Jin jang – crno belo – budistička filozofija i zdravlje

Ako bismo probleme sa zdravljem želeli da sagledamo iz ugla Budističke filozofije onda bismo morali da priču propustimo kroz prizmu jin-jang simbolike. U osnovi jin-jang filozofije stoji da je sve energija i da čvrsti predmeti takođe predstavljaju energiju zgusnutu u određenoj formi. Tu energiju možemo svrstati u dva polariteta – jin i jang. Jin kao predstavnik ekspanzivne šireće energije, ženski princip, dok je jang muški princip i vodi ka sažimanju tj. izaziva skupljanje. Jin jang – crno belo – budistička filozofija i zdravlje…

Jin jang - crno belo - budistička filozofija i zdravlje. Izlečite duh i telo. Lečenje raka, tumor, kancer, srce, infarkt, duh, jin jang, budizam.

 

JIN JANG – CRNO BELO – BUDISTIČKA FILOZOFIJA I ZDRAVLJE

 

Jing jang filozofiju možemo primeniti na celokupo okruženje u kome živimo. Ako poznajemo funkcionisanje jin jang zakona onda ćemo lako moći da predvidimo i shvatimo prirodne zakone i događaje.

Osobine jin-jang:

  • jin: minus, tamno, noć, tečno, vlažno, slatko, meko, hladno, udah, tišina, prazno, pasivno
  • jang: plus, svetlo, dan, čvrsto, suvo, slano, tvrdo, vruće, izdah, zvuk, puno, aktivno

Ako bismo želeli da jedan dan sagledamo iz ugla ove filozofije, obdanica bi bila jang a noć jin polariteta. U odnosu na godinu, leto bi bilo jang a zima jin.  Osobina ovih dveju sila je da se one nalaze u stalnom pokretu, smeni i komplementarne su jedna prema drugoj, jedna drugu podstiču i jedna bez druge ne mogu. Bilo bi nepravedno jednu proglasiti za dobru a drugu za lošu jer i jedna i druga predstavljaju neophodne delove celine i tek tako spojene daju sliku savršenstva. Da li ćemo reći da je jin sila loša? Da li možemo da kažemo da je noć loša i nepotrebna, da je zima zlo godišnje doba, da je udah vazduha u pluća ili povlačenje krvi u srce nešto loše? Ove situacije nemaju karakter i ne mogu se sagledavati iz tog ugla jer jin i jang su dva suprotna pola, muški i ženski, koji su u konstantnom privlačenju i kao takvi kreiraju beskrajne kombinacije i oblike bez prisustva epiteta dobra i zla.

Ništa u prirodi nije 100% jin niti 100% jang. Sve pojave i kreacije u sebi nose osobine oba pola stim što kod extrema neki od polariteta preovlađuje. Na osnovu činjenice koji od polariteta preovlađuje mi možeme sagledati sve pojave i kreacije u prirodi i klasifikovati ih kao jin ili jang namirnice, procese, periode, događaje i sl.

Jin jang – crno belo – budistička filozofija i zdravlje. Kako funcioniše jin jang zakon?

 

 

Jin jang - crno belo - budistička filozofija i zdravlje. Izlečite duh i telo. Lečenje raka, tumor, kancer, srce, infarkt, duh, jin jang, budizam.

 

Kada pogledate jin-jang simboliku videćete da su te dve sile, crna i bela, komplemetarne i okrenute jedna prema drugoj. Svaka od njih u trenutku svog zenita nosi u sebi seme suprotne sile, koja se rađa. Kako bi to izgledalo u praksi? Ako pogledamo obdanicu, tj. belo jang polje u krugu, videćete da se ono kreće iz minimalne vrednosti pa sve do maksimalne (bele površine) kada je obdanica najjača. To bi bilo vreme oko podneva. Ali, već u tom momentu obdanica je doživela svoj vrhunac i u njoj se tada začinje seme noći (što bi rekao Šekspir: propast jednog kralja počinje sa njegovim krunisanjem). Ili ako se sećate reči Jovana Krstitelja: “Pogledajte jagnje koje je došlo preuzeti na sebe sve grehe sveta. On je taj koga sada morate slediti a ne mene. Ja sam vas krstio vodom a On će vas krstiti vatrom”. Drugim rečima Jovan je nagovestio da je voda došla do svog maksimuma i da sada dolazi vreme vatre.

Da se vratimo sada na našu priču noći i dana. Dakle, oko podneva noć već počinje da kreće iz neke minimalne vrednosti i postepeno se povećava dok obdanica slabi. Kada noć dostigne svoj maksimum, oko ponoći, u istom trenutku začeće se seme obdanice koja će tada početi da raste i tako sve u krug za svaku pojavu u prirodi: udisaj – izdisaj, otkucaj srca, zvuk u tišini, svetlost u mraku, pa i sam čovekov život. Dakle, svaki od ova dva polariteta sadrži elemenat svog suparnika što se poklapa sa osobinom elemenata u prirodi. Drugim rečima, u zenitu tamne strane nalazi se svetla tačka ili što bi rekli optimisti ako vam se dogodi nešto loše, u tom “lošem” možete pronaći i nešto dobro ili “ko zna zašto je to dobro”. Na žalost, ova priča važi i u obrnutom smeru.

