Kokoška ili jaje – pitanje je sad

KOKOŠKA ILI JAJE – PITANJE JE SAD

(Napomena: ova stranica ima muziku u pozadini. Na kompjuteru ona kreće automatski dok na mobilnom morate pritisnuti taster za muziku (gore levo ili gore desno u uglu). Kada pustate video zapis muziku pauzirajte preko istog tastera.)

Kokoška ili jaje - pitanje je sad. Šekspirova dilema

Pitanje koje obrađujemo u ovom tekstu deluje vrlo banalno ali ukoliko pravilno odgovorite na njega moći ćete više da utičete na svoje zdravlje, veru i na bitne događaje u svom životu. Budući da sve što postoji i sve što se dešava prolazi kroz ovu priču, razumevanje njene suštine učiniće vaš život mnogo lakšim. Pa… da krenemo…. Šta je starije? Kokoška ili jaje – pitanje je sad… Ovo pitanje oduvek je izazivalo žustru raspravu. I šta god odgovorili uvek ćete dobiti isti komentar. Odgovorite li sa “kokoška” odmah će uslediti pitanje: “Zar kokoška ne dolazi od jajeta?” a ukoliko odgovorite sa “jaje”, sledi: “Zar jaje ne dolazi od kokoške?” Kako god, čini se da nema dobrog odgovora. Vadim Zeland bi u “transufingu” odgovorio sa “i jedno i drugo” jer on polazi od tvrdnje da su prošlost i budućnost prisutni istovremeno u sadašnjem trenutku življenja. Ali mi ćemo se ipak zadržati na klasičnom pogledu. Odgovor na ovo pitanje rešio bi nam još jedno: “Šta je starije – duh ili materija?” Jedno je sigurno: filozofiranje o kokošci i jajetu odvešće nas u začarani krug igre reči. Zato što nemamo mogućnosti da priču vrtimo beskonačno unazad, moraćemo da uzmemo neki banalniji primer i definišemo princip a onda preko njega dođemo do traženih odgovora.

Da bi napravili jednu kuću, auto, stolicu, šta god, prvo što će nam trebati je plan odnosno ideja o objektu koji pravimo. U relaciji dve direktno povezane stavke ideje (plan) i kuće (materijalni objekat) ideja bi prethodila stvorenom tj. materiji. Nadovezavši se na tu činjenicu, jaje bi mogli poistovetiti sa planom, informacijom, odnosno duhom a kokoška bi bila ta ispoljena materija ili telo pa tako dolazimo do zaključka da je duh stariji jer bi telo predstavljalo informaciju otelotvorenu u materiji. “Sve je to lepo”, reći će neko “ali, opet, ta informacija dolazi iz materije zar ne?” Ideja dolazi iz mozga koji je materijalan a u toj ravni gledajući  relaciju mozak-misao, materija je prvobitna – dakle jaje je došlo od kokoške baš kao što i misao dolazi iz mozga tj. materije. Izgleda da ovoj priči opet nema kraja. Materija ili duh? – večita igra prestola (da li je to Game of Thrones? :-))…

Kokoška ili jaje – pitanje je sad. Teške bolesti, poput onih tumorskih, mogu biti izlečene pravom informacijom tj. zauzimanjem pozitivnog duhovnog stava.

 

Da bismo odgovorili na ovo pitanje zanemarićemo kokoške i ljude i vratićemo se na sami početak stvaranja tj. onda kada nije bilo ni ljudskog mozga ni materije… onda kada nije bilo ničega. Religija kaze: “U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo”. Religija polazi od stanovišta da je duh prethodio stvaranju materije i da je celokupna materija proizašla iz duhovne preteče. Nauka ima sličnu verziju tumačenja mada ona termin Bog zamenjuje teriminom – energija. Za nauku celokupna materija nastala je iz velikog praska (‘big bang’ teorija) tj. ogromnog potencijala energije koja je eksplodirala i postepeno uzela oblik materije kakvu danas poznajemo. Ali bez obzira da li se radi o religiji ili nauci ono što je zajedničko ovim teorijama jeste da obe polaze od stanovišta da je izvor materije bio nematerijalan – duhovni, tj. energetski u slučaju nauke. Budući da nije bilo prethodnog materijalnog izvora koji bi tu energiju ponudio kao svoj produkt niti bi nešto moglo  prethoditi Bogu, možemo reći da u samom početku materija nastaje kao produkt informacije, duha ili ako ste nepopravljivi ateista nazovito to energijom svejedno. Nakon što to definišemo kao princip stvaranja možemo reći da vraćajući se u beskonačnu prošlost početak mora biti duhovni tj. ideja o stvorenom. Ako taj princip primenimo i na na naše pitanje o kokošci i jajetu sledi da je kokoška ipak nastala iz jajeta. Onda idemo još dalje: čovek nastaje iz informacije koja se materijalizuje u ženskoj materici. Tkivo u čoveku nastaje iz informacije koja se materijalizuje iz genskog zapisa. Umetnička dela, slika, pesma, knjiga… svakoj od ovih radnji prethodiće informacija – ideja o njoj. Uvek je prethodno imati informaciju o onome šta stvarate u materiji.

