Medicina ili alternativa – dr Zdravko

Kada se u društvu nađu doktori medicine i poklonici alternative sukob je neizbežan. Tema koja se sama po sebi nameće jeste: ko je u pravu? Medicina obično sa podsmehom gleda na alternativu, kao na šarlatanstvo i neozbiljnom pristupu problemu dok se pripadnici alternative prema medicini odnose sa dozom sumnje, teorijom zavere i totalnog promašaja u pristupu uzroku i lečenju bolesti. Ko je u pravu? Doktori? Alternativa? Svi zajedno? Niko? Kao što i sami vidite postoji veći broj odgovora. Kako bismo bolje razumeli ovu temu poslužićemo se pričom lokalnog automehaničara Zdravka koji se je od male radionice sa jednim upošljenikom razvio u veliku kompaniju koja upošljava na hiljade automehaničara. Medicina ili alternativa – dr Zdravko…

Medicina ili alternativa - dr Zdravko odgovara... Medicina ima svojih korisnih strana ali ona nije konačno rešenje vašeg problema sa zdravljem.

Napomena: imena i ličnosti su izmišljeni. “Dr Zdravko” je asocijacija na “doktor za zdravlje” ili “dr Zdravić….”.

 

MEDICINA ILI ALTERNATIVA – DR ZDRAVKO

 

Majstor Zdravko, automehaničar, skromno se je bavio svojim poslom sve dok nije došlo do određenih promena na tržištu. Lokalni biznismeni privučeni velikim kapitalom koji se okreće u naftnoj industriji odlučili su da za sebe dograbe deo kolača a rezultat toga bio je pojava novog proizvoda na tržištu koji je nosi ime “Domaće gorivo”. Ovo gorivo, kao njihov revolucionarni proizvod, trebalo je da zameni dotadašnji benzin i naftu koja se koristila za pogon automobila. Ovo novo, savremeno gorivo, proizvodilo se od vode, ulja, mlevenog kukuruza i smole. Malo čudni sastojci ali stvar je funkcionisala i pokretala automobile. Doduše, javljali su se prateći problemi tipa čestih kvarova automobila a zato su vlasnici istih morali često posećivati majstora Zdravka.

Budući da je loše gorivo dovodilo do sve češćih kvarova mašine, Majstor Zdravko je u tome video svoju šansu. Ovaj dosetljivi majstor odmah je formirao adekvatnu ponudu usluga i robe a veći posao i sve bolji pazari omogućili su mu i zapošljavanje novih radnika pa je firma počela da raste. Nesumjivo, majstor Zdravko nije bio talenat samo za mehaniku već i za biznis. Budući da je potreba za stručnim kadrom sve više rasla, majstor Zdravko je otvorio svoje centre za edukaciju, škole koji su obučavale nove generacije majstora. Otvoreni su novi, savremeni kompleksi radionica kako bi primili sve veći broj pokvarenih automobila. Normalno, ti kompleksi zapošljavali su samo stručne mehaničare koji su imali diplomu mehaničarskog fakulteta, što je bio dokaz da su dobro naučili nauku majstora Zdravka. Majstor Zdravko neće zaposliti nikoga ko nema diplomu njegovog fakulteta jer to bi bio znak neozbiljnosti. Zdravlje automobila i patnja njihovih vlasnika osnovni je prioritet majstora Zdravka i njegove zakletve “HipoBenz”. Takođe, otvoren je i lanac prodavnica koje su prodavale rezervne delove, aditive, potrošne materijale, sve ono što je bilo potrebno kako bi auto mogao izdržati još koji kilometar vožnje. Školovani automehaničari u garažama prepisivali su poduže spiskove rezervnih delova koje je trebalo zameniti kod pokvarenih automobila a trgovine majstora Zdravka bile su zadužene za distribuciju istih.

 

Medicina ili alternativa - dr Zdravko odgovara... Medicina ima svojih korisnih strana ali ona nije konačno rešenje vašeg problema sa zdravljem.

