Zadnje vreme

Zadnje vreme je termin koji najčešće dovodimo u vezu sa Biblijskim proročanstvima i sudnjim danom. Gledano iz makro ugla to možemo tumačiti kao kraj čovečanstva. Ali, svako od nas pojedinačno ovaj proces doživljava i kao jedinka, onda kada naslutimo da je kraj možda tu negde… I kao što su razni “vidovnjaci” obično uvek grešili prognozirajući koji je taj zadnji, sudnji dan društva, isto tako možemo tumačiti i prognoze pojedinih lekara koji imaju običaj da predvide pacijentu mesec, dva ili godinu dana života…

Zadnje vreme. Teške bolesti često su posledica duhovnog pada čoveka. Bolest duhovnog bića povlači za sobom i bolest telesnog. Duh, religija i zdravlje.

ZADNJE VREME

Kao što je sudnji dan društva nepredvidiv i isključivo u domenu Tvorca, ista priča je i sa životom pojedinca. Često puta u slučajevima teških bolesti dobijamo ili sami donosimo prognoze kraja nagađajući dolazak sudnjeg dana. Za razliku od verskog gledišta, zdravstvene prognoze daju se na osnovu iskustva ili statistike sličnih slučajeva. Ukoliko neko ima tešku bolest a po svojim osobinama pripada statističkoj većini onda ta prognoza može biti poprilično tačna. Ali ako osoba nekako izađe iz te prosečne većine onda je na njoj teže primeniti prognozu a rubrika Armagedon je tu upravo zato – da vam pomogne da “izađete iz stada”. Ukoliko ste ateista po ubeđenju nemojte odmah zauzimati odbrambeni gard već prvo pročitajte ceo tekst a onda donosite sud. U daljem tekstu pokušaćemo da bolje razjasnimo pojam “zadnjeg vremena” koristeći se simbolikom i konstantnim poređenjem ljudskog drušva i njegovog osnovnog člana – pojedinca.

Telesno zdravlje čoveka (važi i za društvo) ne bi trebali razdvajati od njegovog duševnog zdravlja. Drugim rečima ukoliko dođe do duhovne propasti osobe (nacije) doći će i do problema sa njenim fizičkim zdravljem. Generalno gledano duhovna propast najčešće vodi i onoj zdravstvenoj. O ovome smo pričali u prethodnim tekstovima gde smo raspravljali šta je starije duh ili materija kada smo definisali prvobitnost duha tj. informacije a materiju kao njen produkt ili odraz u materijalnom ogledalu. Samim tim svaka promena u informaciji izazvaće preslikavanje i u njenom materijalnom liku. Tendencija rapidnog duhovnog propadanja biće naročito izražena u “poslednjim danima” kako to opisuje Biblija pa ćemo se malo zadržati na toj temi.

 

Znaci zadnjih vremena

 

“Ali ovo znaj, u poslednjim danima doći će naročito teška vremena jer će ljudi biti sebični, pohlepni za novcem, umišljeni, oholi, hulnici, neposlušni roditeljima, nezahvalni, neverni, bezosećajni prema drugima, nespremni za bilo kakav dogovor, klevetnici, neobuzdani, okrutni, bez ljubavi prema dobroti.” (Timotiju 3:1-3). Ako bismo sudili po navedenom mogli bismo da kažemo da kraj ne samo da je blizu već smo se našli i iza njega. Svaka stavka iz prethodnog uslova skoro da je stoprocentno ispunjena. Oni koji su živeli u poslednjih nekoliko decenija ne mogu poreći ovaj neprekidan i zastrašujući moralni pad savremenog društva. Svaka generacija neprekidno spušta granicu prihvatljivog ponašanja. Kao rezultat navedenog svaka naredna generacija funkcioniše pod nižim moralnim standardima od one prethodne. I na žalost izgleda da nema kraja ovom sramnom trendu. Ovde možemo svrstati sve veće odavanje narkomaniji, bludu, pederastiji, lezbejstvu, sektaštvu i sličnim pošastima. Sva ova ponašanja dovode do totalnog sloma duhovnog bića čoveka (društva) dovodeći ga tako u sukob sa Zakonom Tvorca. Budući da čovek živi suprostavljen osnovnoj ideji koja čini srž njegovog bića logično je za očekivati da će to dovesti do propasti njegovog zdravlja i do njegove egzistencije opšte. Uočavanjem ovakvih pojava kod pojedinca lako ćemo doći do zaključka koji se može primeniti na celo društvo. Ovaj princip važi i u obrnutom smeru – od društva ka pojedincu.