Ali kakve veze ima priča o kokošci i jajetu sa lečenjem teških bolesti ili rešavanjem životnih problema?

Malo genetike

 

Kokoška ili jaje - dnk spirala

Kokoška ili jaje - pitanje je sad. Teške bolesti, poput onih tumorskih, mogu biti izlečene pravom informacijom tj. zauzimanjem pozitivnog duhovnog stava.

 

Kod prosečnog čoveka svakodnevno se replicira oko 100.000.000 ćelija. Sa ovolikim brojem replika logično je za očekivati da će se neke od njih pojaviti sa greškom. Ako do takve greške dođe (a sigurno je da će doći) jedna od glavnih funkcija imunog sistema jeste da otkrije i uništi takve ćelije a ako u tome ne uspe - nastaje tumor (rak) ili razne druge bolesti ili još jednostavnije - mi starimo. A osobina živih bića je da biološki rastu. Telo vremenom postaje veće a ćelije koje imaju svoj životni vek umiru i budu zamenjene novim koje predstavljaju njihove replike. Glavni akteri ovog procesa jesu DNK i RNK. Sva živa bića uglavnom svoj genetički materijal čuvaju u DNK. DNK sadrži uputstva za razvoj i pravilno funkcionisanje svih živih organizama.

U eukaritoskim ćelijama DNK je smeštena u jedru ćelije i u njemu započinje proces deobe. DNK ili deziksiribonukleninska kiselina odgovorna je za replikaciju ćelija i prenos genetičkog materijala. Poenta replikacije je zamena stare ćelije novom  stim da novonastala ćelija bude što sličnija (maltene ista) svome uzorku (roditelju)  kako bi se sačuvala funkcija i uloga replicirane ćelije. DNK u svojim sekvencama sadrži formule za proizvodnju proteina, za svoje umnožavanje i proizvodnju RNK. Replikacija počinje kada DNK krene sa svojom deobom tj. kada stvara samu sebe nanovo. Novonastali DNK lanac sadrži isti molekulski raspored kao i majka DNK tj. DNK od koje su nastali. Šta za to vreme radi RNK? Ona u ovom procesu ima svoju funkciju i u zavisnosti od nje izvršena je njena podela na ribosomsku, informacionu, transportnu.... Ona koja nas trenutno interesuje jeste informaciona (mRNA ili iRNK). Ona nosi informacije o redosledu aminokiselina u proteinima koji će se sintetisati po njima (translacija). Translacija je proces u kome ćelija gradi proteine. Tu se iRNK dekodira kako bi se sintetisao specifičan polipeptid na osnovu genetičkog koda. Faktički RNK predstavlja informaciju, prepis DNK, tj. glasnika i poštonošu koja prenosi informacije iz DNK.

Naređenje - izvršenje

 

Zamislimo sada sledeću priču: pred dolazak bitnog gosta glavni kuvar šalje recept za tortu u kuhinju i naređuje kuvarima da torta mora biti napravljena striktno po receptu. Kuvarev glasnik krenuo je sa receptom iz kancelarije prema kuhinji. Na tom putu jedan negativac uspeva da krišom ukrade recept od glasnika, izvrši promene ne njemu i neprimetno ga vrati u džep glasniku. Ne sumnjajući ništa glasnik donosi recept u kuhinju, kuvari rade svoj posao ali napravljena torta ne odgovara naredbi glavnog kuvara već izgleda sasvim drugačije. Glavni kuvar u ovoj priči jeste DNK, glasnik je RNK, dok kuhinja predstavlja ćeliju koja sintetiše protein ili neku vrstu "materijalizatora" informacije.

Sada je došlo vreme da povežemo priču o genetici sa pričom kokoške i jajeta. Šta po toj priči predstavlja naše telo? Mogli bi smo da kažemo da telo predstavlja ogroman skup informacija koje su uzele svoj oblik u materiji. Ali odakle onda tumor u njemu? Naše ćelije stvaraju tkivo poput vojnika, bez prigovora. Informacija koja je dostavljena kuhinji mora biti izvršena. Ko je onda ubacio pogrešnu informaciju u recept? Ko je u u ovoj priči negativac? Na žalost, to smo učinili mi sami. Naš duhovni lik, naše osobine, razmišljanja, mane, mržnja, zavist, ljubomora, stres... sve ovo predstavlja jednu vrstu informacije koja lako može zalutati u naš recept za tortu. Kada ova informacija prođe svoju "materijalizaciju" ona će se roditi u materijalnom svetu kao nešto što ne pripada našem originalnom liku i daće joj se ime bolesti. Naši organi počeće da gube funkcionalnost, da prave greške, a naše lice postaće slikarsko platno na kome će greške uzimati oblik bora. Počećemo da starimo.

