Kafa za dobar tek ili opasan lek

Danas skoro da je postalo nezamislivo da dobrog prijatelja ili gosta koji svrati do vas ne ponudite šoljicom kafe. Kafa je postala sinonim i razlog za druženje. Ona je postala sastavni deo naših životnih priča i uspomena. Ali ono čime ćemo se sada pozabaviti, kada je kafa u pitanju, nije njen društveni aspekt već njen uticaj na naše zdravlje. Osim “prijatnih trenutaka” ona ima i svoje drugo lice (kao i sve u životu). U zadnje vreme kafa se sve više dovodi u vezu sa srčanim i tumorskim oboljenjima, osteoporozom i sl. Pitanje: da li je kafa za dobar tek ili opasan lek? S obzirom da svi volimo da uživamo u njoj teško je da ćemo dati nepristrasan odgovor…

Kafa za dobar tek ili opasan lek. Kofein sve češće u vezi sa bolestima. Previše kafe može biti uzrok srčanih, tumorskih i koštanih bolesti.

KAFA ZA DOBAR TEK ILI OPASAN LEK

Danas je dobro poznato da supstance iz porodice metilksantina (kofein, teobromin i teofilin) izazivaju oštećenja u telu čoveka. Razlog tome je priroda metilksantina, njihova izuzetna sposobnost da izmene protoplazmu ćelija i da se čak zakače ili koncentrišu u ćelijama na duži period vremena pa čak i celog života. Činjenica je da se kofein i drugi metilksantini i purini u telu pretvaraju u mokraćnu kiselinu. Mokraćna kiselina je supstanca koja najčešće prouzrokuje giht – veoma bolan tip artritisa a pored toga kofein i proizvodi njegovog razlaganja ometaju laboratorijsko utvrdjivanje nivoa mokraćne kiseline u krvi što može da dovede do greške u postavljanju pravilne  dijagnoze gihta. Može se reći da kafa obmanjuje naučnike u laboratoriji.

 

Kofein prolazi kroz krvno moždanu barijeru

 

Kako bi zaštititio mozak organizam je formirao “krvno-moždanu barijeru” koja predstavlja neku vrstu zaštitnog zida koji mozak štiti od hemikalija koje dolaze putem krvotoka. Međutim, kofein ima mogućnost da se provuče kroz ovu barijeru te da stimuliše koru mozga u delu gde se formiraju misli kao i produženu moždinu koja je zadužena za regulaciju telesnih funkcija. Za razliku od kofenina mokraćna kiselina npr. ne može probiti kroz ovu barijeru. Šta se dešava kada kofein prođe kroz ovu barijeru? Efekti se javljaju vrlo brzo i traju oko četiri sata. Prvo reaguje centar za ravnotežu, javlja se ubrzani rad srca, menja se visina i boja glasa, nesanica, brze ali nepovezane misli. To može biti i osećaj straha i uznemirenosti. Simptomi koji malo kasnije uslede jesu poremećaji sna, pamćenja, nelagodnost, uznemirenost, glavobolja, lupanje srce, drhtavica, nestabilnost, vrtoglavica, nervoza, razdraženost, nemirne noge i sl. Metilksantini takođe prouzrokuju povećano nagomilavanje cikličnog AMP (adenozin-monofosfat) u telesnim ćelijama, koji je zadužen za proizvodnju energije. Dolazi do pojačanog izlučivanja (cikličnog AMP) u jejunumu (drugi deo tankog creva) koje traje najmanje 15 minuta nakon unošenja kofeina. Vrednost uvećanja je oko 12 puta (1200%).  Metilksantini mogu biti razlog funkcionalne dijareje (proliva). Drugim rečima, kada popijete svoju kafu (ili neke druge nosioce metilksantina), celokupno tanko crevo uvećava svoju moć apsorcije cikličnog AMP-a to znači više energije. Možete reći da je to dobra stvar ali to vam dođe kao da vršite direktni “injection” nekog visoko-energetskog goriva u motor. Tu možete nakratko da dobijete više energije, ali ćete ubrzo da upropastite motor. Popravka motora je veoma skupa i nije u vašem interesu. Koliko ste spremni da platite za svoj srčani udar ili za pokušaj uklanjanja raka? Kofein je klasifikovan i kao jedan od najpopularnijih stimulatora svesti zajedno sa nikotinom i alkoholom. Dok su u fazi odvikavanja od kofeina mnogi ljudi imaju problema sa budnošću, razdražljivošću, nezadovoljstvom. Kafa sadrži stotinjak štetnih hemijskih sastojaka među kojima je amonijak, ketehol, etanol, metanol, acetaldehid, sircetnu kiselinu, ugljenik-disulfid, naftalin, fenol i vodonik sulfid i dr..

