U ime naroda – depopulacija, eugenika, codex alimentarius

Zalihe energenata, vode i vazduha na zemlji troše se a stanovništvo se sve više uvećava. S pravom bogati postaju zabrinuti za svoju sudbinu. Pošto je masa ljudi siromašna i takoreći uzalud troši resurse, bogati su rešili da to isto stanovništvo smanje na razumnu meru manju od 2 milijarde. Politika depopulacije zove se eugenika a eugenu grupu predstavljaju najbogatiji ljudi iz raznih zemalja i kao takvi oni imaju veliki uticaj na politiku u celom svetu kao i čvrste veze sa industrijom (prvenstveno prehrambenom, farmaceutskom, kozmetikom) i ostalim bitnim faktorima u društvu preko kojih sprovode svoju eugenu politiku radi smanjenja stanovništva. Stranica “U ime naroda – depopulacija, eugenika, codex alimentarius” predstaviće vam detaljnije politiku eugenike…

Depopulacija Eugenika Codex Alimentarius - depopulacija stanovništva jedan od primarnih ciljeva krupnog kapitala

U IME NARODA – DEPOPULACIJA, EUGENIKA, CODEX ALIMENTARIUS

 

Eugenika još uvek stoji u svetlu “teorije zavere” ali izaziva žučnu raspravu na internetu. Postoje puno onih koji će tvrditi da ova priča itekako jeste istina ali biće i onih koji će sve to podvlačiti pod kolektivnu paranoju. AX je prikupio informacije sa relevantnih sajtova koji se bave ovom temom i evo do čega smo došli:

Eugenika je primenjena nauka ili bismo je možda nazvali nekom vrstom biosocijalnog programa čije je cilj “unapređenje ljudske vrste” i stvaranje superiornije nacije (verovanto vam ovo zvuči poznato). Zato razlikujemo “negativnu” i “pozitivnu”. Prva ima za cilj da spreči razmnožavanje “inferiornih” ljudi (sa nedostacima) a druga da podstiče “višu” rasu na razmnožavanje. Ove ideje inače ne predstavljaju ništa novo. Priča se spomnije još u 19. veku a začetnik joj je Frensis Galton (UK). Galton je inače oštro kritikovao hrišćanstvo kada bi stajalo u odbranu slabih i nejakih ali i medicinu koju je krivio što je svojim delovanjem dala mogućnost slabima da produže svoj životni vek a koji bi bez nje stradali prirodnim putem.  Zato je Galton osnivao društva koja bi okupljala pristalice ovih ideja i vršila delovanje u skladu sa politikom eugenike. Amerika se posebno iticala u tome. Tamo je ovu ideju zagovarao Charles Devenport, inače rođak Čarlsa Darvina, Oni su se zalagali za reproduktivnu kontrolu “poželjnih” i “nepoželjnih” članova društva. U Americi je došlo do legalizovanja sterilizacije i naprosto manije kod stvaranja “savršenih porodica”. Već 1930. godine Amerika je donela svoj zakon o sterilizaciji. Još iste godine izvršeno je 22.000 sterilizacija “nepoželjnih” gde pristanak istih uopšte nije bio bitan faktor. Još ranije, oko 1920. godine u Americi je bila osnovana “Liga za kontrolu rađanja” čiji je osnivač bila je Margaret Sanger koja je prva otvorila kliniku za kontrolu rađanja. New York Times je preneo njene reči 31.01.1922: “Cilj kontrole rađanja je stvaranje supermena”. Medison Grant, osnivač rasističkog pokreta u Americi je izjavio: „Naše pogrešno sentimentalno verovanje u svetinju ljudskog života ima za cilj samo da spreči eliminaciju poremećene dece i sterilizaciju odraslih osoba koje nisu od koristi društvu. Zakoni prirode nalažu uklanjanje nepoželjnih, a ljudski život ima vrednost samo onda kada je u službi društva ili rase.“  Čak je i predsednik SAD bio simpatizer ove ideje – (Teodor Ruzvelt: „Veoma bi voleo da se spreči razmnožavanje pogrešnih ljudi. Kriminalce treba sterilisati, a slaboumnim osobama zabraniti da stvaraju potomstvo.”)

