Poruke u vodi (Tajna žive vode)

Ono što je nama bitno u ovoj priči sa vodom jeste to da imamo opciju da svojim postupcima i porukama menjamo strukturu vode i da ta njena sposobnost pamćenja može nama ići u prilog tako što ćemo od obične vode napraviti lek koji nam može pomoći. Mada smo navikli da tečnost koja bi lečila u principu uvek sadrži neku hemijsku formulu neobična svar u ovom slučaju je to što se ovde radi o čistoj vodi – H2O. Ako nema hemijske formule onda možemo govoriti o poruci vode. Ova priča malo podseća na tehnike lečenja homeopatijom gde se potentizacijom rastvora koji faktički ne sadrži nikakvu hemijsku formulu uspeva napraviti lek koji može lečiti vrlo efikasno. Homeopatski rastvori su do te mere razređeni da tu više ne možemo pričati o nekoj hemiji koja bi možda delovala u pozadini već to isključivo može biti samo poruka. Mogli bismo da kažemo da voda koja u startu poseduje neutralne osobine sada dobija neki karakter.  Možemo li poruke u vodi koristiti tako što ćemo od obične vode napraviti lek koji nam može pomoći?

 

Poruke u vodi (Tajna žive vode) - Voda može poprimiti karater osobine kojom se deluje na nju

Poruke u vodi

 

Voda nigde na svetu nije ista. Probijajući se na površinu kroz minerale, kroz planinski materijal, ona upija u sebe osobine zemljišta, informaciju o njegovim biološkim i energetskim osobinama. Možda ćete reći da više volite da vodu kupujete u trgovinama, u bocama i za koju proizvođač tvrdi da je to možda najbolja voda na svetu. Ali, čak i da tehnički jeste takva – ona je nikakva, mrtva. Ona zaista jeste čista, bakteriološki i hemijski dobra, nema nikakvih teških minerala, ali u strukturi ona je mrtva. U njoj nema energije i nema života. Čovek najverovatnije na ukus i miris neće osetiti nikakvu razliku između čiste prirodne i industrijski prečišćene vode dok će svaka životinja izabrati vodu iz izvora, jer je ona napunjena prirodnim energijama.

Oko 80% našeg tela čini voda. Ona je osnovni deo čak i našeg mozga gde je u određenoj meri uključena u stvaranje obrazaca informacija. Dakle, bez uvrede ali vaša glava je puna vode. Ako pogledamo organe: srce, pluća, mišiće ili mozak, sve ono što ćete videti takođe je odraz vode. Izgleda da mi ništa tako osobito i nemamo osim vode. Ali u toj vodi je mnogo različitih tipova informacija.

U svim religijama, hrišćanstvu, judaizmu, islamu, običaj je da se pre obeda čita molitva ili da se osvećuje jelo u vreme velikih verskih praznika. Da li ste nekada pomislili zbog čega je to tako? I odakle u takvim konfesijama koje nemaju veze jedna s drugom mišljenje da je pravilno da se tako postupa? Kako su naši preci došli do toga da im bude očigledno ono što se nauka tek sad trudi da razume? Danas se ispostavlja se da je frekvencija molitvi svih konfesija, na svim jezicima, iznosi 8 herca što odgovara elektromagnetnoj frekvenciji Zemlje. Zato molitva, u vodi koja ulazi u sastav proizvoda koje konzumiramo formira skladnu strukturu što se odražava na račun struktuiranja pojedinih klastera i molekula. Ako u sebe unesemo vodu sa informacijom naše telo će usvojiti tu informaciju i to može da promeni stanje našeg tela.

 

Poruke u vodi (Tajna žive vode) - Voda menja strukturu prema poruci koju prima 

 

 

1995. godine, doktor Emoto Masaro je prvi put uspeo da snimi muzičko pamćenje vode. Postavili su je da sluša muziku, posle čega su je brzo zamrzli i pod mikroskopom videli kristale koje je obrazovala. Kod hard rock muzike voda je primila emocionalno veoma negativne rezultate što recimo kod klasične muzike nije bio slučaj. Eksperimenti pokazuju, da agresija dovodi do nagle promene memorije vode. Takva voda može da proizvede agresivan nastup čak i kod veselih i spokojnih ljudi. Zlo, kao lako prenosiva osobina mnogo se lakše “prilepi” za vodu. Naizgled, to je povezano sa posebnom osetljivošću čoveka koji negativne stvari uvek prima jače.