 

Zadnje vreme. Teške bolesti često su posledica duhovnog pada čoveka. Bolest duhovnog bića povlači za sobom i bolest telesnog. Duh, religija i zdravlje.

Kao znaci i dokaz poslednjeg vremena čovečanstva u Bibliji se spominju i brojni ratovi po svetu, prirodne katastrofe, glad, umnožavanje znanja a kada pogledamo današnje vesti videćemo baš puno takvih informacija – o ratovima, o poplavama, zemljotresima, slike ljudi koji umiru od gladi…

Ljudska sudbina, čoveka kao pojedinca ili mikrosistem, kreće se linearno od tačke rođenja do tačke smrti. Ako bismo društvo zamislili kao jednu makro ličnost, onda bi i ono imalo sličan životni put. Ono takođe putuje od tačke svog rođenja, razvoja, starosti pa sve do svoje krajnje tačke tj. smrti ili propasti. Pojedinac će u zadnjem vremenu (starosti) proživljavati znake smrti (bolesti, disfunkcija, gubitak kontrole..) a društvo u će kao jedan “makro pojedinac” te znake ispoljavati u naopakom ponašanju kao vidom društvenih bolesti (devijantna ponašanja, krize, ratovi, pad moralnih vrednosti, veličanje nakaradnog ponašanja i sl.). Sve ove pojave još davna su opisane u Bibliji a neki očekivani scenario dat je u Otkrovenju Jovanovom, u knjizi Proroka Danila i drugim svetim knjigama. Ovaj scenario već postoji kao informacija i ono što gledamo samo je “ekranizacija” ili premijera tog filma. U prethodnim tekstovima smo već pričali o pojmu vremena i predviđanju događaja, ali podsetićemo vas: eksplozija zvezde na nebu nije nešto što gledate u realnom vremenu već prošlost koja se je odigrala možda milion godina unazad. Ono što vidite samo je projekcija filma kome je trabalo milion godina da dođe do vašeg filmskog platna. Informacija koja je data u knjigama je “trailer” koji najavljuje emitovanje projekcije filma sudnjeg dana.

Tako će se u jednom mikrosistemu tumor, kancer, infarkt i ostale teške bolesti predstaviti kao znaci upozorenja zadnjeg vremena. Ali, ono što je zajedničko kod svih pokušaja tačnog određivanja datuma sudnjeg dana jeste da su svi omanuli u svojim prognozama što govori o tome da ovaj datum zna samo tvorac. Zato svaku prognozu sudnjeg dana tretirajte kao sumnjivu bilo da se radi o prognozi društva ili prognozi bolesti i dužine nečijeg života.

 

Hrani telo ali i duh

 

Ako društvo živi u suprotnosti sa idejom Tvorca i ukoliko svoje biće hrani zlom i naopakim ponašanjem biće neiminovno upućeno na propast i smrt baš kao što se to dešavlo i mnogo puta ranije. Setimo se Nojevog vremena gde je hronično propadanje dovelo do globalnog uništenja. U Lotovo vreme izopčena pokvarenost Sodome i Gomore dovela je do uništenja ovih gradova vatrom sa neba. Isto tako će biti i onog dana kada se pojavi Sin čovečji. Da li moguće da će i u naše vreme velika izopačenost i nemoralnost još jedanput pozvati presudu sa neba? Današnji čovek često puta odstupa od prirodnih i moralnih zakona u svom ponašanju, živi neuredan život, hrani se loše – kako telesno tako i duhovno. Obratite pažnju na ovu činjenicu “hrani se loše” jer se u njoj nalazi rešenje…

 

Zadnje vreme. Teške bolesti često su posledica duhovnog pada čoveka. Bolest duhovnog bića povlači za sobom i bolest telesnog. Duh, religija i zdravlje.

