Pogledaj učenog

AX smatra da je nemoguće postići telesno zdravlje bez duhovnog i zato je pravilno razumevanje duhovnih principa neophodno ako želimo biti suštinski zdravi. Ako duhovno patimo, patiće i naše telesno. Možete na to gledati i kao na stres, svejedno. Naša navika da znamo sve, da imamo informacije, da svima ispričamo sve, može biti uzrok ne samo bolesti već i loše životne sudbine. Problem o kome ovde pričamo uzrok je većini vaših životnih nezadovoljstva a svoje korene drži u spoznaji, obrazovanju i doživljenom iskustvu. Malo kontradiktorno, jer imati obrazovanje, životnog iskustva i “poznavati stvari” u osnovi svi mi tumačimo kao nešto pozitivno. U našem prethodnom tekstu (proroka ne prihvataju u njegovoj zemlji) pisali smo i o drugoj strani medalje znanja, o onoj koja ne sija zaslepljujuće a mogli bismo je nazvati nekom vrstom “cene spoznaje”. Suština ove priče je da materijalno znanje može prestavljati i rizik, pa ako vaš duh nije u ravnoteži sa njim ono vas može pritisnuti a na kraju možda i uništiti. Nemojte pogrešno razumeti, ovo nije antireklama obrazovanju već upozorenje da nauka bez duha uglavnom postaje alatka zla a nikako opšte korisna stvar koja će služiti čovečanstvu. I nije tolio bitna priroda same informacije već činjenica da je vi “znate” automatski je čini dostupnim i nekom drugom. U kontekstu ove priče, iskustvo i znanje je poput asfalta kojim posipate put. Što ga više posipate, put postaje sve čvršći i jači, toliko jači da može izdržati i najtežeg da po njemu gazi, nekog ko nije dobrodošao i koga ne želite videti u svojim životima. Pogledaj učenog …

 

Pogledaj učenog koji želi da ti služi

 

Adam i Eva

Iz ugla religije i duhovnosti, prokletstvo “učenih” više puta ispoljavalo se u istoriji. Početak ove priče datira još sa Adamom i Evom koji su živeli u raju a kojima je bilo dozvoljeno sve osim da jedu sa drveta znanja (spoznaje) jer u tom znanju bilo je “nešto” što oni nisu smeli imati. Ali to “nešto” svakako da je bilo vrlo bitno tamnoj strani koja je uspela da ih ubedi da prekrše ovu naredbu i posegnu za nečim što nije išlo u njihovu korist . Naime, đavo prerušen u zmiju uspeo je da ih ubedi da se u toj jabuci krije znanje koje sam Bog ima i da će Adam i Eva jedući od tog ploda dobiti saznanja koje Bog ljubomorno čuva samo za sebe. Tako su oni pojeli plod sa tog drveta i dobili znanje ali to nije bilo ono što su očekivali.

Adam i Eva bili su bili poput dece, naivni i bez iskustva a jedući sa drveta znanja upili su spoznaju koje inače dolazi postepeno, sa duhovnim sazrevanjem. Jedući sa drvete znanja mogli bismo da kažemo da su izgubili svoju nevnost a sa druge strane bili pritisnuti ogromnim teretom. Priča pomalo podseća na sliku Dorijana Greja koja je, nakon što je uništena, svog vlasnika dovela do trenutne starosti.  Da biste nas bolje razumeli napravićemo ovde jedno poređenje sa vašim životima. Ako još pamtite, najviše životne radosti imali ste kao dete jer ste bili naivni a vaše životno iskustvo malo. Radovali ste se malim stvarima, radost je bila u tajni života a vi ste prosto uživali otkrivajući tajne – jednu po jednu. Svaka koja bi bila otkrivena vremenom bi gubila ono uzbuđenje i radost kakvu je imala dok je bila nespoznata. Ponavljanjem spoznaje vaše znanje postajalo bi sve jače, vi sve teži, a put za neželjenog gosta sve čvršći. Ono što želimo reći jeste da su Adam i Eva, materijalnom spoznajom na neki način izgubili i izdali Boga.

