AX Video – Armagedon

AX VIDEO – ARMAGEDON (VERA I ZDRAVLJE)

 

Verovatno će većina vas u čitanju ovog sajta preskakati rubriku “Armagedon” i priče o veri. Većina ljudi ima averziju prema ovakvim temama plašeći se sektaštva ili tobože neke ne-emancipovanosti u savremenom, naučnom dobu. Na žalost, bolnice su trenutno pune “naučnika”, kako onih u belim odelima tako i onih među pacijentima. Antioksidans insistira na jačanju duhovnog bića jer bez pravilnog razumevanja suštine života i nastalih problema teško ćemo stići do izlečenja. Jak duh podrazumeva život u istini a istina se ne može sagledati bez prisustva zakonitog vlasnika istine. Zato smo i uveli faktor vere u lečenju teških bolesti. Istinit odgovor je nemoguće dati a da se pritom ne priznaju autorska prava vlasniku apsolutne istine tj. Božjoj strani. Više o ovoj temi u rubrici – Armagedon – Vera i zdravlje…

Kod naroda je vremenom, kroz lažnu emancipaciju, usađen pogrešan stav prema veri gde veru treba doživljavati više kao običaj, neku vrstu nacionalnog obleležja više kulturološke prirode. Narod ima običaj da generalno prihvata svoju veru ali ne i da se pridržava njenih pravila. Veru možete definisati kao skup instrukcija i putokaza koji su vam dati na korišćenje radi sopstvene dobrobiti i spasenja. Lepo je oslanjati se na nauku ali ne zaboravite da nauka funkcioniše u jednom uskom području, ograničena je i podložna interesima dok vera praktično nema nikakvih pretenzija i ograničenja. Nemojte odmah glumiti naučnika i tražiti dokaze u veri jer ih nećete dobiti. Vera u Boga, sama po sebi nosi potencijal života i određene beneficije koje idu uz to. Vi možete reći “ja verujem ali ne vidim nikakve beneficije”. Ovde se javlja jedan paradox koji negira vašu izjavu jer vaše isistiranje na dokazima govori sasvim suprotno: dokazi su potrebni onome koji sumnja i nema vere u sebi. Možete li nekome reći “ja imam apsolutno poverenje u tebi ali ipak, potpiši ti meni ovu priznanicu”. Nemojte potcenjivati snagu vere u izlečenju. Lepo je hraniti se zdravo i imati zdrave navike i to vam može dosta pomoći ali ako ne obratite pažnju na stanje vašeg duha, nikakva hrana i navike ne mogu vam pomoći. U tom slučaju vaša uspesi biće kratkotrajni i površni. I nezaboravite: Ono što je izrečeno, jače je od onoga što je zamišljeno. Ono što je učinjeno jače je od izrečenog.

Mana konvencionalne medicine, kada su najteže bolesti u pitanju, jeste ta što se problemu pristupa isuviše “tehnički”. Pacijent nije samo “skup ćelija” ili objekat koji treba tretirati isključivo hemijom. Jednostavno nije dovoljno samo ukloniti simptome bolesti a ne sagledati uzroke koji su doveli do toga i čoveka kao celinu tj. duhovno biće. Danas medicina jednostavno nema vremena da se upušta u dublju konverzaciju sa pacijentom jer “vreme je novac” pa tako i samo lečenje postaje žrtva ove komercijale. Ceo proces se završava receptom za lek ili hiruški zahvatom. Ali, ako stvarno tragamo za izlečenjem mi moramo shvatiti da je čovek pre svega duhovno biće i da kada duh pati ne postoji hemija koja može rešiti problem.

U tekstovima o veri pokušaćemo da vam donekle objasnimo principe delovanja Božijeg zakona. Normalno, sam Zakon mnogo je složenija stvar i u ovom trenutku ne možemo objasniti sve aspekte njegovog delovanja i postojanja. Ono što mi želimo da vam napomenemo jeste da nije neophodno da filozofski tumačite i razumete Zakon – biće dovoljno samo da ga se pridržavate. Ukoliko budete u skladu sa Zakonom dobićete “vetar u leđa” koji će vam biti od presudnog značaja u borbi sa bolestima i problemima.

U ovim video zapisima možete pronaći dosta korisnih informacija koje mogu pomoći svima koji žele preventirati ali i lečiti teške bolesti. Svaki video zapis sadrži i link stranice sa koje je preuzet. Pogledajte obavezno ove filmove jer bez ovih informacije nećete moći kvalitetno i trajno da rešite zdravstveni problem.

Comments are closed.