 

Iako niko ne voli da mu se otkriva kraj filma, nećemo ni mi to učiniti u potpunosti, ne zato što smo uviđajni već zato što i mi nemamo apsolutno tačnu informaciju. U načelu, pojaviće se brojne pošasti, ljude će napadati “besni čirevi i bolesti”, doći će do nestašica vode, hrane, sirovina, zbog svega toga vodiće se brojni ratovi. Okultno će se uvećavati, naopake vrednosti biće proglašene normalnim – čak i dobrim, dok će hrišćanske vrline, moralna čistota i poštenje biti ismevani – čak napadnuti. Sve će to činiti “Antihrist” koji će se infiltrirati u “sistem” i napadaće iz tog pravca. Formiraće svetsku vladu, koristiće ljude u politici, upravljaće vojskama, policijom, ekonomijom, medicinom. Prevariće mnoge, čak i dobre ljude. On će mobilisati veliku armiju ljudi da mu služe a sredstvo koje će koristiti da ih veže biće njihova pohlepa za novcem, željom za povlasticama i privilegijama. Možda ćete često puta pomisliti da je materijalna pohlepa jedini motiv i razlog svih loših dešavanja u svetu (ratovi, kemtrails, depopulacija, farmako terorizam..) ali prevarili ste se. Kao i u priči sa nekim političkim ubistvom: izvršioc zločina će najverovatnije imati finansijki motiv kao primarni ali kod naručioca to svakako ne mora biti slučaj. Vi ćete u celoj priči možda okriviti direktnog izvršioca napadajući njegovu pohlepu ali pravi razlog je u pozadini priče. Tako je i ovde. Glavnom organizatoru svih događaja kojima svedočimo novac nije primarni motiv ali njegovim sledbenicima jeste. On koristi njihovu pohlepu kako bi sproveo svoje ciljeve a to su totalno uništenje ljudskog roda, kako zdravstveno tako i moralno. Ali, Armagedon će dati rešenje…

Ukoliko želite da učinite nešto za svoje zdravlje primarno će biti da dovedete sebe u skladu sa Zakonom Tvorca. U protivnom sva nastojanja za ozdravljenjem biće konstantno usmerena protiv vetra. Možda ćete nešto u tom delu i uspeti da popravite ali trebaće vam mnogo više snage da vodite čamac protiv struje. Ako se je društvo našlo jednoj ovakvoj poziciji mi ne možemo zazeti stav “to je problem društva a ne mene” jer drušvo čine pojedinci, tj. svi mi. Ako se je društvo moralno našlo na rubu propasti, svakako da problemi postoje i kod nas, pojedinaca. A problemi u duhovnom, kao što rekosmo, podstaći će probleme u materijalnom. Ukoliko se borite sa teškim bolestima ili ih želite prevenirati, moraćete da poradite na sebi.

