče došli do zaključka da su virusi samo štetočine koje treba istrebiti – prevarili ste se. Virusni svet je izuzetno velik a broj onih koji su opasni po čoveka je zanemarljiv. Virusi su najbrojnije jedinke na planeti a najveći broj njih su bakteriofagi tkzv. žderači bakterija. Oni inficiraju bakterije i parazitiraju na njima – drugim rečima uništavaju bakterije pa ih zato i zovemo „čistačima“. Ako bismo pobili sve viruse vrlo brzo postali bismo žrtve bakterija jer one bi nas uništile. Iz tog razloga ovi virusi su vrlo korisni za čoveka jer omogućavaju razlaganje složenih molekula i kruženje ugljenika u prirodi tako da bez njih teško bi bilo uspostaviti ravnotežu u tom ciklusu. Pre 80-tak godina, kada su otkriveni bakteriofagi, još pre upotrebe antibiotika, medicina je razmatrala mogućnost da se ovi virusi iskoriste kod lečenja bakterijskih bolesti. Nakon što su otkriveni antibiotici, ova opcija je napuštena ali danas, sa pojavom rezistencije na antibiotike, ona ponovo postaje aktuelna. A upravo se radi i na tome da se rak leči virusom gde bi virus selektivno gađao ćelije raka i samo njih uništavao. Mi koristimo viruse i kao vektore, nosioce antigena za neke vakcine, virusi se koriste za lečenje nekih genetskih bolesti itd. Tako je najbolje da ne razmišljamo u pravcu totalnog istrebljenja svih virusa.

 

Covid 19 kao supervirus

U zadnjim godinama imali smo česte sukobe sa virusom gripa, sezonskim, ptičjim, svinjskim itd i svaki je imao svoje specifičnosti…  Sezonski grip je postala uobičajena bolest sa kojom smo navikli da živimo. Ptičji grip (neki od oblika) pak ima mnogo veću smrtnost ali se teško širi. Sa ptice na čoveka vrlo ga je teško preneti a čak i da uspete u tome, njegov prenos sa čoveka na čoveka skoro da je nemoguć. Sa druge strane svinjski grip se mnogo lakše prenosi ali mu je smrtnost vrlo mala. Ako bi sezonski virus sada postao mutacija koja bi preuzela smrtnost ptičjeg a širenje svinjskog onda bismo dobili virus epidemiološkog armagedona.

Vegani protiv korone - Pobedite teške bolesti promenom ishrane i životnim navikama. Sirova biljna hrana pomaže vašem imunitetu da pobedi i najteže bolesti.

VEGANI PROTIV KORONE – POBEDITE TEŠKE BOLESTI PROMENOM ISHRANE I ŽIVOTNIM NAVIKAMA. SIROVA BILJNA HRANA POMAŽE VAŠEM IMUNITETU DA POBEDI I NAJTEŽE BOLESTI.

 

Ono što se sada nameće kao pitanje jeste da li je korona virus neka verzija super virusa koji ima osobinu super prenošenja a visoku stopu smrtnosti? Bez obzira da li potiče iz laboratorije ili je rezultat prirodnih kombinacija, takav kakav jeste, da li je stvarno opasan supervirus? U dole priloženoj tabeli možete pogledati njegovu stopu smrtnosti, odnosno verovatnoću da može izazvati smrtnost u zavisnosti od starosti obolelog. Normalno, nemojte se bukvalno vezivati za cifre jer se radi o okvirnim vrednostima, sa početka 2020. godine, a realna situacija može odstupati u zavisnosti od faktora bolesti, stanja imunog sistema, životnih navika, medicinske nege, promene ponašanja virusa i sl.

 

STAROST
INDEKS SMRTNOSTI
potvrđeni slučajevi
INDEKS SMRTNOSTI
svi slučajevi
80+ godina starosti
21.9%
14.8%
70-79 godina starosti
8.0%
60-69 godina starosti
3.6%
50-59 godina starosti
1.3%
40-49 godina starosti
0.4%
30-39 godina starosti
0.2%
20-29 godina starosti
0.2%
10-19 godina starosti
0.2%
0-9 godina starosti
0%

*Index smrtnosti = (broj smrti / broj slučajeva) = verovatnoća smrtnosti u slučaju infekcije virusom (%)

(podaci iz tabela preuzeti sa sajta worldometar)

Covid 19 još uvek nije detaljno izučen i nova saznanja pristižu svakodnevno. Što se tiče širenja, za sada stojimo na stanovištu da se virus prenosi direktnim kontaktom sa zaraženim, kapljičnim putem, kašljanjem i kijanjem, dodirom tih čestica a nakon toga dodirivanjem sluznice očiju, nosa, ustiju ili drugih površina koje mogu postati ulaz virusu. Sve u svemu virus nije ekstremno zarazan jer se ne prenosi vazduhom i uglavnom je moguće zaraziti se samo putem kašlja tj. kontaktom sa kapljičnim česticama. Što se tiče smrtnosti, neki indeks u procentima kretao bi se od 0.2% do kojih 14% i to u zavisnosti od starosti, što je mnogo manje od nekih opasnijih virusa koji u stopi smrtnosti prelaze i 90% poput marburga ili ebole i gde godište pacijenta ne igra tako veliku ulogu kao kod korone.

