Molim te pomozi

“Molim te pomozi” – reči su koje najčešće upućujemo doktoru ili Bogu kad padnemo u krupnije zdravstvene ili životne probleme. Ali bilo da se obraćamo doktoru ili Bogu, svejedno, uzrok je obično isti. Svojim neodgovornim ponašanjem doveli smo sebe u nezavidan položaj pri čemu su usledili zdravstveni ili životni problemi. I sada se obraćamo za pomoć ne bi li nas neko oslobodio muka koje su usledile kao posledica naših izbora. Molim te pomozi…

Molim te pomozi - obično se obraćamo Bogu ili lekaru u kada smo u nevolji. Kao što greh razara naš duh tako i loša hrana uništava naše telo i naše zdravlje.

MOLIM TE POMOZI

 

Kada se obraćate nekoj instituciji sa molbom ili zahtevom u vašu korist procedura je obično sledeća: vi izlažete svoj zahtev a pored toga predajete priloge (najčešće pisana dokumenta) kojima obrazlažete valjanost svoga zahteva. Otprilike takav jedan princip postoji i u priči gde se vi obraćate Bogu ili doktoru tražeći rešenje tj. pomoć za svoje probleme.

Gospode pomozi…

 

Molim te pomozi - obično se obraćamo Bogu ili lekaru u kada smo u nevolji. Kao što greh razara naš duh tako i loša hrana uništava naše telo i naše zdravlje.

Božji zakoni funkcionišu na principu univerzalnih prirodnih zakona i kao takvi oni neće poštedeti nikoga ko pokuša da ih ignoriše. Nepoznavanje zakona ne oslobađa vas odgovornosti  koje oni povlače. Ako zakon vatre kaže: "ne ulazi u vatru jer ćeš se opeći" a vi ignorišete taj zakon ili jednostavno niste ni čuli za njega to vas neće poštedeti posledice i zaradićete dobre opekotine. Božji zakoni funkcionišu na sličan način - doduše sa jednom malom razlikom. Kada vi pravite pogrešne izbore ili namerno ignorišete ove zakone, posledica će uslediti ali ne trenutno, najverovatnije čak i sporije od zemaljskih zakona (a često puta imamo običaj da kažemo da je pravda spora). Svet u kome živimo poseduje dimenziju koja se zove vreme i koja će se pojaviti kao tampon zona razdvajajući uzrok i posledicu.

Nemojte da vas prevari to što posledica  (kazna) kasni u odnosu na uzrok (čin) jer vremenski period koji ih deli može varirati od kratkih do vrlo dugih perioda pa kada čoveki posmatra priču sa strane stiče utisak da ovaj sistem uzrok-posledica ne funkcioniše ne shvatajući da ovaj vremenski prostor funkcioniše i u njegovu korist. Zakon čiju presudu očekujete sudiće i vama. Iako precizan i pre svega vrlo strog, Zakon je i blagonaklon prema čoveku. On će dati mogućnosti da izvršite neke promene u svom životu ili preduzmete određene korake kako bi ste zaustavili posledicu koja vas čeka (ili vaše potomstvo - nešto poput genetskog nasleđa) u određenom trenutku života. Vaša molba za pomilovanjem mora biti i nagoveštaj promene koju ćete izvršiti, čime očekujete poštedu od posledice koja bi u suprotnom usledila. Kada zamolite Boga za oproštaj greha vi izlažete svoju molbu a kao prilog predajete garanciju da te greške nećete više ponavljati. U takvom slučaju postoje realne okolnosti da se molba reši u vašu korist. Normalno, da bi se dobilo kvalitetno i trajno rešenje podrazumeva se da ispoštujete garancije koje ste dali jer bi se problem mogao povratiti.

Doktore pomozi...

 

Molim te pomozi - obično se obraćamo Bogu ili lekaru u kada smo u nevolji. Kao što greh razara naš duh tako i loša hrana uništava naše telo i naše zdravlje.

Kada dođe do zdravstvenih problema, pacijent na neki način doktora doživljava kao spasioca. Pacijent je svojim lošim životnim navikama prizvao bolest ali doktor je tu i on će svojom tabletom ili hiruškim nožem odraditi svojevrsni "reset" pri čemu pacijent očekuje da doktor bude taj koji će ukloniti posledicu naših izbora i činjenja. Za razliku od prethodnog slučaja, pacijent u molbi doktoru ne prilaže nikakve garancije i priloge čime će opravdati valjanost svoje molbe. Najčešće biva da pacijent očekuje da će tableta ili medicinski zahvat odraditi svoje i da on neće morati da menja ništa od svojih loših navika koje su vremenom činile izvor njegovog zadovoljstva ali i propasti.