Iako su ovi simboli suprotnih polariteta oni nisu u sukobu jedan sa drugim. Njihova suprotnost je neophodna ali oni funkcionišu poput leve i desne ruke u telu. Ove dve energije čine unutrašnji deo kruga i na njemu počiva celokupno stvaranje. Jin kao crni deo u krugu prestavlja zemlju i vodu dok jang kao beli simbolizuje vazduh i vatru.  Sve sile u prirodi mogu se posmatrati u svojoj jin i jang fazi jer sve je u konstantnom kretanju.

Jin-jang princip se u kineskoj medicini primenjuje odavna. Neki spisi datiraju još iz 300. godine pne. Zdrav organizam kod čoveka predstavlja sklad i ravnotežu ovih dveju energija. Ukoliko energija počinje da naginje više prema nekom od polariteta, doći će do disbalansa, gubitka ravnoteže i bolesti. Ova činjenica predstavlja osnovu filozofije akupunkture. Ova terapija polazi od činjenice da su svi organi podeljeni u parove koji razmenjuju pozitivnu i negativnu energiju (u smislu polariteta), a zadatak akupunkture je da pomogne uspostavljanju ravnoteže i rešavanje problema nastalog u toj kumunikaciji. Najvažnije pravilo tadašnjih kineskih lekara, a koje danas često zaboravljamo, jeste da je čovek celina tela, uma i duše, a sve je to pod uticajem jina i janga. Često se govori da jin i jang možemo uporediti sa svećom – gde vosak predstavlja jin – telo, a plamen jang – dušu. Oni ne mogu jedno bez drugog, jer kada vosak nestane – tada nema ni plamena.

 

Jin jang i ishrana

 

A kakve veze ima ova filozofija sa našom ishranom? Hrana koju mi danas jedemo uglavnom ima karakteristiku jin polariteta pa samim tim tu osobinu prenosi i na naš organizam. Neke namirnice izazivaju skupljanje i napetost a neke širenje i u krajnoj liniji opuštenost i rasutost organizma. Dakle, sve namirnice možemo rasporediti u spektru od jina do janga. Recimo kao ekstremi u jin delu nalaze se lekovi, alkohol, šećer i neki mlečni proizvodi. Ekstremi u jang delu su meso, jaja, sol, tvrdi i masni sirevi, itd.

Ukoliko neka namirnica naginje više prema jin ili jang osobini, moramo je uravnotežiti. Mada, ovaj princip ravnoteže nekad funkcioniše i automatski. Recimo da se nalazite na nekoj gozbi. Uzimate čašicu alkohola koji je ekstrem u jin delu. Skala u organizmu počinje da naginje ka jin polaritetu. Automatski, vaša ruka se hvata za slano meze, sušeno meso i slane sireve, koji se nalaze u ekstremu jang polariteta. Tako će jang ekstrem poništiti delovanje alkoholnog jina. Međutim, automatika ne može uvek da odradi posao. Pa kao i kod alkalizacije i zakiseljavanja tela, u ovom slučaju dolazi do jin ili jangizacije tela. Ako bismo to poredili sa klackalicom, svako opterećenje na njenim krajevima, a to su ekstremne namirnice, izazvaće njen nagib na tu stranu. Ako ne postavite kontrateg sa druge strane, koji će uravnotežiti klackalicu, može doći do bolesti. Ovo opterećenje na krajevima klackalice izaziva velike oscilacije koje je teško kontrolisati. Zato se makrobiotička ishrana zasniva na korišćenju namirnica iz srednjeg dela skale, tkzv. umereno jin ili jang namirnice. To su namirnice koje se mogu izimati svakodnevno, bez opasnosti po zdravlje. One nam pružaju sve potrebne hranljive materije, belančevine, ugljene hidrate, vitamine.