Sudeći po priloženoj tabeli, smrtnost drastično raste sa godištem pacijenta tako da je za mlađe ljude ova smrtnost izuzetno mala dok je kod starijih ljudi ta verovatnoća mnogo veća, naročito ako već postoje neka hronična oboljenja poput kardio, diabetesa, tumorskih i drugih hroničnih bolesti. Deca ispod 10 godna starosti skoro da nisu imala smrtnih slučajeva osim izuzetaka. Ali ono što može biti opasno kod dece to je da oni mogu biti prenosioci virusa ka starijoj, mnogo rizičnijoj populacii. Kod težih slučajeva javiće se upala pluća, akutni respiratorni sindrom, oštećenje bubrežne funkcije, sepsa i sl. Ovi oblici bolesti onda zahtevaju bolničko lečenje dok će većina bolest preležati kod kuće sa manjim simptomima ili čak i ne znajući da su u kontaktu sa virusom.

Da se prisetimo epidemije španskog gripa 1918-1919. Ovaj virus (H1N1) inficirao je tada oko 500 miliona ljudi ili trećinu svetske populacije (tog vremena). Smrtnost je bila negde oko 10-15% odnosno više od 50 miliona ljudi s tom razlikom što je ovaj virus skoro podjednako napadao sve starosne grupe. Kada bi indeks smrtnosti poredili sa virusom korone danas to bi bilo kao kada bi covid-19 danas imao i kod mladih istu smrtnost koju postiže kod starih i bolesnih. Za razliku od španskog gripa, korona kod mlade generacije postiže smrtnost ispod 1%. Velika smrtnost španskog gripa pre 100 godina može biti i posledica loših medicinskih uslova toga vremena (nedostatak vakcina protiv gripa, lečenje sekundarnih bakterijskih infekcija bez antibiotika) i borbe koja se uglavnom svodila na izolaciju, karantin, pojačanu higijenu, dezinfekciju i sl..

Iz ugla hroničnih bolesti, što se tiče ranjivosti hroničnih bolesnika, indeks smrtnosti se menja u zavisnosti od vrste bolesti i prikazan je u donjoj tabeli.

POSTOJANJE HRONIČNIH BOLESTI
INDEKS SMRTNOSTI
potvrđeni slučajevi
INDEKS SMRTNOSTI
svi slučajevi
Kardio vaskularne bolesti
13.2%
10.5%
Diabetes
9.2%
7.3%
Hronično respiratorne bolesti
8.0%
6.3%
Hipertenzija
8.4%
6.0%
Kancer
7.6%
5.6%
bez bolesti
0.9%

*Index smrtnosti = (broj smrti / broj slučajeva) = verovatnoća smrtnosti u slučaju infekcije virusom (%)

(podaci iz tabela preuzeti sa sajta worldometar)

 

Korona je kriva za sve?

Ljudi su umirali pre korone, umiru za vreme korone a umiraće i posle nje. Iako ne obraćamo mnogo pažnje na tu činjenicu, što se tiče uobičajene smrtnosti od teških hroničnih bolesti, ona na dnevnom nivou uveliko premašuje cifre korone možda i desetinama puta. Tako će samo kod nas u Srbiji smrtnost od kardiovaskularnih bolesti i tumora iznositi u proseku čak preko 200 ljudi dnevno (bez prirodnih smrti) i to u normalnim uslovima, sa normalnom medicinskom negom. Uoči ovakvih pandemija situacija može postati čak i gora. To su već cifre iza kojih svaka briga ima realno pokriće.

 

PRIKAZ SMRTNOSTI PO VRSTAMA BOLESTI – Izvor: Our world in data

(za izbor godine pomerajte plavi slajder dole na željenu godinu. Za pregled opsega godina pritisnite levo ili desno od slajder crtice kako biste formirali period. Ako želite pomerati godinu po godinu (ručno) morate pritisnuti u centar slajder crtice. Play taster pusta automatski animarani prikaz iz godine u godinu. Ako želite da pogledate izveštaje za druge zemlje, u donjem levom uglu nalazi se opcija “Change country”. Izaberite zemlju po izboru i pogledajte podatke. Inače, kontrola opcija je mnogo lakša ako gledate na kompjuteru.)

U ovako oštroj konkurenciji lako se može desiti da neko preuzme “tuđu slavu”. Recimo da imamo obolelog od side kome je totalno uništen imuni sistem. Oboleli dolazi u dodir sa nekom banalnom infekcijom, prehladom i sl. ali zbog stanja svog imunog sistema umire. U tom slučaju šta je uzrok smrti? Prašina, prehlada ili sida? Može li prehlada preuzeti “zasluge” side? Ili ako vi uđete u ring sa Tajsonom koji vas nakautira u prvoj rundi i dok onako ošamućeni ležite na podu dok sudija broji za nokaut, jedno dete iz publike ulazi u ring i zadaje vam konačan udarac, može li dete tada preuzeti slavu Tajsona? Ko će biti zaslužan za vaš nokaut? Da li je odluka u rukama sudije?