 

Lucifer

“I otpoče rat na nebu. Mihael i njegovi anđeli boriše se protiv zmaja koji varaše i obmanjivaše narod”. Lucifer ili Svetlonoša, u Bibliji, prema proroku Isaiji, je sin zore, čije prebivalište je prvobitno bilo na Nebu, u neposrednoj Božjoj blizini a koji je poželeo Božji položaj (Isaija 14:12-14) tako što bi se izjednačio sa Sinom Božjim. Biblija ga takođe identifikuje kao anđela heruvima najvišeg reda (Ezekiel 28:12-15), kojeg je, nakon prvobitne pobune protiv Boga, pobedio arhanđel Mihael i zbacio na zemlju sa trećinom drugih anđela pobunjenika sledbenika Lucifera (Otkrivenje 12:3,4,7-9). U istom pasusu ovaj pali anđeo se poistovjećuje sa Sotonom (u značenju „protivnik“), đavolom („diabolos“ koje znači opadač, lažni optužitelj, onaj koji je sklon klevetanju), aždajom i starom zmijom koji je prouzrokovao pad ljudskog roda u greh. Prorok Isaija piše da je Lucifer sazdan kao „pun mudrosti“, i da je bio jedan od najlepših anđela. Bio je stvoren kao „pomazani anđeo“ koji je „izopačio svoju mudrost zbog svoje slave“. Ono što želimo ukazati u slučaju sa palim anđelom jeste to da je imao znanja, da je bio “pun mudrosti”, da su mu date velike moći, da je dobro poznavao Boga a na kraju Ga je izdao.

Pogledaj učenog koji želi da ti služi – Adamov greh

Fariseji

Kada je poslat na zemlju kao Božji sin, Isus Hrist je bio žestoko napadan a oni koji su ga najviše napadali bili su judejci, fariseji, koji su u to vreme bili retko školovani ljudi i dobri poznavaoci religije. Jednostavno “imali su znanja”, dobro su poznavali Stari Zavet pa samim tim logično bi bilo da su oni prvi trebali razumeti Hrista i njegovu priču. Ali, kao predstavnici Judaizma, u srcu su bili više naklonjeni stvaranju carstva na zemlji i služenju mamonu. Mada je u relijigiji termin “farisej” radije prihvaćen mi više volimo da to kažemo konkretnije: fariseji su bili verski lideri toga vremena.

Budući da su predstavljali školovanu klasu fariseji su preuzeli na sebe tumačenje Svetih spisa i Božije nauke ali ono šta mi potenciramo jeste to da su oni tada bili tkzv “ljudi od znanja”. Ali kao takvi oni su se pokazali kao protivnici Hrista i Boga uopšte. Iako su više znali od nepismenog naroda oni su bili ti koji su podstakli izdaju. Judaizam inače vodi poreklo od Jude (bar po imenu), praunuka Avrama, a reč je o plemenu koje je dalo najviše Izraelskih careva (David, Solomon itd) i zato su judejci uvek potenciraju taj pojam carstva ali su više za zemaljsku a ne za nebesku verziju. Pa čak i kasnije, iako su prihvatili hrišćanstvo, oni su ostali verni svojoj ideji carstva na zemlji, starom zavetu i obožavanju mamona – boga pokrovitelja riznica i zemljaskih bogatstava. Mamon je inače simbol zemaljskog bogatstva, uživanja i privilegija kojima i danas mnogi služe.

Juda Iskariotski

Juda Ikariotski koji je lično izdao Hrista bio je u duši judejac, okrenut materiji i zemaljskom blagu i vođen idejom da se carstvo treba graditi na zemlji a Hristove reči o carstvu na nebu očigledno nije prihvatio.