U tom delu odabir pravilne ishrane postaće ključni momenat. Ali ovde ne mislimo samo na ishranu tela već i duha. Kao što će telo tražiti živu hranu kako bi se odbranilo u teškim vremenima tako će biti i sa duhom. Osnovna hrana duha jeste svetlost i istina, odnosno Božja reč (živa reč). Šta je to što daje život hrani, reči…? U materijalnoj hrani to će biti sunčeva svetlost akumulirana u nutrijentima kao što su proteini, ugljeni hidrati, vitamini, enzimi itd.  Nutrijenti duhovne hrane koji sadrže svetlost jesu vera, ljubav, nada, poštenje, skromnost, dobrota, istina, milosrđe i ostale vrline (“…ko jede od mog tela imaće život večni..”). Ako u svom životu pogazite ove vrline ostaćete bez osnovnih nutrijenata duševne hrane a hrana koju ćete koristiti biće – laž. Duh koji će živeti u laži, bez prisustva Božje reči, razboleće se a laž će uzeti svoj oblik u materiji i daće joj se ime bolesti. Opet da podsetimo, ovo nije jedini način na koji bolest može doći ali je jedan od bitnijih. Ukoliko svoj duh budete hranili iz tanjira istine suzićete prostor bolesti a povećati verovatnoću izlečenja. Zapisano je “neće čovek živeti samo od hleba već od svake reči Božje”. Božju reč dakle ne smemo zapostaviti baš kao i živu materijalnu hranu.

 

Hranimo se lažima? 

 

Kada je reč o hrani tela, rafinisana i termički obrađena hrana lišena je svake istine. Ako vaše telo zamislimo kao zemlju, pooranu njivu onda će hrana biti seme ili biljku koju sadimo i od koje očekujemo plod. Taj plod biće naše zdravlje, zdravo telo koje će funkcionisati bez problema. Ako bismo sada uzeli to seme ili biljku svejedno, prethodno je skuvali, ispekli, ispržili, rafinisali, odstranili bitne delove i tako posadili u zemlju – šta bismo dobili kao plod? Ništa! Takva biljka je jalova, bez svetlosti i neće dati ploda, bar ne onog koji mi priželjkujemo. Iz fizike znamo da svetlost objektivno postoji a da je tama rezultat odsustva svetlosti. Što je svetlosti manje – tame je više, nikako obrnuto. Otprilike tako će biti i sa našim zdravljem i “mrtvom” hranom. Što je žive hrane manje – to je bolesti više. Prirodna, živa hrana je ona koja raste u prirodi, pod suncem, po mogućstvu što manje pod  uticajem “ljudskog faktora” zato što naša hrana mora zadržati svoju autentičnost tj. strukturu koju joj je priroda odnosno Stvaraoc dodelio. Samo tako ona može lečiti i pomagati naše zdravlje. Previše ljudskog prisustva oduzeće prirodnu čistoću hrani i ona će početi da poprima osobine laži. Postaće prepuna veštačkog đubriva, pesticida, herbicida, fungicida, rafinisaće se, termički obrađivati. Nakon takvog holokausta neće više ostati ni trunke istine u njoj. Upotreba prazne i rafinisane hrane pogoduje profitu prehrambene i farmaceutske industrije ali ne i vama i vašem zdravlju. U tom smislu primetićete kako se “sistem” vredno trudi da nas uvede u svet kulinarstva. Tako ćete na TV-ima videti masu emisija i tv šou programa sa temom kulinarstva: tata kuva, mama kuva, kuvajte sa najboljima, kuhinja ova, kuhinja ona… Izbor je veliki. Recepti pljušte sa svih strana. Prosto se stiče utisak da je poželjno kuvati sve – pa čak i banane. Nemojte da zaboravite da najjače prehrambene grane industrije ne mogu postojati bez termičke obrade hrane a onda saberite dva i dva i dobićete odgovor o kulinarskim emisijama.

 

Strah od sudnjeg dana

I na kraju da kažemo da iako kraj filma obiluje lošim scenama vi ne može znati šta će se dešavati nakon njega. Zato ne brinite mnogo o tim detaljima. Zlo mora doći i to je neiminovno. Ne možete ga sprečiti ali teško onom čijim posredstvom ono dolazi. Trudite se da se ratosiljate loših misli, ne zamerite, ne mrzite, praštajte, ne činite zlo drugima.. Sve te osobine učiniće vas “teškim” i pogodnim za kontrolu jer ako vašu vedrinu i životnu radost preuzme apatija i zlo bićete u vlasti tamne strane. Ne zaboravite ono što je rečeno “nije svetlosti manje što je mrak veći već je mrak rezultat odsustva svetlosti”.