Ili uzmimo za primer Italiju. U donjem levom uglu priložene statistike odaberite “Change country” i pritisnite slovo ‘i’ kako bi se suzio izbor zemalja a onda odaberite Italiju. Pomerite donji plavi slajder za izbor godine skroz desno i dobićete izveštaj za 2017. godinu (pritisnite na slajder tačno po sredini inače će se formirati period ili jednostavno pritisnite ‘play’ taster). Kao što vidite Italija je u 2017. godini imala oko 220.000 smrtnih slučajeva sa kardiovaskularnim bolestima i oko 180.000 od kancera što samo za te dve stavke daje oko 400.000 smrtnih slučajeva. Ako dodamo i ostale bolesti koje su navedne kao uzrok smrtnosti dobićemo još kojih 200.000 što daje cifru od oko 600.000 ljudi. Ako to sada podelimo sa 365 dobićemo prosek od oko 1600 ljudi dnevno a to je i dalje cifra u koju nismo računali prirodne starosne smrti. Ako po tom osnovu dadamo bar 400 ljudi dobićemo cifru od 2000 ljudi dnevno. Dakle, u normalnim uslovima medicinske nege u Italiji umire oko 2000 ljudi dnevno.

Ovde pričamo o proseku u normalnim uslovima ali kod pandemija poput gripa tj. korone ovaj prosek može varirati. Mogu se desiti situacije da zbog oprerećenosti zdravstvenog sistema ljudi sa teškim bolestima dobijaju manje medicinske nege a to opet može dovesti da ukupan broj inače očekivane smrtnosti bude grupisan u tom kritičnom periodu odnosno da dođe do masovne smrtnosti ove vrste pacijenata. Cifra koja bi se inače rasporedila na duži vremenski period sada će se “zgurati” u kraćem vremenu a mi ćemo imati situaciju da ljudi koji inače umiru, u ovom slučaju umiru isto ili u većem broju ali sa virusom gripa pride. I ovde se postavlja isto pitanje: ko je zaslužan za nokaut? I opet – odlučiće sudija.

Ako je na današnji dan u Italiji umrlo tih 2000 ljudi (normalna smrtnost) a kod 800 njih je pronađen virus korone, rezultat može biti sledeći:

  • danas je u Italiji od hroničnih bolesti umrlo 2000 ljudi što, vezano za navedene bolesti, broj koji predstavlja prosečnu dnevnu smrtnost u ovoj zemlji. Kod 800 njih registrovano je prisustvo virusa korone.
  • ili danas je od korone u Italiji umrlo 800 ljudi.

ili možda npr. za Srbiju: ako je na današnji dan u Srbiji umrlo 200 ljudi, što je prosečan dnevni broj umrlih samo od kardiovskularnih i tumorskih bolesti a pritom je kod 20-toro njih pronađen virus korone, rezultat bi mogao biti sledeći:

  • danas je u Srbiji samo od tumorskih i kardio bolesti umrlo 200 ljudi što je, vezano za navedene bolesti, broj koji predstavlja prosečnu dnevnu smrtnost u ovoj zemlji.  Kod 20-toro njih registrovano je prisustvo virusa korone.
  • ili danas je od korone u u Srbiji umrlo 20 ljudi.

Podaci o smrtnosti variraju u zavisnosti od izvora a vrednosti za gore navedeni primer preuzeti su sa sajta ‘our world in data‘.   Bez obzira na sva odstupanja, sve u svemu, teško će biti da Covid-19 uvrstimo u superviruse ali da će starijoj i bolesnijoj populaciji praviti probleme – to hoće. A svakako da će postojati i izuzeci.

Često puta čućete vesti tipa: “u toj i toj zemlji je bilo toliko inficiranih… više mrtvih… a u drugoj manje inficiranih, manje mrtvih i sl. pa samim tim i komentare ko je “pametniji” u slučaju korona, ko je odgovoran a ko nije, itd… Ono što želimo da vam kažemo jeste da ne možete tek tako donositi zaključke. To što je neka zemlja imala više zaraženih i mrtvih a neka manje ne mora uvek biti dokaz sposobnosti odnosno nesposobnosti te zemlje. Uzrok razlike smrnotsti može biti posledica gustine naseljenosti, prosečne starosti stanovništva, zadravstvenog stanja nacije, obrazovanja i raznih drugih faktora. Ne možete porediti retko naseljene sa gusto naseljenim državama ili gde je prosečna starost stanovništva 50 godina sa državom gde je je ista 20 godina ili pak državu u kome svaki drugi stanovnik ima dijabetes, tumorska ili kardiovaskularna oboljenja sa planinskim državama gde su zdravstvena slika, ishrana i životne navike mnogo drugačije nego kod industrijskih država. Svakako da će države sa gušćom naseljenošću imati mnogo veći rizik infekcije, one sa starijijim i bolesnijim stanoviništvom mnogo veći rizik smrtnosti i sl. Ne možete se “hvaliti” kako ste “procentualno” bolji i pametniji od “jačih” država gde je starost duplo veća, nacija duplo bolesnija, gustina nasljenosti i brojnost 10 puta veći.  Pogledajte npr. samo faktore prosečne starosti po državama pre nego što posegnete za kritikom.