U Evropi se je otišlo nekoliko koraka dalje. Najgori scenario primene eugenih principa odigrao se u nacističkoj Nemačkoj gde je Hitler ove ideje sprovodio putem eutanazije, sterilizacije i gasnih komora. Pošto je ova hitlerova politika naišla na osudu Liga za kontrolu rađanja menja svoj naziv pa postaje Međunarodna federacija za planirano roditeljstvo a Hitler je u svojim govorima često puta preuzimao reči Medisona Granta. Nakon drugog svetskog rata i propasti nacističke Nemačke eugenika pretrpela udarac i kritiku i većina njenih programa je obustavljeno, ali privremeno. Budući da je termin “eugenika” doživeo lošu reklamu sa Hitlerom, odlučeno je da se njeno ime promeni pa tako danas imamo  socijalni i društveni inženjering, biheviorizam i sl. Danas savremena eugenika koristi nove metode i tehnologije. Koristi se propaganda i genetički inženjering. Mladim devojkama nudi se novac za njihove jajne ćelije. Traže se devojke bele rase, visine oko 180cm, visoke inteligencije i bez fizičkih nedostataka. Sa muške strane otkupljuje se sperma “uspešnih” muškaraca i stvaraju se banke genetičkog materijala za stvaranje “super-rase”

Depopulacija Eugenika Codex Alimentarius

Eugenika danas

 

Cela ova uvodna priča ima za cilj da vas upozna sa politikom eugenike, da vas informiše da je eugenika realna stvar, nešto što stvarno postoji, što ima svoju istoriju a ne tamo neka prazna priča u nizu teorija zavere i dezinformacija. Iza eugenike obično stoje jaki politički ili ekonomski moćni pojedinci (i grupe) tako da ova idelologija nije nešto što dolazi i odlazi tek tako, samo od sebe. Ova idologija je stara, nije nestala, postoji i danas, samo što svoje delovanje organizuje na moderniji način. Ono što su započeli pioniri depopulacije, koristeći čak i drastične metode, danas je to mnogo lakše ostvariti jer postoje mnogo sofisticiraniji metodi i sredstva koje u osnovi ne deluju tako brutalno. Umesto kriminalno nacističkih metoda mnogo je bezbednije i lakše to odraditi putem hrane, hemije pa čak i nekih vakcina (Bill Gates je imao govor na tu temu). Svaka direktna metoda podložna je kritici javnosti i asocijaciji sa nacističkim delovanjem. Ako vi svoje delovanje sprovodite postepeno, kroz ishranu, hemijska sredstva pa čak i medicinu, onda je to sasvim druga priča. U zavisnosti od načina delovanja vi možete planski usmeravati efekte prema određenoj zemlji. Najefektivniji sredstva eugenike svakako jesu hrana i medicina. Zemlje koje imaju svoju proizvodnju hrane i koje su farmacijski jake mogu usporavati politiku eugenike koju neka sila sprovodi nad njom. Ali ako vi takvoj zemlji uništite proizvodnju, naročito prehrambenu i farmaceutsku i ta zemlja zavisi od uvoza pomenutih artikala onda vi kao svetska sila, ili dobavljač te robe, možete svoju proizvodnju klasifikovati svrsishodno: ovo je proizvodnja za Eu, ovo je za Ameriku, ova za Nemačku a ova ovde za zemlju gde vršimo uticaj. Ovde ćemo jačati populaciju, ovo je “arijevska” rasa a kod ovih ovde beduina ćemo smanjivati populaciju jer oni su manje vredni. Normalno, kada se sprovodi jedna takva politika, često puta se to tumači kao ekonomska igra i želja za većom zaradom ali to nije primarni cilj. Doduše, pohlepa igrača se koristi kao sredstvo ali cilj ne mora biti uvek novac. I s obzirom da su veliki igrači u pitanju, ako je sprovode na svetskom nivou, teško je da ćete kao pojedinac uspeti da dokažete bilo šta konkretno jer će ceo sistem biti u ugri, počevši od političara, glavnih privrednika pa sve do medija koji će se najverovatnije staviti u službu eugene politike.

Rezultati “savremene” ishrane i trenutne medicinske zaštite su sledeći: danas u svetu od kardiovaskularnih bolesti umre oko 18 miliona ljudi godišnje dok od kancera umre oko 9 miliona (ovo su podaci iz 2015. – danas su sigurno veći). To znači da samo kardio i onkološke bolesti ubiju 27 miliona ljudi godišnje. Sa druge strane više nije ni nepoznanica da su ovakve vrste hroničnih bolesti više posledica životnog stila pre nego li genetskih faktora. Ako pođemo od takve činjenice to znači da nam 30 miliona ljudi godišnje strada zbog loše ishrane i životnih navika. Tome se zatim dodaje sve češći dijabetes, sterilnost bračnih parova, ekonomska politika koja podstiče ili sputava rađanje i još puno toga…

