Zdrava medicina

Lekovi mogu pomoći u kritičnim situacijama svakako, ali ono što je evidentno je da svaki lek, pored svog korisnog dejstva, nosi i masu sporednih efekata, negativnih a često puta i opasnih, čak toliko da dovode u pitanje smisao njihovog korišćenja. Često puta pobedu ovih medikamenata možemo opisati poput “Pirove pobede” drugim rečima ponekad više štete nego koristi. Ono što će pokušati “Zdrava medicina” jeste da prirodnim preparatima, suplementima, biljnim tinkturama, homepatskim lekovima i sl., postignemo isti, ako ne i bolji, efekat koji postižu klasični lekovi ali bez neželjenih štetnih efekata…

Zdrava medicina podrazumeva prirodne lekove, tretmane i uređaje

Zdrava medicina podrazumeva prirodne lekove, tretmane i uređaje

ANTIOKSIDANSI:  ZDRAVA MEDICINA

U ovom delu možete predstaviti vašu ponudu zdravih preparata (vitaminskih, tinktura, domaćih krema, masti i sl..), tretmana (masaža, fizioterapija, akupunktura, zapper i sl) i usluga namenjenih prevenciji, dijagnostici i pomoći pri lečenju teških bolesti, dakle svih onih preparata i postupaka koji više naginju prirodnim izvorima i metodama, bez (ili sa mnogo manje) štetnih sporednih efekata.

Zato bi smo iskoristili priliku da pozovemo sve one koji se bave proizvodnjom i prodajom prirodnih lekova i suplemenata, medicinskih aparata ili koji se bave pružanjem pomenutih usluga da ovde oglase svoju ponudu. Na ovom prostoru nije moguće reklamirati lekove ili preparate koji dolaze iz sumnjivih izvora ili čija zdravstvena efikasnost nije potvrđena odgavarajućim testovima ili kroz bogato narodno iskustvo.

Zdrava medicina podrazumeva prirodne lekove, tretmane i uređaje

Comments are closed.