Malo religije

 

Kokoška ili jaje - pitanje je sad. Teške bolesti, poput one tumorske, mogu biti izlečene jakom verom

Na neki način naše telo možemo posmatrati kao svojevrsni materijalizator informacija. Informacije koje uđu u tu mašinu mogu biti predstavljene u materijalnom obliku baš kao što se informacija iz spermatozoida materijalizuje u materici stvarajući novo ljudsko telo. U genetici bi mogli da kažemo ovako: "...u početku beše "zigot" i iz njega nastade sve..." (zigot je oplođena jajna ćelija, jedna ćelija koja sadrži sve informacije o ljudskom telu i iz koje se razvijaju sve ostale ćelije, tkiva, organi i kompletno telo). Informacija koju RNK nosi i koja se usmerava na materijalizaciju vrlo je lako podložna promeni, može se "obogatiti" informacijama koje dolaze iz našeg duhovnog raspoloženja. Tema o kojoj pričamo slična je filmu "Muva"- ako ste gledali film gde dve informacije (čoveka i muve) budu pomešane u genetičkom zapisu i kao rezultat dobijamo hibrida čoveka-muvu. Ako stvari gledamo na taj način onda će svakako biti bolje da u nama borave one pozitivnije osobine poput prijateljstva, ljubavi i praštanja jer svakako da će njihov lik u ovom materijalnom ogledalu biti mnogo lepši nego ono što ćemo dobiti ako materijalizujemo mržnju, zlobu i zavist. Ovo može biti vrlo nezodno jer u hrišćanstvu stoji "Oprostite... i biće vam oprošteno"! Kako da ispoštujete ovu zapovest a znate da ste apsolutno vi u pravu i da takva osoba možda ne zaslužuje vaš oprost? Ali, sa druge strane izgleda da postoji zakon reciprociteta pa ni vama neće biti oprošteno onda kada to vi budete tražili? Kako onda da shvatimo ovu priču?

Kokoška ili jaje - pitanje je sad. Teške bolesti, poput onih tumorskih, mogu biti izlečene pravom informacijom tj. zauzimanjem pozitivnog duhovnog stava.

Ako budete živeli sa osećajem mržnje sasvim je svejedno da li ste u pravu vi ili neko drugi. Činjenica je sledeća: vi živite sa tim osećajem, on je deo vas i ako ne oprostite - taj osećaj će se implementirati materijalno u vaše telo a materijalni lik mržnje svakako neće doprineti vašoj lepoti ili zdravlju. Na neki način vaš oproštaj možda i neće doneti komšiji neku satisfakciju ali vama sigurno hoće: vi ćete se rešiti tog otrova u sebi i tako ćete na neki način ustvari oprostiti sami sebi. Nad vama će se tada ispuniti zakon "Oprostite i biće vam oprošteno..."

A kad već govorimo u tom stilu evo još jedne činjenice. Zahvaljujući poziciji i informacijama koje dobija iz prve ruke, RNK bi se mogao proglasiti i pravim vidovnjakom.  Ako bismo kompletno čovečanstvo i dešavanja provukli kroz princip stvaranja koji smo definisali onda bi smo mogli da kažemo da se istorija čovečanstva odvija tj. materijalizuje po informaciji koja već postoji. Npr. zamislite kako bi ćelije u telu bile zbunjene kada bi RNK nastupila sa proročanstvom: "za devet meseci bićete porođeni u materijalnom svetu, formiraćete svoje organe, ti organi će funkcionisati svaki u svom sistemu, dobićete zube, porašćete na 182cm... imaćete toliko milijardi ćelija, svaka vaša ćelija, vlas kose, biće izbrojana..itd... itd.. Sve ovo ćelijama u telu može delovati kao neverovatno proročanstvo ali u principu radi se o informacijama koje već postoje a koje zahtevaju određeno vreme kako bi uzele svoj lik u materiji. RNK koja ima te iformacije u svom vlasništvu jednostavno njihovim čitanjem i dešifrovanjem stavlja se u ulogu proroka gde će se sva njena "proročanstva" ispuniti. Tako i bibilijska kazivanja i otkrovenje predstavljaju svojevrsni RNK čovečanstva i ispunjavaju se kako čovečanstvo raste i stari. Ako je vaša životna sudbina ispunjena teškim problemima, razmislite da li je i ona kao takva rezultat nekog vašeg životnog stava, ideje, duha...

