Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti, dijabetesa, osteoporoze – može li to biti jedan uzrok ili će svaka od ovih bolesti imati sasvim nezavisne izazivače? Bolesti koje u poslednje vreme najviše plaše ljude jesu one tumorske, pogotovu malignog tipa.

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

UZROK RAKA, TUMORA, KANCERA, AUTOIMUNE BOLESTI, DIJABETESA…

 

Ljudi se boje raka više nego bilo koje druge bolesti. Svedoci smo mnogobrojnih tekstova u štampi i vestima na televiziji o uvećanju broja obolelih. Takve informacije izazivaju veliku pažnju javnosti. Budući da je rak bolest od koje se umire polagano i bolno, mesecima i godinama, nije ni čudo da izaziva toliki strah kod ljudi. Na ovoj stranici saznaćete šta može biti potencijalni uzrok raka i drugih teških bolesti. Kada pominjemo uzroke raka mislimo na uzroke tumora, kancera a i mnogih drugih autoimunih bolesti.

Kada je rak u pitanju, moramo reći da se još uvek sa sigurnošću ne mogu utvrditi tačni faktori koji izazivaju ovu vrstu bolesti. Postoje određena rizična ponašanja za koje se osnovano sumanja da doprinose pojavi raka a većina njih se odnosi na način ishrane. Ono što većina ljudi zanemaruje kada su u pitanju ovakva oboljenja, njihovih uzroka, preventive i lečenja, jeste mogućnost da se na nju utiče ishranom, korekcijom ponašanja čak i duhovnim stavom.

Najveći broj bolesti raka pojavio se u XX veku i to kao po pravilu najviše u industrijski razvijenijim zemljama. Što je zemlja razvijenija to ima više obolelih od ove bolesti. Ova informacija ima logike u tome što su oboljenja od raka povezana sa faktorima životne sredine, prisustvom hemikalija i korišćenjem industrijske hrane a to su uglavnom atributi razvijenih zemalja. Svakako da postoji i genska predispozicija ali ona nije primarna kao izazivač bolesti.  Kao uzrok raka prednjači ishrana, način života i izloženost toksinima, otrovima i hemikalijama. Tu prvenstveno mislimo na ishranu rafinisanom industrijskom hranom bogatom šećerima, adititivima, zatim tu su hemikalije u domaćinstvu, deterženti, sapuni, plastika, pesticidi itd. dok se svega 3% odnosi na porodični genski faktor. To znači da smo, svojim lošim životnim navikama, sami sebe doveli u rizik oboljevanja.

Konvencionalna medicina se protiv raka bori operacijom, hemoterapijom i zračenjem. Za proteklih 40 godina američka vlada uložila je preko 100 milijardi dolara u istraživanju raka ali je maltene kompletan novac otišao na finasiranje istraživanja konvencionalnih metoda a zanemarljiv deo na prevenciju. To je razumljivo jer prevencija ne donosi profit. Sve ovo ne znači da konvencionalna medicina nema dobrih strana već da ona svoje dobre strane koristi kako bi progurala i one loše. Svakako da kod lečenja trebate konsultovati lekare i klasičnu medicinu ali ne idite kao slepci. Trudite se da imate i svoje mišljenje o svom zdravlju, a da bi ste to imali, ovaj tekst će Vam u tome pomoći.

 Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti 

Šta je rak ?

 

Rak je bolest savremenog društva i najčešća reakcija ljudi pri pomenu ovakve bolesti je zavlačenje glave u pesak ili izbegavanje takve teme – da đavo ne čuje. Sa čime ustvari imamo posla? Tumor, neoplazma ili izraslina označava skup promenjenih ćelija tj. abnormalni skup tkiva, koje pokazuju nepravilan i progresivan rast. Tumor je nesvrhovit, autonoman i nadmašuje rast normalnog tkiva, obično nastavlja rast i nakon prestanka uzroka, koji je praktički nepoznat. Tumorske bolesti imaju ozbiljnu prognozu, a neke su opasne po život. U osnovi, tumorske izrasline nastaju kad se izgubi normalna regulacija kontrolnih mehanizama rasta ćelije. Novonastale ćelije se od polaznih ćelija razlikuju i strukturno i funkcionalno.

Tumori mogu biti maligni (zloćudni) i benigni (dobroćudni). Razlika između njih je u agresivnosti rasta i u tome što benigni tumori ne daju metastaze na druge organe, ne infiltriraju se u okolno zdravo tkivo već ga potiskuju, odnosno rastu ekspanzivno, dok maligni metastaziraju i šire se u okolinu, infiltrirajući se u okolno tkivo. Ovakve promene uzrokovane su oštećenjem ćelijske DNK usled mutacije.

Prirodno, ćelije su programirane da završe svoj vek smrću, kao i mi sami, tj. apoptozom. Usled pomenutih DNK mutacija, dolazi do gubitka mogućnosti apoptoze pa takve ćelije postaju generatori čitavih loza malignih ćelija koje u svom genetičkom kodu nose maltene osobinu besmrtnosti. Zato se njihovo deljenje obavlja van kontrolnih mehanizma koji važe u ostalim zdravim ćelijama.  Naravno da dijagnoza zloćudnog tumora ne podrazumeva sigurnu smrt. Pravovremenom dijagnozom i dobrim odabirom terapije, neke maligne tumore je moguće izlečiti.

