I na zemlji kao na nebu

Ljudsko telo zamišljeno je kao savršena celina – ništa mu se ne može oduzeti niti dodati a da ne narušimo savršeni sklad. Takva savršenost postoji samo u momentu rađanja čoveka, u dobu iskustvene nevinosti. Sve je na svom mestu, ništa ne nedostaje, sve funkcioniše. Ali, kako vreme prolazi ova idilična i savršena slika polako počinje da iščezava, dolazi do neželjenih promena, tkivo stari, organi otakzuju, gube funkciju, ponešto počinje da nedostaje a nečega da ima i previše. A nismo li malopre rekli da je celina savršena i da joj se ništa ne može oduzeti a ni dodati? Ako gubitke smatramo donekle i normalnom pojavom (starost, hirurgija, nesrećni slučajevi…) kako onda objasniti viškove? A takve su npr. ćelije tumora. Ako želimo da ovaj problem rešimo uspešno će možda ćemo morati da stvari postavimo i na zemlji kao na nebu…

I na zemlji kao na nebu - Zdravim životom protiv teških bolesti

 

I NA ZEMLJI KAO NA NEBU

 

Ovde će nauka potegnuti naučno objašnjenje: uticajem određenih kancerogena došlo je do promena na nivou gena, mehanizmi za umnožavanje ćelija su poremećeni, apoptoza je izostala i došlo je do formiranja tumorskog tkiva. Ovo objašnjenje je sasvim tačno ali nažalost  običnom čoveku ne nudi odgovore već samo stručne naučne fraze koje za sobom vuku i medicinske procedure koje će nas najverovatnije dovesti do stadijuma na nam nešto od organa zahvali jer će hirurgija odraditi svoj deo posla. A šta je sa nama koji želimo zadržati onu savršenost na početku? Da li jedino medicina može dati ispravan odgovor na ovo pitanje?

Istina iz drugog ugla

I na zemlji kao na nebu - Zdravim životom protiv teških bolesti

Jednu pesmu možemo sagledati iz matematičkog ili fizičkog ugla i dobićemo istiniti odgovor: muzika je skup određenih tonova, harmonijskih oscilacija čestica koje tokom trajanja menjaju svoje frekfencije čineći melodiju. Celu tu muziku možemo predstaviti hercima ili pretvoriti u nule i jedinice, (digitalizovati) i na osnovu takvih vrednosti dobiti još mnogo odgovora. Ali muziku možemo i jednostavno poslušati svojim ušima, obraditi u sebi i dobiti neke drugačije, ali isto tako istinite odgovore, one koje fizika i matematika nisu mogle da vide.

Zašto ovo spominjemo? Zato što jednu priču možemo uvek sagledati iz više ugla i time dobiti različite odgovore. Iako su odgovori različiti to ne znači da jedni druge negiraju. U ovom slučaju pogledaćemo na problem viška ćelija tim drugim očima, koristeći ne mikroskop, već duhovno – religijski pogled.

Za tu svrhu pozvaćemo se na jednu alegoriju iz Biblije: “Carstvo je nebesko kao čovek koji poseja dobro seme u polju svom, a kad ljudi pospaše, dođe njegov neprijatelj i poseja kukolj po pšenici, pa otide. A kad niče usev i rod donese, onda se pokaza kukolj. Tada dođoše sluge domaćinove i rekoše mu: Gospodaru! Nisi li ti dobro seme sejao na svojoj njivi? Otkuda dakle kukolj? A on reče im: Neprijatelj to učini. A sluge rekoše mu: Hoćeš li dakle da idemo da ga počupamo? A on reče: Ne; da ne bi čupajući kukolj počupali zajedno s njime pšenicu. Ostavite neka raste oboje zajedno do žetve; i u vreme žetve reći ću žeteocima: Saberite najpre kukolj, i svežite ga u snoplje da ga sažežem; a pšenicu svezite u žitnicu moju”. (Matej 13:24-30)

Osnova religije i duhovnosti polazi od činjenice postojanja telesnog (materijalnog) i duhovnog (Božanskog) dela postojanja. Duhovni i materijalni svet postoje kao dve posebne celine ali su međusobno u direktnoj vezi tj. jedna na drugu utiču. Religija kaže da je materija rezultat i posledica delovanja duhovnog (Božijeg) dela postojanja i sve što je stvoreno, stvoreno je duhom ili Božijom rečju.