 

Pobednik je onaj koji od tereta koji je život bacio na njega napravi čvrst temelj

 

Ovim tekstom dotakli smo se velikih tema (genetika, religija, zdravlje..) a svaka od njih zaslužuje posebnu pažnju i duboko razmišljanje. Za sada, na vama je da preispitate sebe kakvi osećaji žive u vama? Da li su to osećaji mržnje, sujete i zavisti ili pak osećaj ljubavi, razumevanja i praštanja? A kada su u pitanju teške bolesti osim osećaja koji definušu vaše vrline prema drugima vrlo je bitno i stanje vašeg duha u smislu volje za životom i vere u pobedu jer što se tiče borbenog morala pacijenti koji boluju od bolesti najčešće su prepušteni sami sebi. Na žalost trenutna medicinska praksa u ovom delu ne uliva baš mnogo poverenja i sigurnosti a njeni komercijalni apetiti ne dozvoljavaju da se previše vremena i pažnje poklanja ovakvim pacijentima . Ipak, ukoliko se borite sa ovakvim bolestima ne smete dozvoliti da apatija, strah i bezvoljnost postanu primarno osećanje jer će ono sklopiti savez sa vašom bolešću i formirati scenario koji će "zaživeti" na životnoj pozornici u lošem svetlu. Vaša želja za uspehom mora biti veća od straha za neuspehom. Ne zaboravite da telo ima prolaznu prirodu pa i svaka informacija koja dolazi iz telesnog prolazna je tj. ono što se rađa iz tela podložno je propadanju. Ono što dolazi iz duha večno je jer duh uvek teži životu. Razmislite malo o tome jer vaše telo se rađa svakoga dana iznova i ne bi bilo poželjno da udahnete život aveti koja će vas proganjati. Setite se ovih reči: "Samo onaj koji se ponovo rodi može videti carstvo nebesko. Onaj koji je rođen od duha, duh je... a onaj koji se rađa od tela - telo je...".

Pretpostavljam da ova priča za vas ima više teološki karakter a vi pripadate naučnom tipu? Ipak, naš savet je da, ukoliko se borite sa teškim bolestima, ne ignorišete ovaj tekst jer ne postoji medicina niti lek koji vam može pomoći ako je duh bolestan. Duh koji teži životu postaje scenario koji će oživeti u vašem novom rođenju a u tom scenariju nema mesta bolesti. Zato otvorite dobro uši, pa ko može da čuje - neka čuje.

Kokoška ili jaje - pitanje je sad

Kokoška ili jaje - pitanje je sad. Teške bolesti, poput onih tumorskih, mogu biti izlečene pravom informacijom tj. zauzimanjem pozitivnog duhovnog stava.

 

Antioksidans komentar

Na osnovu svega iznetog možemo zaključiti da neke bolesti, pogotovu one koje dolaze kao posledice genetske mutacije, poput onih tumorskih, mogu biti izlečene pravilnom informacijom tj. zauzimanjem pravilnog duhovnog stava. Prihvatajući pozitivne osećaje kao što su ljubav, vera, zahvalnost, skromnost itd. vi jednostavno dozvoljavate da takve informacije zažive u vama i da tako predupredite ili sprečite dalji razvoj bolesti a možda na taj način utičete i  na vašu kompletnu životnu sudbinu. U poslednje vreme sve je više teorija o zakonu privlačnosti poput onoga o kome priča Lujza Hej, Greg Braden ili Vadim Zeland koji na sličan način prilazi ovoj temi i koji kaže da svojim životnim stavovima možete uticati na vašu celokupnu sudbinu. Što se antioksidansa tiče, sve te nove teorije nisu ništa drugo nego savremeno tumačenje teorija koje je Biblija već odavno imala u svojim tekstovima. Oni koji prate tu temu svako primećuju da se dva carstva već uveliko bore za svoje sledbenike koji će materijalizovati njihovu ideju (jevanđelje). U tom smislu svako prima informaciju svoga carstva i definiše sebe u ženskom principu jer ta informacija biće seme kojim će duhovno "zatrudneti" i vremenom će se iz toga roditi ono što smo izabrali, kao što je i sama Marija zatrudnela Duhom Svetim... 

 

Pogledajte video zapise na temu Armagedon

 

POGLEDAJTE VIDEO ZAPISE NA TEMU: KOKOŠKA ILI JAJE - PITANJE JE SAD

Youtube: Ukoliko nemate prevod, pritisnite taster "CC" a onda u settings meniju (zupčanik ikonica) uključite željeni prevod.

Little chick

Vi možete izlečiti svoj život – Louis Hay

 

 

Više od tajne

The opus – Zakon privlačenja

 

Kokoška ili jaje - pitanje je sad. Teške bolesti, poput onih tumorskih, mogu biti izlečene pravom informacijom tj. zauzimanjem pozitivnog duhovnog stava.

Comments are closed.