Zdrava medicina

Lekovi mogu pomoći u kritičnim situacijama ali ono što je evidentno je da svaki lek, pored svog korisnog dejstva, nosi i masu sporednih efekata, negativnih i opasnih, čak toliko da dovode u pitanje smisao njihovog korišćenja. Konačan rezultaz upotrebe svih ovih medikamenata možemo opisati otprilike nekako poput “Pirove pobede” drugim rečima ponekad više štete nego koristi.  Može li medicina jednostavno biti samo zdrava medicina?…

ANTIOKSIDANSI:  ZDRAVA MEDICINA

U ovom delu možete predstaviti vašu ponudu zdravih preparata (vitaminskih, mineralnih..), vašu ponudu tretmana i usluga namenjenih prevenciji, dijagnostici i lečenju teških bolesti. Ovde podrazumevamo ponudu masaže, akupunkture, orijentalnih metoda lečenja, zapper tretmana, preparata tipa zeolit, imunofan i slično, dakle svih onih preparata i postupaka koji više naginju prirodnim izvorima i metodama, bez štetnih sporednih efekata. Normalno da svaka nekontrolisana i prekomerna upotreba ima svoje negativne posledice ma koliko se radilo o zdravim proizvodima ali ukoliko suplemente koristite na propisani način vi možete ostvariti korisno dejstvo. I što je taj suplement prirodniji – manja su njegova negativna dejstva.

Zato bi smo iskoristili priliku da pozovemo sve one koji se bave proizvodnjom i prodajom prirodnih lekova i suplemenata da ovde oglase svoju ponudu. I kao što rekosmo to ne moraju biti samo suplementi. Ovde možete reklamirati i svoju prodaju medicinskih aparata i uređaja koji se koriste u dijagnostici i tretmanu određenih bolesti. Na ovom prostoru nije moguće reklamirati lekove ili preparate koji dolaze iz sumnjivih izvora ili čija zdravstvena efikasnost nije potvrđena bilo kroz savremene medicinske testove bilo kroz bogato narodno iskustvo.

U toku je akcija prijavljivanja na mapu i upis podataka. Požurite dok akcija traje.

       

ZDRAVA MEDICINA JE ONA GRANA MEDICINE KOJA NEMA LOŠIH SPOREDNIH EFEKATA. PREVIŠE HEMIJE U SAVREMENOJ MEDICINI MOŽE DODATNO TOKSIKOVATI TELO.

Comments are closed.