A koji profil ljudi u većini slučajeva čini ovih 30 miliona? Većinu tog stanovništva činiće običan narod, slabijeg obrazovanja i plićeg džepa… (nemojte odmah replicirati sa izuzecima, oni se podrazumevaju, pričamo o većini slučajeva). Zdrave navike, kvalitetnija ishrana, bolji uslovi života uglavnom su “privilegija” bogatijeg i “bitnijeg” dela stanovništva dok velika većina živi u nižem standardu, lošim navikama, na brzoj i jeftinijoj ali i nezdravoj industrijskoj hrani. To znači da će loša hrana koja je sama po sebi neadekvanta, a povrh toga i prepuna aditiva i toksina, u većini slučajeva gađati siromašnije i slabije članove društva – nešto poput usmerenog projektila koji se umesto na toplotu navodi na siromaštvo i biološku slabost. U takvim okolnostima takva hrana može postati savršeno oružje eugeničara koje će posao odraditi možda i bolje nego svi nacisti ovoga sveta. Osim hrane idealno rešenje za sve praznije penzione fondove i socijalu (bolesne) koja “samo troši pare a ništa ne radi” u eugenom smislu bila bi bolest koja bi mahom gađala bolesnike i penzionere.

 

 

A kada govorimo o eugenoj ishrani, to ne znači da neki zloćudni ljudi noću (kad niko ne gleda) posipati otrov po hrani već da će se stvarati takva tržišna situacija gde se nameće određeni način proizvodnje koji je opasan u smislu zdravlja dok je u drugo vreme vrlo dobar u smislu kapitala. Kada se stvore takvi uslovi da vi ne možete biti konkurentni ako se držite kvaliteta već morate preći na “sintetiku” u ishrani i pritom vam ta loša hrana donosi mnogo veću zaradu, onda pitanje zdravlja i nije tako bitno. U takvim slujačajevima eugena politika treba samo otpočeti proces a sve ostalo završiće se samo od sebe u inerciji kapitala i interesa. A kako bi se ceo proces odvijao bez problema potrebno je konstantno koridinirati svetske procese, stvarati odgovarajuću klimu, “edukovati” narod kako treba razmišljati i formirati nove sisteme vrednosti. Drugim rečima – narod se mora zaglupeti. Deci treba upropastiti obrazovanje a starijima koji su za vreme mladosti nešto ipak naučili, to znanje treba oduzeti i iste maksimalno zaglupaveti najčešće dezinformacijom i rijalti edukaciom. Ironija je samo u tome što se cela priča sprovodi pod parolom “u ime naroda” i “za dobro naroda” iako narod od nje neće videti ničeg dobrog.

 

Stone Henge eugenike

 

Svakako da ovakav trud za narod mora imati i adekvatno obeležje pa su pripadnici eugenike sebi podigli monument u Americi. Radi se o kamenom spomeniku po sistemu “Stonehenge”.  Proces narudžbine, izgradnje i isplate monumenta koji je 1980. godine svečano otkriven u američkoj saveznoj državi Džordžija, obavljen je u potpunoj anonimnosti. Sastoji se od kamenih blokova visokih 6 metara i teških 110 tona. Na spomeniku je uklesana poruka na 8 različitih jezika. U svetu je poznat kao ’10 Zapovedi’, ‘Zlatna Pravila Novog Doba’, ‘Američki Stonhendž’ i ‘Spomenik Novom Svetskom Poretku’. Ono što odmah pada u oči jeste prva zapoved na spomeniku:

Održavati čovečanstvo ispod 500.000.000 u večnoj ravnoteži s prirodom.

Depopulacija Eugenika Codex Alimentarius - Stone henge eugenike

Depopulacija Eugenika Codex Alimentarius

 

Antioksidans komentar:

 

Vrlo morbidna priča. Uglavnom se pokušava da se svrsta u grupu klasičnih teorija zavera tipa “ravnozemljaša”. Što se nas lično tiče, više bi voleli da stvari tako stoje i da je sve ovo jedna velika zabluda jer ako nije – loše nam se piše.  Onaj koji ima ekonomsku moć taj ima i političku a s obzirom da je naša ekonomija vrlo slaba takav će biti i naš uticaj na svetsku politiku. Možda mi nemamo mogućnosti da krojimo svetsku politiku ali ono što možemo je da bar ne budemo ovce i izdvojimo se iz stada koje srlja niz liticu. Ako su naše navike i ishrana ono čime nas mogu kontrolisati – onda promenimo te navike.

 

Pogledajte video zapise na temu Pandora

 

Depopulacija i eugenika – Michael Tsarion

Tiho ubijanje ljudi – Bil Gejts – Dveri

Alex Jones – Lindsay Lohan i nas 300 miliona na lekovima

Alex Jones – Bisfenol A – Smrt od plastike

 

Depopulacija Eugenika Codex Alimentarius

 

Comments are closed.