 

Kafa za dobar tek ili opasan lek. Kofein sve češće u vezi sa bolestima. Previše kafe može biti uzrok srčanih, tumorskih i koštanih bolesti.

Smrtonosna doza kofeina je 10 grama a to je količinu koja se nalazi u oko 70 šoljica kafe. Mnogi ljudi svakog dana uzimaju 1/10 smrtonosne doze.  Posebno je bitno voditi računa o tome u vreme trudnoće. Kod trinaest od četrnaest žena koje su pile sedam ili više šolja kafe dnevno tokom trudnoće dolazilo je do pobačaja, fetalnih smrti ili mrtvorođenih beba. Povećan rizik se javlja i kod muškaraca. Kofein se vrlo brzo i potpuno apsorbuje iz gastrointestinalnog sistema i prolazi kroz centralni nervni sistem sa prosečnim vremenom poluraspada od 3,5 do 4 časa. Vreme poluraspada predstavlja vreme koje je potrebno telu da se oslobodi polovine otrova ili leka. Odbrabmeni mehanizmi tela reaguju i razlažu supstancu ali problem je i dalje aktivan jer su produkti razlaganja kofeina aktivni. Oni ometaju enzim koji metaboliše adenozin-monofosfat (bitnu hemikaliju u telesnom energetskom ciklusu) a sve to utiče na nivo energije u organizmu i izaziva nervozu. U uštini, kofein ima efekat tobogana na nesvesnu žrtvu – prvo se javlja jeftini stimulirajući efekat nastao apsorpcijom cikličnog AMP-a izazvan kofeinom, a zatim sledi “pad” kada produkti razlaganja kofeina blokiraju proizvodnju energije u telu. A onda sledi nastavak priče. Nakon razlaganja kofeina, kalcijuma opada, fosfor raste i  sada se poremećena ravnoteža hranljivih sastojaka nadovezuje povećavajući rizik od formiranja ugrušaka, abnormaliteta, stanjivanja kostiju, nervnog zamora, vrtoglavice i mentalnih problema kao što je depresija, nervoza, razdražljivost. Nemirnost i nesposobnost osobe da se koncentriše jesu simptomi koji se javljaju samo nekoliko sati nakon prestanka unošenja. Smatra se da kofein povećava koncentraciju, što i jeste tačno, ali taj efekat je privremen. Krajnji i ukupni efekat je smanjenje sposobnosti koncentracije zbog ometanja mozga i telesnih energetskih sistema i kratkog trajanja stimulatornog efekta. Dugoročno pamćenje je poremećeno za određene podatke i događaje a i radna sposobnost i profesionalni napredak nisu u tom kvalitetu kao kod osoba koje ne piju kafu. Sportisti, a posebno bodibilderi, često koriste kofein kako bi poboljšali i forsirali upotrebu masti (npr. mišićna definicija) kao goriva. Ali, dovoljno je malo preterati i kofein će ispoljiti svoje uobičajene efekte. Inače, kofein je hemikalija bez ukusa i predstavlja sastojak niza biljaka uključujuci kafu, crni čaj, semenje kole, kakaoa i matea. Neke tablete protiv bolova sadrže aspirin i 15 do 30 miligrama kofeina. Određeni preparati za održavanje budnosti sadrže i do 110 miligrama kofeina po tableti.

 

 

Kafa za dobar tek ili opasan lek. Kofein sve češće u vezi sa bolestima. Previše kafe može biti uzrok srčanih, tumorskih i koštanih bolesti. 

