Zakon vere – Božija pravila

Može li vera odigrati bitniju ulogu u alternativnom lečenju bolesti? Priču nastavljamo u daljem tekstu “Zakon vere”… Da bi vera donela svoju blagodat ona mora biti iskrena i potpuna. Nije dovoljno samo reći “ja verujem” jer te reči same po sebi ne znače ništa. Ako bismo ovu priču uporedili sa nečim što ćete lakše razumeti onda reči “verujem” mogu ličiti izjavi “volim te”. Da bi ove reči ljubavi bile potpune one moraju biti podržane u delima. Ako vi nekoj osobi verujete, poštujete je, činite dobro i požrtvovani ste sa nju onda su vaše reči ispunjene i postoje bez obzira da li ste ih izgovorili. Ako svega toga nema, onda je uzaludno izgovarati reči i očekivati neki efekat od toga. Na žalost, osoba koja ne razume priču često puta ceniće osobu po rečima iako te reči realno nemaju nikakvu vrednost, nešto poput čeka ili novca bez pokrića. Ali u veri ne možete napredovati sa praznim rečima. Vi ne možete rečima prevariti Boga. Pitanje je: kako ćemo potvrditi našu veru? Kako ćemo dati vrednost našim rečima?  Ljudi ne daju veliku pažnju rečima, prosipaju ih i onda kada ne treba a znate li da reč može biti jača od oružja, da može lečiti ali i ubiti. Vodite računa o onome što kažete jer vera i reč su u direktnoj vezi i kad god potežete reč gledajte da to ne bude bez razloga. Svaka reč je kao ispaljena strela. Kada se jedamput odapne ona mora negde pasti. Zapamtite: rob ste svake izgovorene a gospodar neizgovorene reči. 

ZAKON VERE – BOŽIJA PRAVILA ODREĐUJU ISPRAVNOST VAŠE VERE

 

 

Zašto spominjemo veru kada govorimo o lečenju teških bolesti? Kakve veze vera može imati sa izlečenjem teških bolesti? Kada neprijatelj napadne jednu zemlju, on će svakako pokušati da destabilizuje moral njene vojske jer zna da vojska koja izgubi volju da se bori predstavlja slabog protivnika. Vera je inače zastava perjanica imunog sistema a imuni sistem se ponaša baš poput vojske. Vaš imuni sistem pratiće stanje vašeg duha koji je za njega general. Ako general podigne belu zastavu, velika verovatnoća je da će i vojska to učiniti. Ako izgubite veru i volju za borbom, vaš imuni sistem će izgubiti jačinu. Vi komandujete vojskom imunog sistema i ona će pratiti svaki vaš korak a njen borbeni moral biće kopija vašeg duhovnog stanja. Bez te vojske, ne možete se uspešno boriti sa teškim bolestima.

Kada govorimo o ishrani i lečenju bolesti podsetićemo vas na jedan citat: “Čovek neće živeti samo od hleba već od svake reči Božije”. (Matej 4:4). Tako i vi nemojte vašu borbu zasnivati samo na zemaljskoj hrani. Ljudi su gladni istine a zadatak vere je da ih nahrani istinom. Ako simbolično pogledamo hranu koju jedete svakodnevno, ona je rafinisana, napravljena da zadovolji vaša čula, prečišćenja od svih zdravih, hranljivih nutrijenta, jednostavno je prazna. Ako iz mase reči izvučemo one koje vrede, koje nose život tj. istinu a ostavimo priču koja je usmerena samo ka zadovoljstvu vaših telesnih želja – dobićemo laž. U tome nema ničeg vrednog, jer u laži nema Božjih reči. Isto će biti i sa hranom. Obrada i rafinisanje hrane uništiće vredne nutrijente tako da od hrane ostaje samo njena imitacija. Kako ćete živeti od laži?

 

Zakon vere - Božija pravila određuju ispravnost vaše vere. Vaša dela definišu vašu veru. Vera bez reči je prazna. Armagedon. Antioksidans.  

Ja sam imuni sistem i osvetiću se u vaše ime… Osveta je moja!

U Bibliji stoji: “Ne svetite se sami. Moja je osveta. Ja ću uzvratiti” (Rimljanima 12:19). Ako bismo Boga prestavili kao “sistem” koji je zadužen za pravdu i osvetu, on bi bio nešto poput sudstva u jednoj državi. Na isti način mogli bismo da sagledamo i imuni sistem u našem telu. Neodgovornim ponašanjem zatvorili ste vrata imunom sistemu, blokirali ste ga i onemogućili da deluje. Vaše je da, kao što se to čini u veri, u ovom slučaju omogućite dejstvo imunom sistemu a on će se osvetiti u vaše ime. Ne zaboravite da je ova priča data u načelu i nemojte upadati u dogmu.