I nemojte se suviše opterećivati teorijama zavere, poreklom virusa, tajnim službama, 5G mrežama i sličnim temama. To su samo mamci koji će vam skretati pažnju i nepotrebno oduzimati vreme. Cela poenta leži u tome iz kog ugla gledate na stvari. Možda bismo onu “lepota je u oku posmatrača” mogli da zamenimo sa “istina je u oku posmatrača”.

 

Vegani protiv korone - Pobedite teške bolesti promenom ishrane i životnim navikama. Sirova biljna hrana pomaže vašem imunitetu da pobedi i najteže bolesti.

Imam pitanje…

Svakako da izveštaji o smrtnosti korona virusom ukazuju na ozbiljnost situacije. Ali kako bismo stvarno sagledali ozbiljnost situcije moramo da znamo i realan broj zaraženih i umrlih gde je uzrok smrti vezan direktno i islključivo za sam virus. Pitanje glasi:

  • koliko je pouzdan test na virus korone i da li je testiranje rigorozno i detaljno?
  • da li test možda pokazuje pozitivnost i kada nema virusa korone?
  • ako je za pojavu bolesti potrebano prisustvo određene jedinice virusa koja je ta jedinica i da li test daje i kvantitativne rezultate ili se svako prisustvo virusa tumači dovoljnim da bi se proglasila pozitivnost?
  • da li postoji razlika od umiranja zbog virusa korone i sa virusom korone?
  • ako uzmemo u obzir da najčešće stradaju ljudi sa teškim hroničnim bolestima (dijabetes, srčana oboljenja, hipertenzija, hronična oboljenja respiratornog sistema, tumorske bolesti i sl), kako se ustanovi šta je pravi uzrok smrti tj. da li je smrt posledica prisutnih bolesti ili je krivac isključivo korona?
  • koliko je ljudi zaista umrlo samo od virusa korone?

 

Tu smo gde jesmo – šta učiniti u prvom koraku?

Odgovor je prost. Svako od nas mora učiniti sve kako ne bi doprineo širenju virusa. Nemojte se zavaravati mišlju “ja sam mlad pa ako i dobijem virus, najverovatnije će biti blagog oblika”. Verovatno je da će početak biti blag ali ako virus razvije upalu pluća onda će se problem prebaciti na drugo polje a u tom slučaju zahtevaćete intezivniju negu koja može izostati u slučaju ovakvih epidemija. Problemi sa materijalnim troškovima i zdravstvenim osiguranjem mogu biti dodatna otežavajuća okolnost. Čak i da se izvučete relativno lako, može javiti problem sa grižom savesti da ste virus preneli nekom ko nije imao sreće kao vi. Očigledno je da smo došli do kritičnog časa jer se bolest razvila u više od 80 zemalja a Svetska zdravstvene organizacija proglasila je pandemiju ovog virusa. Brza i odlučna intervencija biće neophodna kako bi stali na put širenju ovog virusa. Možda će i prekomerna opreznost biti bolja od mogućnosti da “nismo učinili dovoljno”.

Vegani protiv korone - Pobedite teške bolesti promenom ishrane i životnim navikama. Sirova biljna hrana pomaže vašem imunitetu da pobedi i najteže bolesti.

Ovde se ne radi samo o našoj ličnoj bezbednosti već i o činjenici da svojim neodgovornim ponašanjem pravimo problem svojim bližnjima. Minimiziranje rizika može biti vrlo nezgodno jer kad god posetite prostor gde se ljudi okupljaju vi rizikujete infekciju a što je više ljudi – veći je i rizik. Ovde podrazumevamo škole, pozorišta, bioskope, konferencije pa čak i kupovinu namirnica u supermarketima. Što se tiče vaše lične bezbednosti, ako ostanete u svojoj kući ili stanu, rizik da budete zaraženi svodi se na minimum (pod pretpostavkom da nema ukućana koji borave vani). Svakako da nećete moći da se izolujete u potpunosti jer neko ipak mora otići po hranu. Koliko god da ste zaštićeni, onaj koji izlazi može se vratiti sa virusom. Supermarketi jesu jedno od udarno rizičnih mesta širenja infekcije a kao što vidite kupovina i potreba za namirnicama počinje da raste. Opet, morate otići i na posao. Milioni ljudi će se suočiti sa finansijskim problemom ako ne budu radili. S obzirom da ne možemo vratiti vreme, ono što moramo uraditi u budućnosti jeste da maksimalno pomognemo u smanjenju rizika širenja bolesti a ako to svi učinimo to će se odraziti i na kolektivnu bezbednost. Najbolji način da pomognemo jeste da maksimalno, i koliko god je to moguće, smanjimo izlaske u javnom prostoru, izbegnemo boravke u masi ljudi i pripazimo na rizična ponašanja. Što manje bude obolelih, biće manje manje opterećenje medicinskog sistema pa samim tim sve kapacitete možemo usmeriti prema onima kojima je pomoć stvarno potrebna čime ćemo smanjiti eventualnu “nestašicu” adekvatne medicinske nege i samim tim i stopu smrtnosti.

 

Toksemija kao glavni krivac – šta učiniti u drugom koraku? 