Kafa i srce

 

U jednom eksperimentu (New England Journal of Medicine 298(4):181-186, January 26, 1978), korišćena je test doza od 250 miligrama kofeina (jedna šolja kafe sadrži 100-160 mg).  Uz pomoć kofeina povećana je aktivnost renina iz plazme za 57%, norepinefrina iz plazme za 75% dok je kod epinefrina iz plazme taj procenat iznosio 207%. Ovde se radi o bubrežnom, moždanom i hormonu nadbubrežne žlezde. Ovi hormoni obezbeđuju povoljno stanje za povećanje proizvodnje masti u krvi a za sve to je dovoljna samo jedna šoljica kafe (Science News 89:375, May 14, 1966). Hronične bolesti češće su kod onih koji koriste kafu, duvan ili oboje (Journal of the American Medical Association 228:160, April 8, 1974). Sve to je posledica opterećenja tela izazvanog hormonskim promenama a koje su uglavnom neprimetne za osobu koja pije kafu. Dokazano je da su pacijenti sa akutnim infarktom miokarda pili mnogo više kafe u odnosu na one koji su kafu pili umereno ili je nisu pili (Lancet 2:1278, December 16, 1972), (Science News July 28, 1973). Takođe, istraživanja su pokazala vezu između upotrebe dve ili više šolja kafe dnevno i povećanja holesterola dok pijenje pet ili više šoljica kafe na dan povećava rizik od srčanih problema.

Kafa i rak

 

Kada bi smo primenili sve što znamo o prevenciji raka mogli bi smo sprečiti preko 90% slučajeva oboljevanja od ove opeke bolesti. Već decenijama je poznato da je upotreba duvana povezana sa razvojem raka a slično važi i za alkohol. Čak i mnogi lekovi povećavaju rizik od dobijanja raka. Danas postoje dokazi da i kofein u toj priči takođe ima deo krivice. Već najmanje dve decenije nauka nas upozorava da je kofein mutagen i da oštećuje hromozome. Zbog ove osobine kofein je krajnje nepoželjan za mlade osobe ili osobe koje još uvek mogu da rađaju decu. Moramo se suočiti sa činjenicom da u životu čoveka nema perioda u kome je bezbedno koristiti kofein. Kofein u vrednosti koja odgovara količini od 8 šoljica kafe ili 11 šoljica crnog čaja značajno povečava stopu mitoze (ćelijske deobe) ljudskih limfocita (Lancet 2:212, July 24, 1971). Takve mitoze izazivaju trajne, abnormalne promene u ćelijama i ako se jave kod nerođenog deteta mogu da proizvedu urođene mane. Postoji povezanost kafe sa rakom bešike bez obzira da li se radi o običnoj ili instant varijanti i bez obzira da li je kuvana jaka ili slaba kafa (Journal of the National Cancer Institute, 54:587, March, 1975). Žene koje piju samo jednu šolju kafe dnevno su izložene skoro tri puta većem riziku od dobijanja raka bešike u odnosu na žene koje ne piju kafu! Rizik od raka bešike je po istraživanjima nešto manji za muškarce u odnosu na žene (Lancet 1:1335, 1971). Ako pođemo od toga da je rak prouzrokovan izmenom u hromozomima i jedarnoj strukturi ćelija i ako uzmemo u obzir činjenicu da kofein oštećuje hromozome, bilo bi razumno smatrati da kofein povlači osnovanu sumnju.

 

 

 

Kafa za dobar tek ili opasan lek. Kofein sve češće u vezi sa bolestima. Previše kafe može biti uzrok srčanih, tumorskih i koštanih bolesti.

I nemojte se mnogo povoditi za pričama kofeinskih veterana. Svi mi znamo po nekoga ko je uživao određenu lošu naviku celoga života bez vidljivih velikih štetnih efekata. U stvari neki od ovih “preživelih” čak pripisuju svoju dugovečnost ovoj svojoj lošoj navici. Verovatno ste imali prilike da čujete izjave staraca kada ih pitaju za tajnu njihovog dugog života: “Pijem po 3 čašice rakije na dan”, ili “Pušim isključivo ručno motane cigarete”, ili “svakog jutra popijem šoljicu crne kafe”. Podsećamo vas da se ovde radi samo o onima koji su preživeli. Međutim, većina nas je spremna da prihvati ovakve savete kao mudre samo da bi imali izgovor kako bi nastavili sa svojim navikama. Kada bi novine iz Beograda objavile naslov: “Čovek u kostimu supermena skočio sa 20-tog sprata i preživeo”, koliko ljudi bi izašlo, iznajmilo kostim supermena i skočilo sa zgrade, misleći da su našli tajnu za bezbedan skok sa velike visine i uživanje u slobodnom padu? Bilo da se radi o skoku sa zgrade, nikotinu, kofeinu ili alkoholu, rizici su različiti ali svi u globalu su usmereni protiv vašeg zdravlja. S obzirom da su ove štetne navike masovno raširene, njihovi efekti su globalani i odnose se na  celokupni ljudski rod. One proizvode trajni gubitak određenih sposobnosti uma ili otpornosti na bolest preko oštećenja hromozoma mutacijama. Ove uobičajene i veoma prijatne navike mogu se okarakterisati čak i kao vrsta genocida! Postoji sumnja da je veće prisustvo Daunovog sindroma kod dece starijih majki, u odnosu na mlađe, rezultat dužeg staža u izlaganju mutagenima kao što je kofein. Radikalniji istraživači smatraju da kofein izaziva kod nerođene bebe neke slične efekte kao i zračenje. Sve ovo daje jasno upozorenje budućim majkama da nije naodmet izbegavanje ovakvih mutagena.