Kada pacijent čuje za svoju tešku dijagnozu on obično zauzima određeni stav. Ukoliko je to opasna bolest, još i sa smrtnim ishodom, pacijent će doživeti stanje depresije a to će dodatno otežati njegov položaj. Npr. ako mu saopštite da ima težak oblik kancera a sa time date i “prognozu” pacijent će automatski postati deprimiran pogotovu što takva izjava dolazi od autoriteta kome pacijent po defaultu veruje. Vrlo je teško izlečiti nekoga ko je ubeđen da pred njim stoji rok života koji se meri u mesecima. Cela priča jednostavno počinje da se odigrava kao film koji striktno poštuje scenario koji pacijent prihvati. Stiče se utisak da kada biste potpuno zdravom čoveku dali pogrešnu dijagnozu i ako bi mu sa “jakim autoritetom” prognozirali 3 meseca života, stanje njegove uobrazilje otprilike bi i dovelo to takvog ishoda. Na žalost, kada su teške dijagnoze u pitanju, pacijenti se obično stavljaju pred svršen čin, lišeni ljudskog razgovara i psihološke podrške. Uglavnom se sve svede na formalnost, prepisivanje tableta i “prognozu sudnjeg dana” koja nepotrebno zakomplikuje stvari. 

Upravo to čini i tamna strana trudeći se da vam navuče izrazito pesimističan duh, zatrpavajući vas lošim vestima koje su prepune ubistvima, prikazujući vam filmove u kojima obiluje nasilje, scene mučenja, bluda, pederastije, tj.svih onih pošasti koje prizivaju svršetak života trudeći se da i kod onih koji još uvek nemaju dijagnozu nametnu osećaj bolesti i smrti. Zato ne brinite i ne gubite duh već uvek prvo tražite ono što je Božje, a sve ostalo, i zdravlje, i novac, i hrana, doći će samo po sebi.

 

Antioksidans komentar

 

Sudeći po ovim znakovima i nadovezujući se na priču u otkrovenju možemo sa sigurnošću utvrditi da nam se taj čuveni “sudnji dan” opasno približava. Ako ćemo znake koje očitavamo u društvu prihvatiti kao najavu kraja civilizacije da li to znači da će i prisustvo teške bolesti kod pojedinca biti nagoveštaj kraja života? Svakako da ovi znaci upozoravaju na prisustvo opasnosti ali ne zaboravite da je datum kraja tajna koju jedino Bog zna i svi oni koji su do sada pokušali da preciziraju taj dan – omanuli su. Ne zaboravite ovu činjenicu kad god dobijete zdravstvenu prognozu sistema: “sa tom bolešću živećete mesec-dva-tri….”. Niko ne može da zna tačan datum kraja izuzev činjenice da će kad-tad doći. 

 “… Ne sudite, i vama se neće suditi… oprostite, i vama će biti oprošteno… zamolite i daće vam se… tražite i pronaći ćete… kucajte i vrata će se otvoriti. Verujte u dobre stvari, jer dan je već prošao i noć polako pada ali ne brinite, JA sam sa vama svakoga dana sve do svršetka sveta”… (Isus Hrist)

 

 

Pogledajte video zapise na temu Armagedon

 

Biblijska proročanstva o poslednjim vremenima

Uzbuna! Zabranjeni ruski film

Knjiga proroka Danila

 

ZADNJE VREME. TEŠKE BOLESTI ČESTO SU POSLEDICA DUHOVNOG PADA ČOVEKA. BOLEST DUHOVNOG BIĆA POVLAČI ZA SOBOM I BOLEST TELESNOG. DUH, RELIGIJA I ZDRAVLJE..

Comments are closed.