Ako su pomenute hronične bolesti rizik smrtnosti, šta je zajedničko svim tim bolestima? Ove bolesti najčešće imaju zajednički uzrok a to su toksemija, nezdrava hrana i način života. Iz priložene tabele primetili smo da deca imaju manje problema sa koronom. Da li je odgovor možda u tome što deca, s obzirom na godine toksikacije, nisu uspela da kompromituju svoj imuni sistem lošom hranom i navikama? Ako je to istina zar ne bi bilo pametno ukazati ljudima na greške u ishrani, na jačanje imunog sistema i otpornosti ka virusima?

U našoj ishrani koristimo namirnice biljnog i životinjskog porekla. U smislu zaraženosti patogenim bakterijama, životinjske namirnice predstavljaju mnogo veći rizik. Ishrana bazirana na ovim namirnicama podrazumeva ne samo unos patogenih bakterija već i njihovu naknadno uvećanu koncentraciju zbog hrane koja truli u organizmu pogotovu kada se radi o mesu. Kada smo pričali o digestivnom traktu čoveka rekli smo da čovekova creva i sistem za varenje pripada biljojedima, da je zadržavanje hrane u organizmu veće a samim tim i dovoljno dugo da se krene sa njenim truljenjem pa meso na neki način predstavlja pravi mamac bakterijama koje će krenuti u akciju truljenja i toksikacije tela. Prisustvo ovakvih namirnica dovešće do veće prisutnosti bakterija u organizmu, što je prirodan proces a veće prisustvo bakterija može dovesti do toga da telo čak ima potrebu za prisustvom virusa koji će pak uništavati bakterije, što je takođe prirodan proces. Na neki način  ovde će bakterije odigrati ulogu mamca koji će privući viruse. Pošto smo tu gde jesmo a stvari prirodno idu svojim tokom, treba se potruditi da što manje gostoprimstva pružimo virusu ako ipak dođemo u kontakt sa njim.

A kakva je trenutno situacija u svetu, tamo gde je virus prihvatio domaćina (uzevši u obzir trenutni način testiranja na korona virus i utvrđivanja smrtnosti) pogledajte na donjoj mapi:

MAPA ZARAŽENOSTI COVID-19 U REALNOM VREMENU (izvor: Johns Hopkins – Univerzitet za istraživanja, Baltimor, Merilend)

 

STATISTIKA COVID19 U SRBIJI

VEGANI PROTIV KORONE – POBEDITE TEŠKE BOLESTI PROMENOM ISHRANE I ŽIVOTNIM NAVIKAMA. SIROVA BILJNA HRANA POMAŽE VAŠEM IMUNITETU DA POBEDI I NAJTEŽE BOLESTI.

 

Pripremite se

 

Ovde ćemo razraditi jednu taktiku, mali ratni plan. Rat je objavljen, kako minimizirati žrtve? Naše je da dakle da dođemo do stanja da imamo što manje zaraženih u jednom vremenskom periodu. Otuda su i male stvari, poput pranja ruku, izbegavanja kontakta i rizičnih ponašanja veoma bitni, ne toliko iz razloga da ćemo time uspešno sprečiti pandemiju već da izbegnemo najveći problem a to je da se svi razbolimo u istom trenutku.

Za svakoga ko planira odbranu hranom, dobre je znati da je u tom delu najpogodnija, najjeftinija i najbolja hrana veganska. Priprema namirnica ne bi trebala ići u pravcu paničnih pravljenja zaliha već obezbeđivanje minimalnih količina hrane (ali odgovarajuće) kako biste ispoštovali neke od metoda prevencije infekcije a to je da poštedite sebe guranja u supermarketima za sitnice. U ovom delu čak i kupovina hrane preko internerneta može biti bolje rešenje nego čekanje u marketima. Dakle, bitno je da na lageru imate adekvantu hranu, koja se lako čuva, koja se ne kvari lako i za koju nije potrebno hlađenje a pre svega po mogućnosti što više sirova.

Vegani protiv korone - Pobedite teške bolesti promenom ishrane i životnim navikama. Sirova biljna hrana pomaže vašem imunitetu da pobedi i najteže bolesti.

 

VEGANI PROTIV KORONE – POBEDITE TEŠKE BOLESTI PROMENOM ISHRANE I ŽIVOTNIM NAVIKAMA. SIROVA BILJNA HRANA POMAŽE VAŠEM IMUNITETU DA POBEDI I NAJTEŽE BOLESTI.

Usmeravamo se sada ka imunom sistemu. Iako su ove akcije morale biti preduzete mnogo ranije jer ovako sve to liči na situaciju kada gradimo protivpožarni sistem u momentu izbijanja požara. Ipak, bolje da to preduzmemo i sada nego nikada. Kako ćemo dakle obezbediti maksimalnu podršku imunom sistemu? Ogovor na to je daje nam “živa hrana”, “živi duh” i “živi odmor”.