Postoje slučajevi “lex specijalis”-a gde morate delovati i agresivnije, nešto poput primene sile (npr. hirurgija) u situaciji krajnje samoodbrane ali u globalu, morate omogućiti “sistemu” da deluje i sprovodi pravdu. Da biste došli do plodova prvo morate pripremiti plodno tle a onda zasaditi seme koje će dati rod.

Svako seme traži plodnu zemlju

 

U jednoj priči u Bibliji (Marko 4) sejač je sejao seme, pa je jedno zrno palo na kamen, jedno u žbun, jedno na put a jedno u plodnu zemlju. Poenta priče svodi se na poruku da samo ono zrno koje je palo u plodnu zemlju, izraslo je i ostvarilo svoju suštinu. U priči, to je seljak koji seje pšenicu. U svom prenosnom značenju, to jeste Bog koji seje Božju reč. Ta reč zaživeće samo u “plodnoj zemlji”, tj. kod ljudi koji imaju otvoreno srce, dobru dušu i spremni su da tu reč prihvate. Kada ta reč zaživi kod vernika, ona će doneti svoju blagodat.

Na žalost, taj princip važi i kod loših reči tj. semena. Seme kancera ili inicijator, pada na tle i pokušaće da se razvije. Plodno zemljište koje ono traži, jeste životinjska, proteinska podloga sa odsustvom zdravog duha. Samo na njoj može brzo i bez mnogo muke rasti. Na vama je da tom semenu zatvorite vrata i ukinete podršku. Otuda i toliko insistiranja na skromnom asketskom životu vernika, jer bolest, kao pripadnik tamnog sveta, ima prirodu hedoniste. Ona voli sjaj i raskoš, bogatstvo hrane i uživanja. To je plodno tle koje ona prihvata kao svoj dom i raste u njemu. Šećer, mast, životinjske belančevine, opijati i rizično ponašanje koje ide uz sve to – tipični su predstavnici hedonističkog sveta. Biljna, posna hrana kao i skromnost života, sa druge strane, simbolizuju asketsku prirodu i sredinu u kojoj bolest teško pronalazi saveznike. Jednostvno, vaša ishrana, ponašanje i vera moraju delovati sinergično. To može biti nešto poput muzičkog orkestra gde svaki učesnik svira u tonalitetu primarne melodije.

Masa ljudi veruje da ako neko više (a većina to smatra kao “bolje”) jede – da će biti zdraviji. Prazan stomak nikako ne može biti garancija zdravlja ali znajte, to nije ni prepun. Ako uzmemo dva deteta, jedno raste u porodici skromnijih mogućnosti, slabije ishrane, drugo recimo raste u boljim materijalnim uslovima, po svoj prilici očekuje se da dete koje ima bogatiju ishranu  bude boljeg zdravlja. Međutim, to ne bude uvek tako. Problem leži u razumevanu reči “bolje”. Veći standard kod nas obično podrazumeva više mesa u ishrani, više mlečnih proizvoda, slatkiša. Tako, često puta ostvari se efakat drugačiji od očekivanog. Na drugoj strani, siromašnija porodica nema toliko sredstava za proteinsku, masnu i slatku ishranu, pa je prinuđena da koristi mahom biljnu hranu. Nesvesno, oni dobijaju bolji zdravstveni efekat (normalno, ako siromaštvo nije do te mere da praktično nema šta da se jede). U zdravstvenom smislu, kvalitetnije se hrani onaj koji ima više sirovog voća i povrća, semenja i žitarica u svojoj ishrani nego onaj koji ima više mleka, mesa, jaja, šećera.

Sličnu filozofiju možemo primeniti i na principe ponašanja. Pred čovekom obično stoje dva puta: materijalizam po principu “samo jednom se živi – treba iskoristi sve što se pruža”, nema Boga, nema pravila, nema granice, sve je dozvoljeno. Drugi princip je više naklonjen duhovnom shvatanju života gde se polazi od činjenice da ima Boga, a samim tim i pravila. Ideolozi polaze od stava: “sve mi je ponuđeno ali nije sve dobro za mene, život je mnogo kompleksniji od onoga što vidim svojim očima”. Pitanje koje se sada nameće jeste – kako se treba ponašati?