 

Sve je funkcionisalo kao savršeno uigrani sistem. Ali kao što po običaju biva uvek se nađe poneka vrana koja štrči kao bela među sto crnih, koja ima neku svoju teoriju i nepotrebno buni narod. Zamislite, neki drznici su se usudili da postave pitanje ispravnosti domaćeg goriva?!$#. Priča je bila tipa “voda, kukuruz i smole nisu prikladne za gorivo jer slabije sagorevaju i oslobađaju dosta pepela i čađi a to dovodi do čestih i prevremenih kvarova automobila…Ove sutuacije pak zahtevaju sve češće intervencije majstora Zdravka”. Kako bi stao na put ovakvim pričama, a budući da je već držao dobru poziciju u sistemu, majstor Zdravko je zajedno sa autorima domaćeg goriva odmah medijski (a i zakonski) oklevetao pomenute bukaše kako iznose neistinu koristeći se problemima i patnjom vlasnika pokvarenih automobila.  Normalno, kada je u pitanju budućnost imperije koja je istinski posvećena narodnim problemima svaki pokušaj njenog slabljenja mora se saseći u korenu pa je diskreditovanje ovih bukaša i njihovih naivnih i nestručnih teorija o gorivu bilo nužno rešenje. I ne samo to. Kako bi se i ubuduće sprečila ovakva “primitivna razmišljanja”, majstor Zdravko i pomenuti biznismeni započeli su masovnu edukaciju i propagandu čak i najranijih uzrasta vozača kako bi se formirala pravilna orijentacija: šta se koristiti kao gorivo za auto, kako razmišljati o servisu, ko je kompetentan da odlučuje, ne slušati svakojake glasine i sl. Štaviše majstor Zdravko je bio i pravi vragolan pa je noćima sedeo uz kompjuter i sam kreirao članke tobože u ime alternative, ubacujući u priču vradžbine, čudotvorne lekove i vanzemaljce, sve te čudne stvari, kako bi diskreditovao priču “zaluđenih” alternativaca. Bilo je potrebno napraviti konfuziju u glavama ljudi kako se prava alternativa ne bi mogla lako uočiti u masi lažnih informacija a onda sve to zajedno strpati u isti koš “lažova, prevaranata i nepismenih” što će automatski ojačati važnost regularne diplome mastora Zdravka. “Od mnogo šume ne vidi se drvo!” – reče dr Zdravko.. “Sve za narod!”

Na kraju krajeva, više nije ni bilo bitno da li je teorija goriva ispravna. Automobili češće stradaju, prodaja raste, veliki broj ljudi zapošljava se u proizvodnji, u servisima, škole rade punom parom, majstori plaćaju školovanje, profesori primaju plate, otvaraju se nove i nove trgovine rezervnih delova, jača proizvodnja alata i servisnih uređaja, sirovine koje bi inače trebale završiti na đubrištu koriste se za proizvodnju “domaćeg goriva”, profiti su solidini…. – jednom rečju društvena korist je ogromna.

Doduše, vama je stradao auto ali ne brinite se… To je lak posao za majstora Zdravka.

Medicina ili alternativa - dr Zdravko odgovara... Medicina ima svojih korisnih strana ali ona nije konačno rešenje vašeg problema sa zdravljem.

Antioksidans komentar:

Nakon ove priče, možda bi za pitanje postavljeno na početku  “ko je u pravu?”, konačni odgovor bio – niko! Automobil se kad tad mora pokvariti, ali kvar koji usledi morao bi biti posledica duge amortizacije a ne neodgovornog ponašanja i maltretiranja mašine pogrešnim gorivom. U takvom slučaju, intervencija dr Zdravka bila bi retka i opravdana. Ne zaboravite, stručnost dr Zdravka nije sporna samo je potrebno što manje angažovati njegove usluge. A za tako nešto biće potrebno malo zdrave logike: da li koristite gorivo koje služi vašem zdravlju ili zdravlju nečijeg džepa? Majstor Zdravko vam može pomoći ali to ne može biti konačno rešenje, možda pre kao “dobitak na vremenu” kako biste uneli radikalne promene u izboru goriva i načinu vožnje. 

I još nešto. Nemojte generalizovati ovaj tekst u negativnom smislu. Pojedini lekari zaista su postali pravi virtuozi i umetnici u svom zanatu da maltene uspevaju da “poprave i najteže kvarove”. Uz poštovanje takvima, ovaj tekst se odnosi na kritiku komercijale i profita koji se sve više zavlači medicinu odvajajući je od suštinskog načela “pomoći bolesnima” i hipokratove zakletve. Kroz majstora Zdravka predstavljena je ona lošija, komercijalna strana medicine.

Medicina ili alternativa - dr Zdravko odgovara... Medicina ima svojih korisnih strana ali ona nije konačno rešenje vašeg problema sa zdravljem.

POGLEDAJTE VIDEO ZAPISE NA TEMU: ATEROSKLEROZA KAO BOLEST ŽIVOTNOG STILA

 

ANTIOKSIDANS – PRIČA ZA VAS

MEDICINA ILI ALTERNATIVA – DR ZDRAVKO ODGOVARA… MEDICINA IMA SVOJIH KORISNIH STRANA ALI ONA NIJE KONAČNO REŠENJE VAŠEG PROBLEMA SA ZDRAVLJEM.

Comments are closed.