Poruke u vodi (Tajna žive vode) – Voda može preneti poruku ozdravljenja

 

Doktor Emoto je stavio pirinač u tri staklene posude. Dolio je i vodu i svaki dan u toku tri meseca je govorio posudama: jednoj – hvala, drugoj – ti si budala, a na treću nije obraćao pažnju. Kroz mesec dana, pirinač kome je govorio – hvala, počeo je da bubri, ispuštajuci jak, prijatan miris. Pirinač u drugoj tegli je pocrneo. A pirinač u tegli na koju nije obraćao pažnju je počeo da truli. Doktor Emoto smatra da ovaj eksperiment daje veoma važnu lekciju. Mnogobrojni eksperimenti koje je ovaj doktor radio sa vodom s ciljem da nađe reči koje najbolje i najjače čiste vodu pokazali su da to nije jedna reč već slaganje dve reči.

Čovek se, u zavisnosti od uzrasta, u proseku 75% sastoji od vode. Za održanje normalne životne funkcije, čoveku svakodnevno treba 2,5l vode, još se pola litra usvaja kroz kožu pri tuširanju ili kupanju. Da bi dospela u naše domove, voda prolazi dug i težak put. Ranije su znali da se naselja mogu graditi samo tamo gde postoji prirodni izvor vode. Takva činjenica danas ne igra neku ulogu jer vodu dovodimo hiljadama kilometara uz pomoć visokog pritiska. Tu postoji tzv. transportni problem jer u prirodi, reke i potoci uvek teku po planu koji diktira teren, meko se gibajući. A u cevima voda mnogo puta skreće pod pravim uglom. Sa svakim takvim skretanjem njena prirodna struktura se sve više i više narušava. Sve kristalne strukture vode iz vodovoda su deformisane.

 

Poruke u vodi (Tajna žive vode) - Deuterijum hidrogenska bomba 

 

 

1932. godine svet obilazi senzacija. Američki fizičari Gari Djuri i Albert Ozborn otkrivaju da osim obične vode u prirodi postoji još i teška voda – deuterijum (D2O). Upravo je deuterijum poslužio za stvaranje najrazornije hidrogenske bombe. Danas je svakom poznato do čega dovode radioaktivna zračenja ali to nije najgore. Mnogo strašnija je promena strukture vode na ogromnim teritorijama koje hiljadama kilometara prevazilaze oblast nuklearnog poligona. Pri tom nema značaja gde se eksplozija dešava: u vazduhu, u vodi ili pod vodom. Promene u vodi su kolosalne, da vam pamet stane! A životinje piju vodu i čovek pije vodu i tako dalje, i dešavaju se strašne promene. Kad dođe do eksplozije javljaju se talasi koje zemlja relativno brzo kompenzuje, ali voda, ona se može pomerati još 30 dana!

 

Voda kao uzrok elementarnih nepogoda

 

Poruke u vodi (Tajna žive vode) - Voda je opasan protivnik u katastrofama

Poruke u vodi (Tajna žive vode) – Voda može preneti poruku ozdravljenja

 

Za deset godina, od 1973. do kraja 1982. godine, u svetu se desilo više od hiljadu katastrofa. Od 1983. do kraja 1992. godine bilo ih je tri i po hiljade. Od 1993. do kraja 2002. godine bilo ih je šest hiljada. U cunamiju u Jugoistočnoj Aziji, u decembru 2004. godine, poginulo je i nestalo bez traga – 226 hiljada ljudi. Bez krova je ostalo pola miliona ljudi. U uraganu Katrina u avgustu 2005. godine poginulo je oko 1.300 ljudi a milion njih je ostalo bez krova nad glavom. Poplave u Evropi u oktobru 2005. godine, su ostavile bez krova 200 hiljada ljudi. Za poslednjih 30 godina, od posledica prirodnih katastrofa je poginulo skoro 4 miliona ljudi, a stradalo je na razne načine 4,5 milijarde. Ako bi danas pitali običnog čoveka na ulici da li je za te događaje kriv čovek, da li su ljudski postupci krivi za to što uragana na planeti ima sve više i što je njihova snaga sve više rušilačka ja mislim da će svaki drugi drugi odgovoriti – Da! To je posledica ljudskih postupaka.