Dakle, pacijent dolazi kod doktora od koga očekuje rešenje. Nakon što doktor prepiše lek pacijent najčešće to doživljava kao svršeni čin jer sada, pošto ima lek, za njega više nema problema. On ne mora ništa menjati u svom životu jer "sada ima lek". Ali, stvarnost je malo drugačija. Doktor će privremeno sanirati simptome ali, budući da vi ne dajete nikakav prilog vašoj molbi, vi samo prihvatate da celoga života pijete lekove koji će simptome držati pod kontrolom. To znači da ćete svoj organizam i jetru poprilično zatrovati što će uzrokovati dodatn neželjene efekte širokog raspona. Sa druge strane, bolest koja se je pojavila samo je vrh ledenog brega. Radi se o simptomu koji sramežljivo pokazuje svoje lice ali iza njega juriša armija drugih problema koji samo čekaju svoj dan. Gašenje prve lampice lekovia je isto što i ubiti glasnika koji vam najavljuje rat. Taj čin neće zaustaviti ostale jahače. Ako vi sada ohrabreni lekom koji ste popili, i koji je "ugasio crvenu lampicu", date sebi za pravo da živite kao i ranije, ostale simptomi i bolesti će ubrzo pokazati svoje lice. Na vama je da odlučite hoćete li problem rešavati tako što ćete ubijati glasnike uvećavajući svoju kućnu apoteku ili ćete delovati na uzrok i konačno rešiti problem.

Plodovi pokajanja

 

Očigledno da samo molba upomoć neće biti dovoljna da ta pomoć i stigne, bar ne onako kako mi očekujemo. Najbitniji deo molbe biće prilog koji se daje uz nju a to su plodovi pokajanja. U našoj veri plodovi pokajanja biće hrišćanske vrline i dobra dela pri čemu će ljubav biti glavni i osnovni plod. Pri tome je bitno da taj plod bude zasnovan na iskrenom pokajanju, udaljavanjem od greha koji je zatrovao naš duh.

Šta će onda biti plodovi pokajanja koji ćete priložiti u medicinskom smislu? Jednostavno, prekinućete sa uživanjem u masnoj, rafinisanoj hrani, opijatima i šećeru i svemu onome što je zatrovalo vaše telo. Jedino tako možete pametno iskoristiti vreme koje ste dobili kao tampon zonu. Samo tako preknućete da hranite bolest a vaša kućna apoteka prestaće da raste.

 

Antioksidans komentar:

 

Kao što vidite stvar je prosta. Nije problem rešiti  probleme. Ono što je pravi problem jeste kako promeniti svoje navike i odvojiti sebe od loših dela ubuduće? Današnji čovek navikao je da živi u telesnom ugađanju, da uživa u brzoj hrani i bogatoj trpezi a obroke bez mesa i ne računa u hranu. Na posnom stolu obično ćete čuti vapaj: "dajte mi da pojedem nešto konkretno" - a najčešće se misli na meso. Ali kao što će greh u veri razjedati vaš duh tako će i mrsni obroci razjedati vaše telo a tada će se otvoriti pandorina kutija. Ali opet kažemo - stvar je prosta, izmenite jelovnik (i telesni i duhovni) i problemi nestaju. Jednostavno je... poput čoveka sa hroničnim kašljem koji baca cigaretu i prestaje da puši... Prosto, zar ne?

Kod tumorskih pacijenata (pogotovu malignog tipa) najčešće postoji isti problem. Maligni pacijenti i teški bolesnici u sumnji preživljavanja često pribegavaju filozofiji: "verovatno mi je još malo vremena ostalo pa daj da bar to vreme živim i jedem kao čovek". Ironično jeste ali takvo razmišljanje je tog čoveka najverovatnije i dovelo do bolesti. Mada, sve to nekako može delovati i logično jer tumorske ćelije su veliki proždrljivci nutrijenata tako da je mršavljenje standardni prateći efekat bolesti pa pacijentu deluje logično da mora pojačati svoju ishranu a izbor se najčešće svodi na meso (najčešće piletina), sireve i mleko (pogotovu kozje). Suština je tačna, ishranu treba pojačati, ali kako? - to je već malo šira tema. Ako malo bolje zagledate ovaj sajt verovatno ćete sami doći do tog odgovora.. Ali ne zaboravite i na "duhovni jelovnik".

 

Pogledajte video zapise na temu Armagedon

 

ARMAGEDON - MOLIM TE POMOZI - OBIČNO SE OBRAĆAMO BOGU ILI LEKARU U KADA SMO U NEVOLJI. KAO ŠTO GREH RAZARA NAŠ DUH TAKO I LOŠA HRANA UNIŠTAVA NAŠE TELO I NAŠE ZDRAVLJE.

Comments are closed.