Živa hrana – živa reč

U našim tekstovima najčešće govorimo o hrani kao o osnovnom faktoru dobrog zdravlja i vrlo bitnom faktoru kod lečenja hroničnih bolesti. Kada je hrana u pitanju obično se vodi rasprava između dva tabora ishrane: klasičnog i veganstva. Sa jedne strane klasična ishrana insistira na kombinovanoj upotrebi namirnica životinjsko-biljnog porekla uz termičku obradu dok sa druge strane alternativa insistira na biljnoj hrani sirovog tipa. Dok klasična ishrana ne pravi razliku, veganstvo potencira “pojam žive hrane”. Šta je to živa hrana? Da bismo došli do odgovora iskoristićemo sličnu temu iz religije i podvući paralelu sa ishranom. Ako sebe smatrate totalnim ateistom nemojte da čitate ovaj tekst. Ako imate makar jedan gen ka veri, onda dobro otvorite uši jer govorićemo o tajni života… Živa hrana – živa reč…

Živa hrana - Živa reč. Reč istine nosi život duhu a istinita hrana telu

Živa hrana – Živa reč. Reč istine nosi život duhu a istinita hrana telu

ŽIVA HRANA – ŽIVA REČ

 

Pre nego što nastavimo sa tekstom da definišemo prvo pojam hrane:

“Hrana je bilo koja stvar koja doprinosi očuvanju homeostaze ljudskog organizma.”

Dakle, hrana će biti sve ono što apsorbujemo u naše telo, ono što nas hrani i daje nam život. Hrana dolazi u integralnom obliku a naš organizam je razlaže i iz nje vadi bitne hranljive sastojke (proteine, masti, ug.hidrate, vitamine, enzime, minerale). Tako to izgleda u telesnom biću. Budući da AX (Antioksidans) pravi razliku između telesnog i duhovnog, kako bismo ovu definiciju hrane mogli primeniti na naše duhovno biće? Možda kao: duhovna hrana je nešto što doprinosi očuvanju homeostaze ljudskog duha?

Hrana za duh iz ugla religije

Da krenemo od duha kao prvobitnog. U tekstu koji sledi pokušaćemo da napravimo vezu između istine i svetlosti a budući da je to nešto što se primarno obrađuje u religiji, ovde ćemo morati da se poslužimo njenim metodama pa nemojte odmah odmahivati rukom i komentarisati tipa: “kakve sad veze ima religija?”. Hrana za telo nam je manje-više poznata jer pripada materijalnom svetu koji je lako dostupan našem oku, ali šta će biti hrana duhovnog bića? Hrana duhovnog bića nije materijalna stvar i najčešće nam dolazi putem reči. Dakle reč je taj integralni oblik hrane koji unosimo u svoje duhovno biće a naš duh će apsorbovati hranljive sastojke iz nje baš kao što to čini telo sa materijalnim nutrijentima. A šta će biti nutrijent u duhovnoj hrani? U kontekstu duhovne hrane pozvaćemo se sada na izjavu iz hrišćanstva: “Koji jede moje telo i pije moju krv ima život večni…” (Jovan 6:54).  i još jednu: “Ja sam put, istina i život” (Jovan, 14:6).

U duhovnom delu istina se predstavlja kao svetlost i život (“Ja sam svetlost svetu…” Jovan 8:12) dok je laž asocirana mrakom i smrću. Svakako da izraz “…jede telo moje…” u ovim citatitma morate shvatiti kao telo istine a to su skup osobina kao što su ljubav, milosrđe, praštanje, skromnost… jednom rečju sve ono što jeste i čini istinu. Za izreke i citate: “Bog je istina”, “Ja sam onaj koji Jeste”, “Reč beše u Boga i iz nje nastade sve” sigurno ste već čuli… I svega ovog proizilazi da istina, svetlost i Božija reč predstavlja jednu te istu stvar pa onaj koji prihvata tu reč praktično se hrani istinom tj. svetlošću. Dakle, da rezimiramo priču: Istina je osnovni nutrijent duhovne hrane i u ovom slučaju mislimo na istinu kao apsolut, na ono što jeste. Ali zapamtite, nije svaka reč istina. Svakoga dana vi ćete dobiti puno reči ali u većini njih neće biti istine niti života, čak naprotiv. Reč koja nema istine u sebi jeste laž i njena funkcija je u tome da vas prevari, da vam pričini trenutno zadovoljstvo ali u dugoročnom smislu ne vodi vas u život. Duh koji se hrani praznom rečju propada, gubi se i trpi duhovnu bol. Da bi reč mogla da hrani (i leči) duh ona mora ispuniti prvi i osnovni uslov: da bude živa, da život bude u njoj – a mi koji je jedemo ona će taj život preneti na nas. Religija zato insistira na slušanju i prisustvu Božje reči jer i duh, kao i telo, valja stalno hraniti, u protivnom rizik ka stradanju raste.  Istina kao takva mora biti svetlost nasuprot tami u kojoj laž obitava. Na neki način jedući telo istine mogli bi da kažemo da se naš duh hrani svetlošću.