Ako poznajete jevanđelje, onda vam je poznata: Reče mu Toma: “Gospode, ne znamo, gde ideš; i kako možemo znati put?” Isus mu reče: “Ja sam put i istina i život: niko ne dolazi k Ocu – sem kroz mene. (Jovan, 14:5-6)

Zakon vere - Božija pravila određuju ispravnost vaše vere. Vaša dela definišu vašu veru. Vera bez reči je prazna. Armagedon. Antioksidans.

Drugim rečima, od kada je izbačen iz raja čovek živi u tami, u lancima smrti. Jedini način da dođe do svoje suštine, do Božije svetlosti, jeste da prihvati pravila na kojima je ceo univerzum postavljen. Pravila dobrote, ljubavi, tolerancije, jesu neka pravila ponašanja koja imaju svoje ekvivalente i u zakonima fizike, hemije, matematike itd. a ta ista pravila održavaju harmoniju i ravnotežu koja drži ceo svemir. Radi se o izuzetno kompleksnim zakonima koje u izvornom smislu ne možete razumeti, zbog ograničenja vaših čula, a koja su objašnjena kroz proste priče u Bibliji i zakona koji su vam dati. Nije potrebno da razumete zakon u potpunosti, biće dovoljno i to da ga se samo pridržavate. Ako vam prosto kažem da ne gurate ruku u vatru jer ćete se opeći, moram li da vam dam kompletnu hemijsko-fizičko-biološku ekspertizu šta će biti sa vašom rukom da bi ste zakon prihvatili kao istinit? Ceo scenario života na zemlji, očigledno je da ima veliku vrednost za Tvorca čim se toliko insistira na njegovom sprovođenju. I nije potrebno da vam se daju kompletni naučni dokazi da bi ova pravila prihvatili kao svoje životne zakone. Učinili vi to ili ne, ovi zakoni postoje i nemaju milosti prema nikome ko pokuša da ih ignoriše.

 

Zakon vere - Božija pravila određuju ispravnost vaše vere. Vaša dela definišu vašu veru. Vera bez reči je prazna. Armagedon. Antioksidans.  

 

Nemojte da vas zavede činjenica što u takvim slučajevima reakcija “sistema” nije trenutna. Za razliku od života u svetlosti gde se stvari maltene izvršavaju trenutno, u materiji postoji kategorija koja se zove “vreme” a to znači da su uzrok i posledica odvojeni vremenom kao nužnim posrednikom i njegova dužina može varirati, a nama, koji nešto iščekujemo taj period može biti neverovatno dug. Zbog toga nam se ponekad i učini da taj zakon uzroka i posledice ne funkcioniše – što nije tačno. Poenta je sledeća: ako želite da se stvari odvijaju bolje za vas, nemojte se svađati sa Zakonom jer niste u situaciji da postavljate uslove. Možete da plovite protiv vetra a možete i niz vetar – sa podrškom u leđima. Drugim rečima vaša sudbina i vaše zdravlje biće mnogo bolje ako uspete da se sinhronizujete sa primarnim zakonom i ne upadate u vatru.

 

Zakon vere – Božija pravila

 

I dalje stoji pitanje – kako se ponašati?  Ta pravila su vrlo precizno definisana u Božjim zapovestima. Možda ćete vi kao “veliki naučnik” reći: “meni sve to deluje isuviše trivijalno i neozbiljno”, ali kao što smo već napomenuli, imajte na umu da su zakoni napisani pre nekolio hiljada godina i da su morali biti u formi koju će razumeti svi ljudi, na bilo kom stepenu tehničko-tehnološkog razvoja. Ako je za vas prihvatljivo samo ono objašnjenje koje podrazumeva kvantnu fiziku i genetički inženjering, šta mislite koliko bi vremena naučne evolucije bilo potrebno da bi došli do stanja u kome možemo razumeti zakon koji bi bio definisan na “naučnim osnovama”?  Priče i saveti koji su dati u Bibliji, definišu vrlo važne zakonitosti iz života i stvaranja a ujedno predstavljaju set vrlo bitnih instrukcija, nešto poput šifre za raspakovanje kriptovanog fajla. Dok je u informatici dovoljno da ukucate šifru, ovde je šifra definisana vašim duhovnim stanjem. Ako postignete određen kvalitet duhovnog stanja, a to se postiže poštovanjem principa vere, dobićete mogućnost da informaciju, koja je kriptovana prostom pričom,  pročitate u dubljem smislu. Koji su to osnovni principi na kojima htišćanska vera stoji? Evo tih principa vere (možda će vam se ovo učiniti već poznatim):

 

Zakon vere - Božija pravila određuju ispravnost vaše vere. Vaša dela definišu vašu veru. Vera bez reči je prazna. Armagedon. Antioksidans.  