 

Živa hrana

Infekcije i virusi nisu primarna tema antioksidans sajta, ali, kao i kod teme koju primarno obrađujemo a gde je imuni sistem ključna stavka, polazimo od činjenice da dobar imuni sistem može dosta pomoći i u ovakvim slučajevima. Možda nećete uspeti da sprečite virus da probije prvu liniju odbrane a to je fizička prevencija, ali zato u drugoj liniji, u liniji imunog sistema morate zaustaviti njegovo dalje nepredovanje. Imuni sistem mora sprečiti virus da dovede do svojih težih posledica a to su upala pluća i problemi sa bubrezima a za tako nešto imuni sistem mora biti nekompromitovan i u punoj pripravnostii. Zašto insistiramo na sirovoj hrani? Zato što vaš imuni sistem koristi “žive” nutrijente kao municiju za odbranu pa ukoliko imate više ovih “živih” nutrijenata to će i vaš imuni sistem biti jači. Tu prevashodno mislimo na povrće, voće, semenje i žitarice. Svaka rafinisana i termički obrađena hrana je mrtva hrana baš kao i njen zdravstveni efekat. Verovatno ćete i ovih dana čuti savete kako se treba hraniti “zdravo” sa dosta “zdravih” proteina mesa, mleka, jaja i sl. saveta tipa “trebate jesti jaku hranu kako biste pobedili viruse” ali priča je sasvim suprotna. Dosadašnjim načinom ishrane ispunili ste sebe mesnom truletinom i životinjskim proteinima, rafinisanom “mrtvom hranom” i toksinima učinivši sebe pogodnim mestom za život virusima i bakterijama a oslabiviši pri tome svoj imuni sistem.

Kao specijalno oružje možete koristiti hladno ceđene sokove iz povrća i voća zato što su to napici oslobođeni prisustva celuloze i ostalih tvrđih materija što u mnogome olakšava proces varenja pa će vaš organizam bez trošenja energije za varenje faktički dobiti na tanjiru “sažvakane” potrebne nutrijente. Često puta organizam mora uložiti dosta energije kako bi estrahovao potrebne materije pa dođe do situacije da “više potroši nego što zaradi”. U ovom slučaju sokovi iz sokovnika delovaće poput infuzije vašem imunom sistemu i time stvoriti maltene trenutni efekat. Dakle, pripremite sokovnik a donekle može pomoći i blender.

Takođe, kao specijalno oružje u ishrani mogu vam poslužiti i klice. Filozofija ishrane klicima zasniva se na aktiviranju nutritivnog potencijala semena procesom klijanja. Nutritivni potencijal semena je konzerviran u semenu kako nebi bio uništen pre nego se ukaže prava potreba za njim (nešto poput zaključane ostave sa hranom). U momentu klijanja biljke ovi nutrijenti se otpakuju (ili ako hoćete “ostava se otključava”). To znači da ako jedete klasičnu neisklijalu semensku hranu vi ćete i tada dobiti solidne nutritivne materije u živoj formi ali i dalje u manjoj količini i manjem zdravstvenom efektu od varijante sa klicama. Razlog tome jeste upravo taj konzervirani i spakovani potencijal semena, nešto poput zipovanog fajla na kompjuteru, koji je neupotrebljiv sve dok ne bude optakovan pravilnom procedurom. Ili poput nuklearne energije uranijuma koja je neupotrevljiva ako je prethodno ne oslobodite u odgovarajućoj hemijskoj reakciji. Energija spakovana u semenu je upravo poput energije uranijuma a oslobađa se u procesu klijanja. Ova energija je vanredne snage a namenjena je biljci kako bi dobila potencijal da ojača svoje telo i isklija kroz tvrde površine. Ceo trik je u tome da kada “prevarite” biljku da krene sa procesom klijanja, energiju koju bude oslobodila za svoje preživljavanje preusmerite na sebe i tako ojačate svoje telo i dobijete mogućnost da preživite (“isklijate”) u najtežim okolnostima. Neka vas ne buni “tvrdoća” semena jer u procesu klijanja seme na neki način bude skuvano uz pomoć unzip-enzima, bez termičke obrade.

Post

Kada već pričamo o “živoj hrani”, u prilog biljnoj ishrani ide i verski post. Filozofija posta je u tome da su oni raspoređeni u periodu smene godišnjih doba, dakle na prelazu iz jeseni u zimu, iz zime u proleće, proleća u leto, leta u jesen.. Sijalica najčešće pregori ne kada radi, već u momentu promene stanja (upaljeno/ugašeno). Staklo prsne na prelazu iz hladnog u toplo… Ako bismo ovu pojavu predstavili jednom sinusoidom kordinatnog sistema, zenit kritičnog perioda bio bi onda kada kriva seče horizontalnu apcisnu osu, na prelasku iz jednog stanja u drugo, iz jednog sveta u drugi, iz pozitivnog u negativno, iz dana u noć, iz života u smrt. Zato će ceo period smene godišnjeg doba biti “pokriven” postom, sa izričitom naredbom da u tom periodu u nama ne sme da bude nijedne životinjske namirnice jer će ista destabilizovati naš zdravstveni sistem i dovesti nas u rizik da trpimo štetu “kritičnih momenata”. Post nije samo deo folklora jedne vere kao što to mnogi misle, ili pak dijeta, već sredstvo za zaštitu našeg zdravlja i duha pre svega. Za sada ćemo se zadržati na telesnom zdravlju jer duhovna komponenta jeste primarna ali i mnogo složenija priča. Očigledno je da post nije samo tek neka vrsta jelovnika već složeni nutritivno-duhovni proračun koji je očigledno radila “viša intelegencija” u savršenom planu kreacije.