Kada je Juda Iskariotski pitao Isusa da ga primi kao sledbenika, pitanje je izgledalo ovako: “Ljudi me zovu učitelj. Ja čitam i pišem strane jezike, Grčki, Latinski, Hebrejski… prevodim dokumente. Ovo je postala zemlja mnogih jezika. Ja nikad nisam kovao bakar ili deljao drvo niti hvatao ribu, kao tvoji ljudi, ali, ja znam tvoje ljude. Moj otac je bio uspešan graditelj koji je rekao ‘moj sin nikada neće imati žulj na rukama ili prašinu u kosi. Moj novac će učiniti mog sina učenog. ‘ Pa, gledaj naučnika koji želi da ti služi… Da li ti treba čovek kao ja?” Obratite pažnju na ovo “naučnik”. Od svih apostola koji su maltene bili nepismeni, Juda je bio jedini školovan ali kao najobrazovaniji među njima Juda je bio taj koji je izdao Isusa.

Očigledno je da su ropstvo mamonu, borba za zemaljsko carstvo i materijalizam potpuno zatvorili oči jevrejima pa iako su svedočili Hristovim čudima, ništa nisu mogli ustvari videti jer im je mamon zaslepio oči. Čak je i sam Juda Iskariotski lično svedočio tome ali očigledno da i on, kao i ostali jevreji, nije mogao takvo učenje prihvatiti.

Pogledaj učenog koji želi da ti služi – Adamov greh

Beseda na gori

Jevanđelje po Mateju (poglavlja 5-7) prenosi da je Isus svoje učenje izložio u jednoj besedi na planinskom obronku pred svojim učenicima i okupljenom masom. Najpoznatiji deo Besede na gori čine blaženstva, koja se nalaze na samom početku besede. U nastavku sledi molitva Očenaš, saveti o neopiranju zlu i okretanju drugog obraza, kao i Isusova verzija Zlatnog pravila. U ovoj besedi, Isus je izrekao devet blaženstava, koja glase:

Blaženi su siromašni duhom, jer je njihovo Carstvo nebesko.
Blaženi su tužni, jer će se oni utešiti.
Blaženi su krotki, jer će oni naslediti zemlju.
Blaženi su gladni i žedni pravde, jer će se nasititi.
Blaženi su milostivi, jer će oni biti pomilovani.
Blaženi su čisti srcem, jer će oni Boga videti.
Blaženi su mirotvorci, jer će se oni sinovi Božiji nazvati.
Blaženi su prognani pravde radi, jer je njihovo Carstvo nebesko.
Blaženi ste kad vas, mene radi, ruže i progone i lažući nabede svakim zlom. Radujte se i veselite se, jer je nagrada vaša velika na nebesima; jer su tako progonili proroke koji su bili pre vas.”

Pogledaj učenog koji želi da ti služi – Adamov greh

 

Obratite pažnju da je kao prvo blaženstvo navedeno: “Blaženi su siromašni duhom, jer je njihovo Carstvo nebesko”. Siromašni duhom ili skromni u duhu, reč je dakle o ljudima koji nemaju velika obrazovanja, škole, niti znanja ali poseduju jednostavan duh, neopterećen spoznajama.

 