Sve što se sad dešava u našem svetu, svi cunamiji ili neobične vremenske prilike po celom svetu, sve te stvari su posledica naopakog delovanja ljudi na vodu ali taj proces ume da deluje i u suprotnom sneru. Fenomen strukturne memorije omogućuje vodi da pamti sve što se oko nje dešava. Ona tako međusobno povezuje sve žive sisteme i svako od nas je karika u beskonačnom lancu predaje informacija ali svako od nas je takođe i izvor informacija. Svako naše dejstvo, misli, emocije, reči koje izgovaramo, odvajaju se od nas i voda ih pamti. Informaciono zagađenje truje vodu i skuplja se u njenoj memoriji. Ako bi se taj proces produžio beskonačno voda bi mogla da poludi. Ali, ona ima svojstvo da se čisti. To se dešava u fazama preobražaja, kada isparava i kada se kondenzuje i vraća kao kiša. Ili kada se zamrzava a onda otapa. Odbacujući informaciono zagađenje, ona čuva osnovnu strukturu odnosno program života.

 

Religija i voda

 

Poruke u vodi (Tajna žive vode) - Voda je moćan saveznik u svim religijama

Poruke u vodi (Tajna žive vode) – Voda može preneti poruku ozdravljenja

 

18. januar, uoči pravoslavnog praznika krštenja. Vodom iz običnog vodovoda su napunjene dve posude. Iz godine u godinu, 19. januara, vernici, pa i oni koji ne veruju, žure u hram da bi posle službe uzeli krštenu vodu (svetenu) jer se smatra da kao takva ona ima neobična svojstva. Da bi to dokazali ili opovrgli, uzorci su odmah posle službe dostavljeni u laboratoriju. Voda je naglo zamrznuta u kriogenom zamrzivaču a onda fotografisana pod mikroskopom. Rezultat: kristali neosvećene vode iz česme su izgledali kao haotično razmrljana fleka a voda koja je osvećena u hramu imala je pravilnu strukturu i izgledala je kao šestokraka zvezda. Poznato je da sveta voda poseduje izuzetno stabilnu strukturu i da je sposobna da predaje svoja svojstva. Ako se svega 10 grama takve vode sipa u 60 litara obične, sva ta voda će steći osobine svete vode.

Poruke u vodi (Tajna žive vode) - Hrišćanstvo vrlo često koristi vodu u svojim obredima 

 

Sve počinje u vodi. U određenom smislu mi možemo reći da sve ima svoj početak u vodi a takođe i da se u vodi sve završava. Svi narodi smatraju da bi čovek stao pred Boga, on mora biti čist. U svim religijama na svetu voda se javlja kao neki posrednik koji povezuje čoveka sa Tvorcem. U Judeji se umivaju u mikvama. Kod muslimana je moguće moliti se tek posle umivanja. Ako pogledamo napise o pamćenju vode u Svetim spisima, onda je to pamćenje veoma često povezano sa idejom očišćenja. Jovan je krstio krštenjem pokajanja. I način i simbol njihovog očišćenja je bilo njihovo umivanje u reci Jordan. U hrišćanskoj crkvi postoji Tajna krštenja. Zašto je to Tajna? Zato što je upravo do kraja skriveno od nas šta se dešava sa čovekom u momentu krštenja. Poznato je da božanska energija, koju mi na crkvenom jeziku zovemo Blagodat, silazi na čoveka. Vera kaže: svet je stvorio Apsolut, Bog. Njegov začetak je proizveo sve što postoji i sve njegove materijalne pojave.