Tako to izgleda u religiji. A principi koji egzistiraju u duhovnom postoje i u materiji, nesto poput lika u ogledalu, samo što ovo gledalo ne samo da prilazuje dvodimenzionalni lik već to čini u 3D prostoru. Ako bismo vaš lik definisali kao istinu, (informaciju) a lik u ogledalu kao njenu predstavu u materiji, oblik u materiji bio bi prikaz te informacije. Hrana koju naše telo koristi dolazi u integralnom materijalnom obliku a naše telo vadi nutricijske elemente i koristi ih za održavanje života. A može li materijalna hrana biti istinita kao i duhovna? Svakako da može. Istinita je samo ona hrana koju nam je priroda dodelila i koja nosi život u sebi. I što je prirodnija to je bliža istini.

Kako to da materijalna hrana moze biti živa?

Ako vi jabuku uberete sa drveta, ona je još uvek živa stvar. Bitan momenat u ovoj priči jeste da vi jedete živu materiju. Proteini, ug.hidrati a pre svega vitamini i enzimi moraju biti živi da bi svoj život preneli na vaše telo. Taj izraz”živi” je pandam onom “istina” u duhovnoj hrani. Hrana koja sadrži žive nutrijente u sebi slična je reči koja sadrži istinu. A kao što istina nosi život duhu tako će istina u materijalnoj hrani doneti vama dobro zdravlje i zdravo telo.

 

 

Istinu u Božjoj reči definisali smo kao svetlost a u ogledalu materije ta svetlost predstavljena je likom sunca dok će biljka, koja je tu svetlost primila i smestila u svoje telo, preneti je svakome ko bude jeo od njenoga tela. Tačno je da do te svetlosti možete doći delimično i putem životinjskog sveta jer životinja koja je hranjena tom biljkom smestila je deo te svetlosti u sebi a vi ćete jedući tu životinju također doći do nje ali u mnogo manjem i ne tako čistom obliku kakvo zahteva vaše zdravlje. Primer je sličan događaju kome lično svedočite (informacija iz prve ruke) i kada detalje o događaju dobijate preko posrednika (koji dodaje svoje komentare u priču). U prvoj varijanti dobijate čistu istinu a u drugoj priču koja ne mora odgovarati istini i koja je svakako obojena karakterom svedoka. Na sličan način i životinja može modifikovati tu primarnu istinu primljenu od sunca čak pretvoriti je u laž.

Živa hrana – Živa reč. Reč istine nosi život duhu a istinita hrana telu

Kako hrana postaje laž?

Ako vi jabuku ispečete, skuvate, rafinišete – ona više neće biti živa. Takvim postupcima vi ćete uništiti istinu u njoj i pretvoriti je u laž. Jedan primer: uzmite sirovu semenku bundeve i bacite je u zemlju. Iz takve semenke porašće tikva jer to seme nosi život u sebi. Ako tu semenku ispečete ili industrijski ubijete i kao takvu posadite u zemlju, iz nje neće izrasti ništa jer nema života u sebi. Da se nadovežemo na prethodnu priču. Semenka je u ovom primeru reč a život u njoj jeste svetlost i istina o kojoj smo pričali. Ako nema života onda ona više nije hrana – kakva treba da bude. Kao što i reč postaje laž tako i ova hrana sada postaje samo imitacija hrane.

Takav je slučaj sa većinom industrijske hrane koju jedete. Veći deo nje u samom startu napravljen je od mrtve materije a aditivi koji joj se dodaju često puta imaju za cilj da vas prevare kako biste pomislili da je reč o pravoj hrani (kao laž koja se kiti poluistinom). Što više obrađujete hranu manje će biti istine u njoj, baš kao što i istina koja ima suviše posrednika (gluvi telefoni?) više nije apsolutna.