 

 

Kafa za dobar tek ili opasan lek. Kofein sve češće u vezi sa bolestima. Previše kafe može biti uzrok srčanih, tumorskih i koštanih bolesti. 

Kafa i osteoporoza

 

Idilična slika bake koja pije jutarnju kafu nije tako bezazlena kao što izgleda na prvi pogled. Jedna šoljica kafe naivnog izgleda koja se svakodnevno uzima izaziva gubitak od 1,4% koštanog kalcijuma godišnje kod žena posle 50 godina starosti. Za desetak godina to će biti čitavih 14%! Zato bi pored prepisivanja estrogena, pilula kalcijuma i podsticanja pijenja mleka zbog osteoporoze možda korisnija stavka bila savetovanje ljudi da prestanu da koriste braon napitke i srodne proizvode.  Ali nemojte svu krivicu prebaciti samo na kafu. Postoji tu još mnogo kandidata – prijatelja osteoporoze. Brza hrana npr. sadrži puno fosfata a i sva gazirana pića – što možete pročitati u deklaraciji proizvoda. Kako nivo fosfata raste, nivo kalcijuma u krvi se smanjuje. Pored gaziranih pića, crveno meso, obrađeno meso, sir, instant supe i pomfrit sadrže dosta fosfata. Šećer, mlečni proizvodi i sva rafinisana hrana podižu kiselu PH vrednost organizma a sve to dovodi do gubitka kalcijuma iz kostiju i zuba. Veći je problem u “kradljivcima kalcijuma” nego u njegovom malom unosu hranom. Kada svima njima dodate i kafu onda je društvo kompletno pa nije ni čudo kada vidimo da među savremenim ženama ima toliko slučajeva osteoporoze. Ako dodate gore navedenim razlozima za gubitak kalcijuma iz kostiju takve stvari kao sto su pušenje, alkohol, steroidi kao sto su kortizon i prednizon (čak i ako se koriste kao pomade za kožu), pilule za kontracepciju, tiroidni dodaci, velika upotreba soli, hrana bogata belančevinama, pilule vitamina A ili D, antacidi koji sadrze aluminijum (amfogel, digel, milanta, rolaidi, itd) i antibiotici tipa tetraciklina, dobijate veoma snažne faktore koji prouzrokuju osteoporozu. Preporučujemo dosta sunčanja, vegetarijansku ishranu i dosta vežbanja kako bi se sprečila ili lečila osteoporoza. Mahunarke poput pasulja i graška, zatim semenke, zeleniš i melase, sadrže kalcijuma koliko i podjednake količine mleka a integralne žitarice i obično povrće takođe sadrže obilne količine kalcijuma.

 

Kafa bez kofeina

 

Možda bi rešenje bilo – kafa bez kofeina? Možda.. Kako se kofein uklanja iz kafe? Rastvarač koji se dosta koristi u livnicama za čišćenje metala, poznat kao trihloretilen, vrlo je koristan kada je potrebno ukloniti kofein iz kafe. Do pre nekoliko godina on je bio u aktivnoj upotrebi sve dok brojne naučne studije nisu pokazale je da je kancerogen.
Mada, osim kofeina postoje i druge stvari u kafi koje pojačavaju sposobnost ovog napitka da prouzrokuje zdravstvene probleme. Ulja iz kafe zvana “kafeoli” nadražuju stomak i ceo sistem za varenje, stimulišući veću proizvodnju kiseline. Istrazivanja na mladim pacovima koji su tretirani kafom bez kofeina pokazala su probleme sa usporavanjem njihovog rasta (Life and Health, Sept. 1974, p. 5.) Ovo je pokazalo da upotreba napitka koji je 97% ili čak 100% oslobođen kofeina neće rešiti sve probleme izazvane kafom.