Svakako da je “savremenom” čoveku teško prihvatiti da sve što postoji nastaje iz “reči”. Budući da je ova teorija stara hiljadama godina, u tom vremenu rečnik pojmova je bio znatno drugačiji tj. prilagođen tadašnjem stepenu civilizacije. Saopštenje Božije istine moralo je biti dato na jednostavan i prost način kako bi ga svi mogli donekle razumeti a ne ispričano u naučnim frazama razumljivim samo uskom krugu naučne zajednice. Ako bi koristili današnje fraze i termine, da li bi vam možda zvučalo drugačije ako bismo umesto “reči” koristili pojam “set informacija”? Onda bismo mogli reći da je celokupno stvaranje proisteklo iz ogromne mase informacija koje su se manifestovale u materijalnom okruženju.

Npr. ljudsko telo predstavlja jedan složeni mali kosmos organizovane materije, sistema, procedura, logičkih dešavanja, svet koji je nastao iz jednog skupa informacija zvanog genetički kod. Iz tog koda nastaje ljudsko telo, izuzetno složeni organizam i to je priča koju genetičari mogu lako razumeti. Kompjuteristi pak to mogu bolje razumeti ako priču uporede npr. sa zipovanim fajlom. Zamislite masu podataka, slika, zvukova, raznoraznih instrukcija, programa, zipovanih u jednom fajlu. Kada taj fajl unzipujete, na odredišnom mestu pojaviće se čitav jedan svet svega i svačega. Ako bi vam sada neko rekao da je sve to proisteklo iz jednog jedinog fajla koji se unzipovao – da li biste to lakše razumeli? “U početku nije bilo ničega i onda beše fajl i iz njega sve nastade…” Možemo li tako pretpostaviti postojanje zipovane Božije mega reči prepune informacija iz koje sve nastaje?

I ne vezujte se bukvalno za izraze. Reč slikara jeste njegova slika, reč kompozitora je njegova simfonija, Reč Božija jeste Njegova kreacija. Kao što je zigot reč tela u kojoj su smeštene sve informacije koje će definisati jedan fenotip i iz koje nastaje jedan mali univerzum tako je i Božja reč master zigot sveukupnog stvaranja jednog velikog univerzuma.

I na zemlji kao na nebu - Zdravim životom protiv teških bolesti

Poenta cele priče je da nekom stvaranju prethodi informacija o tome šta se stvara. Ako želite napraviti kuću ili neku složenu mašinu morate prvo napraviti plan. Čak i ako pravite tortu obično to radite po nekom receptu. Svaka izmena informacije dovešće i do izmene stvorenog. Opet ćemo se nadovezati na prostiji primer. Ako kuvar pravi tortu po receptu, promena recepta izazvaće i promenu same torte. Dakle, stvoreno je podložno promeni i menja se sa promenom informacje koja ga definiše. Nekada je za to potrebno dugo vremena a nekada su posledice odmah vidljive. Ono što je za nas u ovom momentu bitno jeste to da svaka promena u duhovnom, koje je prvobitno, izaziva promenu i u materijalnom. U religiji se svet duhovnog simbolizuje nebom a svet materije zemljom pa će u skladu sa pomenutom vezom, “ono što je odlučeno na nebu, biti sprovedeno na zemlji”.

Informacija na neki način izražava volju tvorca jer jer se njegova ideja i plan sadrži u njoj. Delo tvorca u materiji najvernije je svojoj informaciji u momentu stvaranja ili kratko vreme nakon toga. Tako će i ljudsko telo biti najbliže ideji tvorca u momentu rađanja Ili kratko vreme nakon toga. A onda dolazi do promene. Telo počinje da se menja, uglavnom u negativnom smislu odstupajući od plana i volje tvorca. Ako je sejač zasejao samo dobro seme koji je to neprijatelj došao i posejao kukolj kome tu nije mesto? Očigledno da tumorske ćelije nisu deo plana i da predstavljaju onaj “suvišni” deo koji je nepotrebno dodat savršenoj celini.