Kada je reč o životinjama, one su tu istinu primile jedući biljnu hranu ali kao što smo napomenuli svaka životinja manje ili više shodno svom karakteru i osobinama može promeniti tu “istinu” tako da kada pominjemo namirnice životinjskog porekla, da je neko meso više a neko manje zdravije i sl. mi nesvesno klasifikujemo na hranu sa više i menje istine u sebi.

Kako god, ako hrana nema istine u sebi onda nema ni života. Kako očekujete da budete zdravi ako hrana koju ste pojeli ne daje ništa od života? Laž može hraniti samo bolest. Čak i životinje mesožderi love svoju hranu i jedu je kao živu. Zato životinje mesožderi i ne oboljevaju od hroničnih bolesti mesožderstva kojima je izložen čovek, jer čovek kada jede meso on jede mrtvu stvar. Možda se to i ne može nazvati mesožderstvom, pre će biti lešinarstvo, jer telo životinje u zamrzivaču jeste leš koji je ubijen, pre mesec, godinu, dve, više godina, samo je zamrznut. Normalno da ne savetujemo sada da krenete da jedete živo meso jer vaš digestivni sistem i fizionomija ne pripada mesožderu već biljojedu.

Sta nam valja za činiti?

Kako bi vaše telo bilo zdravo, morate jesti što više žive (biljne) hrane. Pa čak i da jedete ovu drugu hranu, prisustvo žive hrane mora biti mnogo veće kako biste sačuvali svoje zdravlje. Ali koliko god da je postoji prisustvo žive hrane, namirnice životinskog porekla imaju mnogo jači negativni potencijal tako da će potirati pozitivni učinak žive hrane. Zato bi oni koji već imaju jake zdravstvene probleme trebali da što manje koriste mrtvu hranu, po mogućstvu da je uopšte i ne koriste. Suplementi (oni bolji) mogu pomoći ali samo u sadejstvu sa zdravom ishranom. Najbitnija stvar kod nutrijenta ishrane jeste prisustvo života a ono je uslovljeno i okruženjem u kom se nalaze. Zato vitamini i minerali prvenstveno moraju biti u okruženju gde su primarno postaljeni, dakle sve u celovitom obliku. Bez toga hrana postaje imitacija, manje ili više vernija kopija.

U ovoj priči leži tajna veganstva koje svoju ishranu bazira na sirovoj biljnoj hrani. I na kraju, opet, ne zaboravite da hranite i svoj duh jer bez zdravog duha nećete moći da dobijete ni zdravo telo. Sećate se one poslovice “u zdravom telu – zdrav duh”. Mi bismo to ipak malo izmenili pa bi to izgledalo ovako: “u zdravom duhu – zdravo telo”. Koliko god se vama činilo da je vaš lik u ogledalu samostalna i nezavisna stvar, on ipak ne može postojati bez lika na koji se ugleda i iz koga je potekao.

Živa hrana – Živa reč. Reč istine nosi život duhu a istinita hrana telu

Antioksidans komentar:

 

 “I još reče Bog: Evo, dao sam vam sve bilje što nosi seme po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose seme; to će vam biti za hranu.” (Stari zavet/Prva knjiga Mojsijeva-Postanje 1:29).

Znamo da će većina čitalaca ignorisati ovaj tekst jer smatraju upotrebu religije u ovakvim temama suvišnom ili “nenaučnom” potporom ali neke teme jednostavno ne možemo objasniti pogledom samo iz jednog ugla. Nekada vam zatreba više mišljenja – matematičara, fizičara, hemičara, pesnika, religije… pristup sa svih strana. To je upravo ono što radi naš sajt. Ne možete ljubav objasniti naukom, nekada je pesnik, muzičar ili slikar mnogo kompetentniji od naučnika. Ili je možda najbolje da sve to spojimo u jednu priču kao što to ovde i pokušavamo?

Poenta priče je sledeća: ako želite da sebi obezbedite dobro zdravlje, kako telesno tako i duhovno, moraćete da se hranite istinom. Imitacija hrane i imitacija istine dovešće vas do mraka u kome caruje patnja i bolest. Ako pokušavate da koristite hranu kao lek zapamtite da “Ja sam onaj koji jeste” jeste nešto što može reći samo onaj koji predstavlja istinu iz prve ruke bilo da pričamo o hrani tela bilo o hrani duha.

 

Pogledajte video zapise na temu Armagedon

Živa hrana – Živa reč. Reč istine nosi život duhu a istinita hrana telu

Comments are closed.