Poruke u vodi (Tajna žive vode) – Voda može preneti poruku ozdravljenja

 

U svakom od nas se nalazi čestica vode Praokeana. Svaka naša reč je kao kapljica vode, nosilac misli i izvor informacija. I za to smo dužni da platimo Apsolutu – ljubavlju i zahvalnošću.  Postoje izuzetne reči u Svetom Pismu: Ne postoji ništa nemoguće za onog ko veruje. Ako imaš veru kao zrno graška i kažeš planini – pomeri se, planina će se pomeriti sa mesta. Naravno, to sa planinom je metafora. Ali, ona nam pomaže da shvatimo snagu vere. U svim svetim knjigama na svetu, postoje priče o ljudima, koji su snagom svoje vere, snagom svojih dubokih duhovnih shvatanja, bili u stanju da stvaraju čuda. Kao što predanje govori, Jevreji su zahvalili Mojsiju, što zahvaljujući njegovoj istinskoj veri, Gospod nije ostavio na cedilu svoj narod. Mi imamo potpuno sigurne dokaze da molitva utiče na ozdravljenje bolesnih. Čak do onih fantastičnih ozdravljenja kada se kod čoveka kod koga je počela gangrena odjednom zaustavlja. Ako svetom vodom polijete životinje ili biljke koje venu, one će se obnoviti. To su sad činjenice iako nijedan fizičar ili hemičar to ne može da razume. Ovo je svakako jedna od velikih tajni vode. Zato s pravom kažemo da živa hrana, živa voda i živa svetlost mogu postati jaka oružja u borbi sa teškim bolestima.

 

(ovaj tekst je skraćeni transkript preuzet iz ruskog dokumentarnog filma “Voda”)

————————————————

Antioksidans komentar:

Ako ono što govorite može delovati na tečnosti  koje se nalaze u vašoj blizini onda možete razumeti i hrišćanski običaj u kome porodica blagosiljala svoj obed pre jela a za vreme obroka nije dozvoljena nikakva suvišna priča kako bi se izbegla bilo kakva negativna atmosfera i reči koje voda u hrani možda ne bi trebalo da “čuje”. Ali danas većina ljudi vodi žestoke rasprave i svađe baš za tim ručkom, kao da ta priča ne može da sačeka… Izgleda da jedemo i pijemo hranu koja nema blagoslova, a sve nas to vodi samo u jednom pravcu – u bolest. Zato je naš savet, da kada sedate za sto činite to samo sa veoma dobrim raspoloženjem, i ni u kom slučaju ne sedajte sa agresivnim, ljutim ljudima. Jer to će imati direktan negativan uticaj na vaše zdravlje.

Rekli smo da ovo svojstvo vode možemo iskoristiti da sebi napravimo neki lek? Evo i jednog recepta za tako nešto tj. za vašu “živu vodu”. Ako želite da resetujete memoriju, tj. negativnu strukturu vode biće dovoljno da joj promenite agregatno stanje. Možete to učiniti i zagrevanjem ali će vam proces kondenzacije biti malo komplikovaniji a ostaćete i bez bitnih minerala u tom postupku. Zato preporučujemo zamrzavanje vode. Vodu zamrznite uveče, u flaši, npr. 2 litra. Ostavite je zamrznutu i naredne noći. Treće noći je izvadite iz zamrzivača i ostavite da se odmrzava do ujutru. Voda će se odmrzavanjem postaviti na “default” vrednost. Kako bi je postavili u pozitivne okvire izložite je nekom pozitivnom zvuku ili događaju za vreme odmrzavanja. Ovde može poslužiti adekvatna religiozna ili klasična muzika ali pripazite da poruka zvuka bude pozitivna ili drugim rečima “Božanska”. Ovaj proces koristi slični princip kao i osveštenje svetene vode. Ovde vam vrlo korisno može poslužiti mali mp3 player i walkman slušalice koje možete prikačiti na flašu. Tu vodu možete koristiti celoga dana za piće (nakon treće noći). Ne zaboravite da je efekat vode aktivan tokom toga dana i zato vodu popijte istog dana. Nije poželjno čuvati je duže jer će se veoma lako “nalepiti” nepotrebne negativne informacije. U prisustvu ove vode izbegavajte nepotrebne negativne reči. Ne zaboravite da “mikrofon” stalno snima. Podsećamo vas da ovaj proces ne menja hemijski sastav vode i da se ne odnosi na njeno hemijsko biološko prečišćavanje već samo na promenu njene strukture.

Poruke u vodi (Tajna žive vode) – Voda može preneti poruku ozdravljenja

Pogledajte video zapise na temu Armagedon

 

Velika tajna vode

Sveta voda: u čemu je njena sila?

Kristali vode u pokretu – Poruke u vodi (settings/subtitle/srpski prevod)

Comments are closed.