Dva carstva

Zašto smo spomenuli ove situacije sa “učenima”? Još jednom ćemo da ponovimo: ovo nije tekst koji će negirati vrednost obrazovanja. Ceo problem u ovoj priči nastaje zbog neravnoteže znanja i duhovnog potencijala čoveka. Znanje koje čovek stiče moralo bi imati podršku u njegovom duhovnom razvoju i biti u ravnoteži sa njim. Čovek je spoj materije i duha i mogli bi da kažemo da u njemu obitavaju dva kraljevstva koja su u stalnom sukobu: kraljevstvo materije i kraljevstvo duha ili drugim rečima kraljevstvo tame i svetlosti. A kad već spominjemo kraljevstva, ona bi svakako trebala imati i svoje”teritorije”. Čovek je podeljen i oba carstva uzela su ono što im pripada. Djavo je tražio mozak i znanje, Bog je uzeo srce i veru. Tamna strana ima moć nad znanjem i sve što bude završilo u ovom kraljevstvu biće uništeno. Postoji samo jedan uslov a ujedno je poruka tamnog vladara: “da bih ušao u vaše živote – ja moram da znam!”. Kada je materijalno saznanje i iskustvo čoveka pod kontrolom ili u ravnoteži sa duhom onda je tamna strana relativno u kontroli. Ali onome čemu svedočimo u poslednje vreme jeste izrazito brz razvoj nauke i tehnologije (“u zadnim vremenima znanje će se umnožiti”) dok duhovna strana ne samo što se ne razvija već u najboljem slučaju stagnira, mada objektivno gledano ona se čak degradira, ide unazad i urušava. Svedoci smo da svaka naredna generacija živi po principima koji su niži od prethodne. Brz razvoj saznanja potencira materijalnu stranu i carstvo mozga na uštrb carstva srca i vere. Posledica svega toga jeste da čovek živi po materijalnim zakonima, vrednuje se samo carstvo materije, zlo se uvećava dok na drugoj strani vera i duhovnost padaju a Božja strana je sve manje prisutna. Nažalost ovaj tempo nastaviće se i u budućnosti, sve dok totalno ne nestane Božja strana i završi se vreme milosti. Onda će stvari početi da se odvijaju burnim tokom sa problemima koji nisu viđeni do sada. Drugim rečima, celo čovečanstvo naješće se zabranjenog voća i proći će kroz priču Adama i Eve.

Sa druge strane znajući za taktiku tamne strane, Božja strana vam nikada neće dati da “znate” one bitne esencijalne i za vas sudbonosne stvari. Od vas će se tražiti da verujete a ne da “znate” jer kad verujete vi ne znate. Možete naslućivati, nagađati, pretpostavljati, nadati se, ali ne i znati. I koliko god da tražite nikada vam se neće dati da znate više od onoga što vam pripada dok će tamna strana širiti spoznanju i šakom i kapom. Možda ćete ovu umerenost bele strane razumeti kao preteranu, kao nepotrebnu ili nepravednu ali ne postoji drugi način da sačuvate radost i zauzdate tamnog kralja u sebi. Šta mislite zašto prva ljubav, prvi dodir, poljubac, film koji gledate, knjiga koju čitate prvi put donosi toliko uzbuđenja? Zašto ne možete znati svoju budućnost, bitne događaje niti čas sopstvene smrti? Zašto su nevinost i naivnost vrlo cenjene i Božje osobine? Zašto vas Bog vidi kao svoju decu i uporno naglašava “pustite decu k meni jer njima pripada Carstvo Nebesko”. Upravo zato što jedino kao deca ionda kada “ne znate” imate minimalno prisustvo tamne strane u sebi. A kada se najedete sa drveta znanja, kada budete spoznali, bićete izbačeni iz raja.

 

Antioksidans komentar

I na kraju… čemu sve ovo? Često puta ste slušali priču o dolasku antihrista, o propasti ljudskog roda koji u sudnjim vremenima izdaje Boga. Ono što je i nas uvek interesovalo jeste to da ako Antihrist mora doći, ko će pripremiti njegov put? Ako se prošlost ponavlja po svemu sudeći izdaja će doći od “najučenijih”. Da li će tehnokratija našeg doba biti ta koja će utabati staze antihristu? Po onome čemu svedočimo ovih dana, verujemo da hoće. Teško je da će to biti seljak ili zanatlija. Po svemu sudeći pre će biti reč o nekom naučniku, možda doktoru…

Pogledaj učenog koji želi da ti služi – Adamov greh

 

Pogledajte video zapise na temu Armagedon

Comments are closed.