Biljke tipa jin rashlađuju telo, krupnije su i obično rastu iznad zemlje i manje su slane. Jang biljke zagrevaju telo, uglavnom rastu pod zemljom, slanije su…. Tako, kada je klima toplija poželjno je jesti jin hranu koja će nas rashladiti a u toku zime jang hranu koja će nas zagrejati. Svoju osobinu sakupljanja stvari ona prenosi na nas tako da ćemo simulirati filozofiju drveta koje se skuplja i zatvara pred naletom zime. Kako ovo funkcioniše u prirodi? Ako pogledate eskime i analizirate njihovu životnu situaciju kroz prizmu jin-jang simbolike odgovor bi bio sledeći: eskimi žive na severnom polu oruženi ledom, snegom i vodom. Dakle hladno, voda, led tj. ekstremni jin uslovi. Uspostavljanje ravnoteže vrši se forsiranjem jang tipa ishrane tj. više ribe, mesa, masti, životinjskih namirnica. Sa druge strane stanovnici ekvatora žive u tropskim predelima sa većim temperaturama i više sunca. Flora u tom predelu je više citrusna, bogata sočnim i slatkim plodovima tipa – jin. Konzumiranjem jin hrane ekvatorska populacija brani se od ekstremnih – jang uslova života. Jedući jin voće oni faktički preuzimaju njegovu osobinu i prilagođenje okolini. Iz razloga koje smo ovde pomenuli idealno bi bilo da konzumirate npr. voće i povrće iz svog klimatskog pojasa a ne iz dalekih predela jer situacija poput brda narandži i ekstremne zime u kombinaciji nisu poželjne iako stanovnici srbije imaju ubeđenje da u hladnim zimama treba jesti puno tropskog voća. I bilo bi vrlo netaktično nametati svoj režim ishrane drugim populacijama jer uslovi života i životne okoline nisu svuda isti. Ova filozofija važi i kod nametanja vere od strane jedne zajednice drugoj. Pitanje vere je vrlo osetljivo ali budući da mi u Srbiji pripadamo hrišćanstvu, pravoslavlju, savet koji možemo dati našim ljudima jeste: “Ostanite tu gde jeste jer tamo gde sam vas ostavio – tamo ću vas tražiti”.  To ne znači da nacije koje žive u drugim verama trebate da doživljavate kao svoje neprijatelje. Naprotiv. Svako od njih gleda na istinu iz svog ugla i vidi jedan deo priče – onaj koji je njima namenjen. U tim delovima možete pronaći parčiće istine koje kada sklopite sa ostalima koje imate mogu dati jasniju sliku istine za kojom tragate. Ukratko, ako već zavirujete u tuđe priče, pazite se da ne postanete zavedeni i ostanite u svojoj veri jer ako budete mnogo lutali lako se može desiti i da zalutate.

Vratimo se sada ishrani. Ako bismo neku biljnu namirnicu pogledali kroz prizmu jin-jang filozofije, mogli bismo da kažemo da u svom integralnom obliku ona predstavlja savršen balans i stanje ravnoteže jin-jang principa. Šta u stvari znači ovo stanje ravnoteže? To znači da je odnos nutrijenata i antinutrijenata u biljci doveden u stanje ravnoteže pri čemu nutrijent poput protivotrova neutrališe dejstvo antinutrijenta koga bismo simbolički mogli nazvati otrovom za organizam. A šta se dešava kod termičke obrade ili rafinisanja namirnica? Ovim procesima vi faktički spržite protivotrov ili ga jednostavno rafinisanjem udaljite iz biljke pri čemu ostavljate samo antinutrijent tj. otrov. Pri tome jedan od polariteta ostaje bez svog suparnika i time dobijame ekstreme u jin ili jang krajnjosti. Ovi ekstremi dovode do pojačane zakiseljenosti tela a ono pak do raznoraznih problema. Tako npr. sirovu šargarepu možemo zvati lekom ali kuvana to svakako nije. Fitinska kiselina u susamu može biti neutralisana živim kalcijumom kojim je susam prebogat ali ako vi taj susam ispečete, mrtav kalcijum u njemu neće biti adekvatno apsorbovan u telu ali će se telo ipak “snaći” time što će živi kalcijum pozajmiti iz vaših kostiju i zuba što je proces koji prethodi osteoporozi.

Ishrana na principima jin-jang sistema prestavlja područje koje obrađuje makrobiotika koja pored posebnog režima ishrane podrazumeva filozofiju, način i stil života, odnosno shvatanje sveta i događaja u njemu kao večite interakcije dve suprotne sile, nazvane jin i jang.

Na ovoj stranici nismo postavljali nikakve tabele namirnica i nismo dublje zalazili u filozofiju jin-jang simbolike. Ova tema je sama po sebi dovoljno kompleksna tako da bi bilo neozbiljno objašnjavati je “na brzinu”. Oni koji su zainteresovani za proučavanje ove filozofije mogu pronaći brdo materijala na internetu i knjigama koje se time bave. Poznatije ime u primeni jin-jang filozofije u domenu ishrane predstavlja Mičio Kuši, pa ukoliko ste u mogućnosti, možete pročitati izdanja ovog autora.

Mi ovu temu pominjemo samo iz razloga da biste imali uvid u jednu filozoviju koja će uz ostale teme na ovom sajtu činiti deo slagalice na vašem putu ka istini.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO ZAPISE NA TEMU: JING JANG – CRNO BELO

 

 

JIN JANG – CRNO BELO – BUDISTIČKA FILOZOFIJA I ZDRAVLJE. IZLEČITE DUH I TELO. LEČENJE RAKA, TUMOR, KANCER, SRCE, INFARKT, DUH, JIN JANG, BUDIZAM

Comments are closed.