Bolest dojke i hipertrofija prostate

 

Vratićemo se ponovo na početak. Određene biljne hemikalije zvane alkaloidi, koje se prirodno javljaju u biljkama, sadrže podgrupu zvanu “metilksantini” (kofein, teofilin i teobromin) koje ubrzavaju stopu rasta u nekim žlezdanim tkivima, produžavajući hormonalnu stimulirajuću aktivnost i stimulirajuću aktivnost rasta telesne hemikalije zvane – ciklični AMP. Pomenuli smo ga kao hemikaliju koja pomaže proizvodnju energije u ćelijama. Jedan od načina na koji otrovi deluju u telu je taj što ometaju normalne aktivnosti enzima. Metilksantini npr. remete rad enzima fosfodiesteraze koji razlaže ciklični AMP, isključujući signal za zaustavljanje proizvodnje energije ili za zaustavljanje rasta. Prema tome ona žlezdana tkiva koja su osetljiva na ciklični AMP nastaviće da rastu. Ovaj faktor povećava verovatnoću javljanja bolesti u ovim žlezdama i takvih bolesti u dojki kao sto su ciste i fibrozni tumori, takozvana fibrocistična bolest dojke koja je opažena kod osoba izloženih metilksantinima.

Mlada lekarka koja je bolovala od fibrocistine bolesti dojke imala naviku da koristi velike količine metilksantina svakog dana (oko 1.300mg). Hirurg je dao preporuku da prestane sa upotrebom napitaka koji sadrže metilksantine (kafa, čaj, koka kola i čokolada) a nakon toga da prati stanje dojke. Već u roku od mesec dana, grudvice u njenim dojkama su počele da se smanjuju. Za dva meseca, fibrocistična bolest je maltene nestala. Sve to normalno nije prošlo bez pratećih problema usled odvikavanja od metilksantina. Usledile su snažne glavobolje koje nisu mogle da se umanje čak ni lekovima za glavobolju. Zato je kod ovakvih slučajeva odvikavanja preporučljivo da primenite odgovarajuću taktiku. Jednostavno ostavite šolju kafe ili drugog braon napitka u frižider i ako se simptomi jave, uzmite jednu supenu kašiku ovog napitka. Sačekajte 30 minuta i ponovite to ako simptomi još uvek traju. Dr Dzon P. Minton sa državnog Univerziteta iz Ohaja u Kolumbu, ispitao je i utvrdio da zdrave dojke sadrže 5,8 pikomola cikličnog AMP po miligramu belančevina u poređenju sa 9,7 kod fibrocističnih čvorova i 30,8 kod malignog tkiva dojke. Budući da su žene sa fibrocističnom bolešću izložene četiri puta većem riziku od raka dojke u odnosu na normalni, razumno bi bilo da izbegavaju upotrebu metilksantina kao meru kontrole raka dojke (Medical World News, March 19, 1979) s obzirom da je rak dojke veoma česta i ozbiljna bolest kod žena.

 

Antioksidans komentar

 

Sve u svemu ovo je jedna od najčešćih polemika kada su napici u pitanju. Konzumirati ili ne? Mislimo da vam se neće desiti ništa loše ako kafu izbacite iz svog repertoara a ukoliko se rešite da je konzumirate, opasnost po zdravlje uvećava se sa količinom popijene kafe.

Toliko za sada… Kafe pauza… 🙂

 

Pogledajte video zapise na temu Negativa

 

Zakoni zdravlja: kafa, čajevi, alkohol

Kafa je otrov i loša je za zdravlje!

 

KAFA ZA DOBAR TEK ILI OPASAN LEK. KOFEIN SVE ČEŠĆE U VEZI SA BOLESTIMA. PREVIŠE KAFE MOŽE BITI UZROK SRČANIH, TUMORSKIH I KOŠTANIH BOLESTI.

Comments are closed.