 

U zdravstvenom smislu čak će i gladovanje biti bolje rešenje za vaše zdravlje jer kada organizam ostane bez hrane on tada svu energiju, koju je inače trošio na varenje hrane, sada usmerava na svoje čišćenje i obnavljanje. Slično se događa i za vreme posta jer masna hrana isuviše opterećuje oranizam pa je on faktički uvek u stanju aktivnosti, bez spavanja, što ga iznuruje i čini imunološki rizičnim. Iz tog razloga Antioksidans preporučuje da iskoristite beneficije koje post nosi sa sobom i dodate to kao još jedan metak vašem imunom sistemu. Nemojte da vas vara priča “vi morate jesti jaku hranu, meso, mleko, jaja…” usred posta jer ma kako vam to zvučalo kao “savremeni savet” ipak je to samo jedna od mantri nezasitog kapitala i interesa. Hrana bogata životinjskim proteinima (naročito mlečnim) ali ii rafinisanim žitaricama i glutenom, dovodi do stvaranja lepljive sluzi u organizmu koja u kombinaciji sa virusom korone dovodi do velikog problema u plućima čime se otežava disanje i dovodi do stanja da se pacijenti bore za vazduh.

U svakom slučaju, oni koji poste, nisu dostigli apsolutni nivo zaštite ali su načinili prvi korak u stvaranju ambijenta koji virusu nije privlačan, baš kao i vi kada planirate da odsednete u nekom mestu, birate objekat koji će najbolje odgovarati vašim potrebama i načinu života. Na žalost, dane u karantinu uglavnom provodimo uz još više hrane i to još nezdravije pa time virusu pripremamo idealan teren. Svakako da će to dovesti i do povećanja telesne težine a višak masnog tkiva u našem organizmu predstavljaju još jedan faktor rizika i pozivnicu za viruse.

I na kraju, pitanje za vas: koliko ste već dana u postu?

 

Živi duh

Drugo ali isto tako vrlo bitno, pokušajte da se sačuvate od stresa ili eventualnog straha od epidemije. Trudite se da ne zanemarujete realnu opasnost ali nemojte preterivati jer će svako preterivanje dovesti do pojave stresa a poznato je da stres kompromituje imuni sistem pa tako nepotrebno slabite svoju drugu liniju odbrane. Logično je da, ako prihvatate činjenicu da stres slabi imuni sistem, onda isto tako morate prihvatiti i čenjenicu da nešto suprotno ima suprotni efekat, tj. jača imuni sistem. Šta će biti suprotno stresu (strahu)? Pre svega, optimističko (realno) sagledavanje situacije, jaka vera, adekvatan moralni i duhovni stav – to će biti oružje vašeg duha koji je direkno nadređen vašem imunom sistemu. Svako negativno delovanje u ovom polju kompromitovaće, i suprotno, jačaće vaš imuni sistem. Ali, kao što u samoj ishrani nije dovoljno jesti lošu hranu a ubeđivati sebe da se hranite zdravo očekujući da ćete time stvoriti pozitivan efekat ishrane, isto tako ne možete se ponašati “duhovno rizično” a očekivati da ćete samoubeđivanjem sebe da ste korektni stvoriti pozitivan duhovni efekat. Kao što telo traži svoje “žive nutrijente” a to su enzimi, vitamini i minerali iz sirove hrane, tako i duh traži svoje “žive nutrijente” koje pronalazi u dobrim rečima i delima. Možda neće uspeti da razumete ovu priču sa živom hranom i duhom, možda će vam delovati prilično “nemedicinski” ali s obzirom da se obraćamo veganskoj populaciji polazimo od toga da većina iz ove grupe poseduje gen za “think different” i zato govorimo malo čudnim jezikom.

 

Živi odmor

Kad već govorimo o jačanju imunog sistema, nezaobilazna stavka biće i pravilan odmor. Kako bi imuni sistem funkcionisao efikasno, mora mu se pružiti kako adekvatna hrana tako i adekvatan odmor. U tom delu on podseća na vojnika na frontu koji će biti mnogo efikasniji ako bude sit i odmoran, a svakako i u dobroj motivaciji – da se nadovežemo na stanje duha. Ukoliko sami ne povedete računa o svom odmoru, organizam će već pronaći rešenje tako što će aktivirati pospanost i slabost u smislu fizičkih mogućnosti ili će potražiti neki drugi način kako bi vas naterao na odmor i tako uštedeo potrebnu energiju. U svakom slučaju ipak je bolje da to uradite vi, svojom voljom, a ne da primoravate organizam da vam sprovodi “vanredne mere”. Zašto smo u naslovu naglasili “živi” odmor? Zato što nije svaki odmor produktivan odmor. Imuni sistem se najbolje regeneriše u periodu od 21h do 6 ujutru. Reperi i razni “ispravljači” grešaka regenerisanja ćelija funcionišu najbolje samo dok ste u dubokom snu. Ono što njima poprilično smeta je “prisustvo svesnosti” tj. budno stanje jer u takvom stanju vi razmišljanjem generišete stresove i nepoželjne emocije koje ne smeju biti prisutne u momentu debagiranja grešaka. Postoje i određene “ambijentalne okolnosti” tj. negativni prirodni faktori koje je najbolje zaobići spavanjem a njihov zenit je oko ponoći. Ali, s obzirom da se savremeni život sve više seli u pravcu “noćnog života”, vreme za produktivni odmor i ponoćni san sve se više smanjuje i gubi. I da se nadovežemo na tekst o živoj hrani – pravilan odmor je povezan sa pravilnm ishranom. Ako već u toku dana bombardujete organizom teškom i loše svarljivom hranom, ako planirate da odmorite “živim odmorom” moraćete da izbegavate da jedete do kasno uveče jer time ukidate organizmu čak i to malo odmora koje ima noću.