 

Neka volja Tvoja bude i na zemlji kao na nebu

 

Očigledno je da je volja Tvorca prisutna u svakom delu našeg makro i mikro univerzuma jer se njegov plan sprovodi u delo. Taj plan usmeren je ka životu, prosperitetu i ljubavi. Na neki način mi ljudi postajemo ćelije tog ogromnog organizma koji stremi ka životu Međutim, s obzirom na veliku količinu pohlepe, mržnje i zlih dela u svetu očigledno je da se u nekim segmentima taj plan stvaraoca ne sprovodi u potpunosti jer neke ćelije ne prihvataju njegovu volju.  Da biste lakše razumeli uzećemo ponovo jedan primer. Zamislimo naše telo kao mali univerzum u kome se ispoljava naša volja. A naša volja ima za cilj srećan i ispunjen život dugi niz godina. Svaka ćelija u našem telu prihvata tu volju i spovodi je u delo: ćelije srca pumpaju krv, ćelije pluća daju nam kiseonik, imuni sistem nas brani itd.. itd…

I na zemlji kao na nebu - Zdravim životom protiv teških bolesti

Mogli bismo da kažemo da je naša volja prisutna u svim delovima tela koje stremi životu. Ali onda se dešava nešto vrlo neobično. Naime, pojavljuju se ćelije i tkiva koja ne sprovode našu volju i ne čine ništa korisno našoj telesnoj zajednici. Ćelije tumora formiraju čitava naselja i gradove u kojima caruje odsustvo naše volje. Ove ćelije žive hedonističkim životom ne poštujući nikakva pravila. Možemo li to posmatrati kao pobunu i državni udar protiv naše volje? Možda bismo trebali poslati nemilosrdnu vojsku imunog sistema i spržiti vatrom celo to područje? Ako to uradimo bićemo poput komšija vrednog domaćina koji su nameravali spaliti celu njivu ne mareći o vrednom žitu koje trpi zulum lošeg susedstva. U tom slučaju najbolje bi bilo prepustiti posao imunom sistemu koji mora legitimisati svaku ćeliju ponaosob a onda dobre zaštititi a loše ukloniti. Svaka druga akcija podsećala bi na ratovanje kralja Pira koji je boreći se slonovima protiv neprijatelja pogazio više svog naroda nego tuđina. To je upravo ono što radi hemoterapija u borbi sa tumorom. Imuni sistem bi morao odraditi svoj posao precizno i kvalitetno ali on to ne čini – zašto?

Dugo vremena je neprijatelj delovao u području naše svesti, menjajući našu volju i ubacivši u nas svoju informaciju i, poput kukavičjeg jajeta, iskoristio je našu mogućnost stvaranja da izrodimo njegovu lošu zamisao i damo joj telesni oblik. Dar stvaranja koji njemu nije dat zbog jalovosti svoga zla, nadomešten je našom naivnošću tako da nesvesno počinjemo da činimo volju destrukcije. Ćelije tumora nemaju ljubavi prema svojim bližnjima, samožive su, nezasite i nerazumne. U svojoj pohlepi ubijaju svog domaćina čineći tako i svoju smrt. Njihov vid je do te mere zamućen samoživnošću da jednostavno nisu sposobne prepoznati takvu činjenicu.

Ove ćelije nisu kadre živeti u normalnim uslovima. One žive u kiselim sredinama, u mraku, bez kiseonika, često puta agresivne prema svojim susedima a nemaju neku korisnu funkciju. Očigledno je da ne tvore našu volju. Ali ako uzmemo da je svako od nas jedna ćelija u makrouniverzumu tj. telu Tvorca, često puta i mi sami ne tvorimo volju našeg Tvorca već jedući sa drveta znanja volimo glumiti Bogove. Ako mi sami zauzmemo takav stav taj princip preslikaće se i na naše ćelije. Naš imuni sistem trebao bi prepoznati uljeze, označiti ih kao negativce i ukloniti. Ali da bi učinio to on mora biti sposoban prepoznati šta je žito a šta kukolj. Mora postojati neka referenca u odnosu na koju će suditi o ispravnosti ali takve reference više nema. Zato će imuni sistem “propustiti” negativce jer je nizom postupaka i učenja istreniran da naopaka ponašanja i činjenja tumači kao “normalna” i “savremena”. A negativci će se umnožavati i umnožavati sve dok u njivi više ne bude žita već samo kukolja. Polako će metastazirati u svim pravcima šireći svoja naopaka shvatanja. Isto će se dešavati i sa ljudima koji izgubivši veru i napustivši Božije zakone više ne mogu razlikovati dobro od lošeg već će svoja naopaka ponašanja tumačiti emancipacijom i savremenošću iako teže propasti. Ono što imuni sistem čini nije ništa drugo nego realizacija naše životne filozofije. I tako će svaki čovek sam za sebe postati tumorska ćelija u makrounizverzumu tj. telu Tvorca.