 

  1. Ja sam Gospod Bog tvoj; nemoj imati drugih Bogova osim Mene.
  2. Ne pravi sebi idola niti kakvog lika; nemoj im se klanjati niti im služiti.
  3. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svog.
  4. Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i obavi sve poslove, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvome.
  5. Poštuj oca i majku svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.
  6. Ne ubij.
  7. Ne čini preljube.
  8. Ne ukradi.
  9. Ne svedoči lažno na bližnjega svoga.
  10. Ne poželi ništa što je tuđe.

Poštovanjem ovih principa dovodite sebe u harmoniju sa prirodom i Stvaraocem a time i dobijate veće šanse za bolji život i rešavanje vaših zdravstvenih problema. Namerno koristimo izraz “veće šanse” a ne “apsolutnu garanciju” iz raloga što je životna priča svakoga čoveka zaista mnogo veća od onoga što mi očima možemo videti tako da nije moguće precizno kontrolisati tok događaja jednostavnim programiranjem načina ishrane i ponašanja. Ovaj zakon važi u globalu ali pojedinačno može odstupati jer Božija strana uvek zadržava pravo na “lex specijalis” ili situaciju poznatiju pod imenom “Božja volja”.

“U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj beše život, i život beše videlo ljudima.”  Bogu je dovoljna reč ali čovek zavisi i od svojih dela. Ako je vaša vera definisana pravim delima, prihvatanjem Božjih pravila i njihovim pridržavanjem, onda vam reči neće ni biti potrebne kaže Zakon vere – Božija pravila.

 

Antioksidans komentar:

 

Verovatno će većina vas u čitanju ovog sajta preskakati rubriku “Armagedon” i priče o veri. Većina ljudi ima averziju prema ovakvim temama plašeći se sektaštva ili tobože nekih retro teorija neadekvatnim u današnjem savremenom, naučnom dobu. Na žalost, bolnice su trenutno pune “naučnika”, kako onih u belim odelima tako i onih među pacijentima. Antioksidans insistira na jačanju duhovnog bića jer bez pravilnog razumevanja suštine života i nastalih problema teško ćemo stići do izlečenja. Jak duh podrazumeva život u istini a istina se ne može sagledati bez prisustva zakonitog vlasnika istine. Zato smo i uveli faktor vere u lečenju teških bolesti. Istinit odgovor je nemoguće dati a da se pritom ne priznaju autorska prava vlasniku apsolutne istine tj. Božjoj strani.

Kod naroda je vremenom, kroz lažnu emancipaciju, usađen pogrešan stav prema veri gde veru treba doživljavati više kao običaj, neku vrstu nacionalnog obleležja više kulturološke prirode. Narod ima običaj da generalno prihvata svoju veru ali ne i da se pridržava njenih pravila. Veru možete definisati kao skup instrukcija i putokaza koji su vam dati na korišćenje radi sopstvene dobrobiti i spasenja. Dobro je oslanjati se na nauku ali ne zaboravite da nauka funkcioniše u jednom uskom području, ograničena je i podložna interesima dok vera praktično nema nikakvih pretenzija i ograničenja ali i ona također može biti zloupotrebljena i zato pazite se da vas ko ne prevari.

Nemojte odmah glumiti naučnika i tražiti dokaze u veri jer ih nećete dobiti. Vera u Boga, sama po sebi nosi potencijal života i određene beneficije koje idu uz to. Vi možete reći “ja verujem ali ne vidim nikakve beneficije”. Ovde se javlja jedan paradox koji negira vašu izjavu jer vaše isistiranje na dokazima govori sasvim suprotno: dokazi su potrebni onome koji sumnja i nema vere. Možete li nekome reći “ja imam apsolutno poverenje u tebi ali ipak, potpiši ti meni ovu priznanicu”. Nemojte potcenjivati snagu vere u izlečenju. Lepo je hraniti se zdravo i imati zdrave navike i to vam može dosta pomoći ali ako ne obratite pažnju na stanje vašeg duha, nikakva hrana i navike ne mogu vam pomoći. U tom slučaju vaši uspesi biće kratkotrajni i površni. I nezaboravite: Ono što je izrečeno, jače je od onoga što je zamišljeno. Ono što je učinjeno jače je od izrečenog. 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO ZAPISE NA TEMU: ZAKON VERE – BOŽIJA PRAVILA

 

 

 

ZAKON VERE – BOŽIJA PRAVILA ODREĐUJU ISPRAVNOST VAŠE VERE. VAŠA DELA DEFINIŠU VAŠU VERU. VERA BEZ REČI JE PRAZNA. ARMAGEDON. ANTIOKSIDANS.

Comments are closed.