 

Antioksidans komentar:

Kao što smo već napomenuli, Antioksidans se ne bavi temom infekcija i virusa ali ono što možete pronaći na našim stranicama može vam pomoći u borbi sa koronom. Namera ovog teksta je da vas podseti i usmeri na neke sadržaje koji vam mogu biti od koristi. Kao i kod naše primarne teme, najefikasniji deo borbe leži u prevenciji a glavni deo u odgovoru imunog sistema. Ako zanemarite ove dve faze a očekujete da ceo posao prepustite lekaru, rizici se drastično uvećavaju. Zaštitie sebe, zaštitite svoje, pomognite imunom sistemu preko hrane i dobrim odmorom, ne sputavajte efikasnost imunog sistema nepotrebnim stresovima, imajte vere u sebe i borite se. Imuni sistem će pratiti svog generala (tj. vaš duh) i odgovoriće shodno vašem psihofizičkom stanju. Ova epidemija gripa po rezultatima zaostaje za običnim gripom ali ima jednu prednost: zaraznija je, lako se širi i ima potencijal da prevaziđe svoju konkurenciju . U kraćem vremenskom intervalu može zaraziti mnogo veći broj ljudi a onda se medicinska nega javlja kao usko grlo u celoj priči. Ako naglo poraste broj obolelih premašiće se kapaciteti lečenja tako da medicinska pomoć može izostati a to će već biti problem. Možda će čak i veći problem biti to što će biti otežana pomoć ljudima koji boluju od raznih, drugih hroničnih bolesti (tumorskih, kardio i sl.) pa će kod ovakvih grupacija doći do povećane smrtnosti, u odnosu na onu uobičajenu, pa će samim tim korona preuzeti “zasluge” koje joj ne pripadaju. Sa druge strane postoji i mnogo teorija o efikasnosti i zaraznosti ovog virusa. Prisutne su i brojne “teorije zavere” i šta je tačna istina i poleđina ove priče može biti vrlo diskutabilno. Ali, dok se to ne otkrije, gledajte da ne budete kolateralna šteta, ne toliko od korone koliko možda od drugih zdravstvenih problema i komplikacija koje mogu biti prozrokovane odsustvom adekvatne medicinske pomoći.

Ako je vaše pitanje da li će vas virus pronaći odgovor je – najverovatnije da! Vaše je sada da se potrudite da budete što manje podesni virusu, da što duže pružate otpor i otežavate mu posao. Dolazi leto, i sam virus svestan je činjenice da nema mnogo vremena na raspolaganju a njegova glavna pobeda je u tome da inficira što je moguće više ljudi u kraćem periodu. Naša pobeda biće u tome da odbijemo gostoprimstvo virusu ili da period odbrane razvučemo što je moguće duže. Iz tog razloga potenciramo na vašem ponašanju, ishrani i pravilnoj borbi. Poruka je dakle sledeća: pratite medicinske savete, preduzimajte fizičke mere zaštite a mi bi dodali još jedno, ništa manje bitno, a možda i najbitnije – vodite računa o svom imunitetu koji je ipak udarna pesnica vaše odbrane.

Možda će tekst sa ishranom zbuniti one koji se hrane konvenicionalnom hranom a duhovni tekst one koji nisu bliski veri. Za one koji pak dobro razumeju duhovne tekstove imamo i posebnu poruku:

“Telo diše čistim plućima. Duh diše svojom verom. Ono što je dim u vazduhu to je sumnja u vašoj veri. Zdrava pluća pobeđuju bolest”. – Ko ima uši da čuje neka čuje.

 

POGLEDAJTE VIDEO ZAPISE NA TEMU: VEGANI PRTOTIV KORONE

Šta kaže medicina? Kako nastaje oboljenje COVID -19 i koje je poreklo korona virusa

Korona virus ne želi da nas ubije – kakav je pogled na ovaj virus iz ugla drugih religija?

 

 

[/su_column][/su_row]

VEGANI PROTIV KORONE – POBEDITE TEŠKE BOLESTI PROMENOM ISHRANE I ŽIVOTNIM NAVIKAMA. SIROVA BILJNA HRANA POMAŽE VAŠEM IMUNITETU DA POBEDI I NAJTEŽE BOLESTI.

Comments are closed.