I na zemlji kao na nebu - Zdravim životom protiv teških bolesti

Kao što rekosmo tumorske ćelije vole mrak i kisele sredine, omiljena hrana im je šećer dok osnovu preživljavanja čine namirnice životinjskog porekla. Iz tog razloga možemo ih klasifikovati kao kombinaciju predatora i sladokusca, jednom rečju hedonisti.

U jednom prethodnom tekstu postavili smo vam zagonetku sa medvedom i tigrom zatvorenim u jednoj sobi. Pitanje je bilo kako ćete ubiti tigra pre nego naraste jer će tada on ubiti medveda (koji inače mora preživeti) a da pri tome ne smete koristiti nikakvo oružje osim hrane. Budući da medved može preživeti i kao biljojed odgovor je bio bacati bilje kao hranu jer tigar u takvim uslovima neće preživeti.

Imajući u vidu ovu činjenicu, kako bi zaštitio svoje ćelije, Tvorac je dao instrukcije kako se treba hraniti, (“I još reče Bog: Evo, dao sam vam sve bilje što nosi seme po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose seme; to će vam biti za hranu.” (Stari zavet/Prva knjiga Mojsijeva-Postanje 1:29). Vrlo bitna stavka u ishrani biće umerenost i post. Pored toga biće potrebno ojačati svoju veru jer sve ove stavke zajedno dovešće do toga da se neprijatelj u našem telu oseća vrlo neprijatno i nepoželjno.

17:19  Tada pristupiše učenici k Isusu i nasamo rekoše Mu: Zašto ga mi ne mogasmo izgnati?
17:20  A Isus reče im: Za neverstvo vaše. Jer vam kažem zaista: ako imate vere koliko zrno gorušičino, reći ćete gori ovoj: Pređi odavde tamo, i preći će, i ništa neće vam biti nemoguće.
17:21  A ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom.

Dugi postovi stvaraju baš takav ambijent u kakvom tigrovi ne mogu preživeti jer duži periodi ishrane bez mesa, mleka i ostalih životinjskih namirnica dovešće do toga da tigar u nama gladuje. Ako taj period bude trajao dovoljno dugo predator će na kraju stradati. Zato je dobro držati post i što duže praktikovati biljnu ishranu. Ali to neće biti dovoljno pa će pored posta biti potrebno držati se i nekih pravila ponašanja i razmišljanja. Prihvatanjem ovih zakona mi jednostavno prihvatamo volju Tvorca dajući joj time opciju da zaživi i na zemlji. Ona više neće biti samo informacija u svetu duha već će uzeti svoje materijalno obličje u materiji. A kada osobine ljubavi, praštanja i milosrđa uđu u naše živote, oni će postati dom svetlosti i sveopšteg zdravlja a to je ambijent koji tumorske ćelije baš i ne vole.

 

Antioksidans komentar

 

Ako vam do sada nije bila jasna rečenica: “Da dođe carstvo Tvoje; da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; ” nadamo se da smo vam ovom pričom donekle to pojasnili. Bilo da se radi o planu Tvorca koji stremi životu, bilo da se radi o našim željama da pobedimo bolest i zlo, bitno je da volju treba sprovesti u delo i učiniti je živom “i na zemlji kao i na nebu”.  A da bi ideja zaživela i da bi se volja Tvorca ostvarila ona će zahtevati od nas da ispunimo određene uslove baš kao što i plodno seme traži dobru zemlju. Ne možete činiti zlo i živeti naopako a očekivati da volja dobrote i života ispuni se u vama.

 

I NA ZEMLJI KAO NA NEBU – ZDRAVIM ŽIVOTOM PROTIV TEŠKIH BOLESTI

Comments are closed.