Kako bismo ovaj problem objasnili plastičnije iskoristićemo primer vojske. Svi mi u svom telu imamo ćelije raka. Naše ćelije su programirane da se dele geometrijskom progresijom, 2,4,8,16,32 itd. Postoje neka pravila kod umnožavanja a to je da brojnost ne može rasti u nedogled, što se kontroliše apoptozom, tj. ćelijskom smrću. Normalo, sve ćelije su dužne da poštuju pravila “komšiluka” i ne ugrožavaju okolne ćelije. Međutim, oštećena ćelija se ponaša primitivno, počinje da nekontrolisano raste, umnožava se, buni, ometa susedne ćelije. Imuni sistem, kao vojska organizma, dužan je da te pobunjeničke ćelije izoluje i uništi pre nego što ojačaju i formiraju uporište.

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

Prvo se formira statična jedinica koja se zove benigni tumor. Ako tumor uspe da formira mobilne jedinice koje se odvajaju od baze i metastaziraju po telu, putem krvi ili limfnog sistema, dobija se maligni tumor tj. kancer ili rak. Primarni rak obično nije smrtonosan. Ali metastazni, tj. sekundarni, mnogo je opasniji. Zato i konvencionalno lečenje insistira na što ranijoj dijagnozi kako bi se tumor uklonio pre metastaze. Normalno, nije preporučljivo ni suvišno forsiranje preventivnih pregleda jer se snimanje vrši aparatima koji rade na principu zračenja pa se izlažete riziku da bespotrebno apsorbujete radijaciju i time pomažete neprijatelja.
Još uvek nemamo precizne odgovore zbog čega dolazi to pojave nekontrolisanog umnožavanja ćelija. Uzroci mogu biti brojni ali svi oni kreću sa oštećenjem ćelije. Svaka ćelija raste i umnožava se po zahtevu tj. informaciji koju ćelija dobija preko senzora na ćelijskom zidu. Razni kancerogeni i hemijske materije oštećuju te senzore što zbunjuje ćeliju kod daljeg prijema informacija. Softver, tj. program umnožavanja nalazi se u genskom zapisu u DNK koji se nalazi u svakoj ćeliji. Razne hemikalije i kancerogeni ponašaju se poput kompjuterskih virusa te remete program DNK. Sve to može inicirati razvoj tumorskih ćelija – što prestavlja čestu situaciju u svakom organizmu. U ovakvim slučajevima imuni sistem kao legalna vojska organizma napada takve ćelije i sprečava njihovu organizaciju. U Srbiji je u poslednjih 15-tak godina broj obolelih od tumorskih bolesti skoro udvadesetostručen što u velikoj meri doprinosi sveopšta zagađenost a prvenstveno zračenje osiromašenog uranijuma (bačenog na Srbiju 1999. godine). Usled bombardovanja toksini koji su oslobođeni iz hemijskih postrojenja u Srbiji dospeli su u vazduh, vodu i zemlju što dovodi do prave ekološke katastrofe a ona pak do pojave teških bolesti. Ova toksikacija primarni je izazivač tumorskih bolesti u Srbiji a svi ostali toksini samo doprinose još većem riziku.

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

(u opcijama /ikonica zupčanika/ subtitles/ uključite prevod na vaš jezik)

Na svom putu da postane smrtonosan tumor mora proći nekoliko kritičnih tačaka. Prvo, dok su malobrojne i slabe tumorske ćelije moraju izbeći imuni sistem koji odmah šalje svoje ćelije ubice da uguše pobunu u početku. Budući da je svako ratovanje ozbiljna stvar, kao i kod prave vojske, upotreba alkohola ometa dejstvo ćelija ubica pa se šanse da tumor preživi uvećavaju. Zato je dobro kod ovakvih problema izbegavati upotrebu alkohola.

Ukoliko tumorska masa preživi ovu prvu fazu, ona kreće sa drugom fazom tj. izgradnjom infrastukture (angiogeneza), obezbeđuje sebi ishranu, i raste. Treća faza u napretku tumora je formiranje mobilnih jedinica, tj. ćelije koje se odvajaju od mase i metstaziraju na druga mesta čime tumor postaje maligni i realno opasan.

Neke kancerogene faktore ne možemo izbeći tako da je proces tumorske inicijacije neiminovan. Da bi narastao u osmog putnika na vašem brodu i na kraju postao predator koji će loviti vas biće mu potrebna odgovarajuća ishrana. Tumori vole šećere, životinjske proteine, kisele sredine bez kiseonika a na nama je mu tu podršku ne pružimo….

Nastavak priče u tekstu…

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

Uzrok raka – Kineska studija

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

Faze razvoja raka

Uzrok raka, tumora, kancera, autoimune bolesti

Rendgenmetar – radioaktivno zračenje

 

 

UZROK RAKA, TUMORA, KANCERA, AUTOIMUNE BOLESTI. LEČENJE NAJTEŽIH BOLESTI BILJNOM HRANOM. ALTERNATIVA. VEGANSTVO, PREVENTIVA. LESKOVAC – ANTIOKSIDANS.COM

Comments are closed.