AX video – Autizam

AX VIDEO – AUTIZAM

 

Autizam poput dijabetesa i raka postaje svetska pandemija i noćna mora za decu i roditelje širom sveta. Dovoljno je da pogledamo navedene statističke podatke i da se upitamo: gde grešimo? Mišljenje antioksidansa po ovom pitanju nije isključive prirode. Bilo bi nepošteno reći da vakcine nemaju svoj korisni efekat i zasluge u borbi protiv opasnih bolesti. Smatramo da ovde nije sporna funkcija i efekat vakcine ali problem svakako može postojati ako vakcina nije odrađena kako treba.

Problem nastaje onda, kao i u svakom drugom biznisu, kada profit postane vodeći argument i vodilja. Ako vi kao proizvođač prodajete milijardu vakcina, svaki dolar uštede biće vam veoma bitan. U tom momentu vaš interes biće da prodate što više vakcina a da pri tome imate što manje troškova. Tada postoji mogućnost zloupotrebe “višeg cilja” gde ćete vi forsirati obavezne, nekad nepotrebne vakcinacije, a u njihovom sastavu koristiti materijale koji nisu toliko opravdani iz ugla zdavstvenog benefita koliko iz ugla zarade. Dakle, antioksidans smatra da vakcine same po sebi mogu imati korisno dejstvo ali samo onda kada je to stvarno neophodno i samo onda ako su proizvedene na tehnički ispravan način uz poštovanje pravila, redosleda i ispravnosti kombinacije vakcina. Kao što dr Wakefield kaže, pogrešan tajming i kombinacija vakcina mogu povećati rizik od pojave autizma. Smatramo da ukoliko forsiramo finansijski efekat ova pravila neće biti ispoštovana jer će se akcenat usmeriti ka što većoj količinu vakcina u što kraćem vremenskom periodu. Ukoliko dođe do finansijskih malverzacija i problema sa kvalitetom vakcina to može imati negativne zdravstvene efekte po zdravlje ljudi i dece. U tom slučaju, imajući u vidu sporost “sistema” može se desiti da reakcija države bude sporija a proizvedena šteta nepopravljiva. Smatramo da bi se stanovništvu trebalo dati opcija da samostalno odlučuje o vakcinaciji – da ili ne, ali ne iz razloga čisto da bi se bojkotovala medicina već kao pretnja proizvođaču da njihova vakcina može biti odbijena što bi ih nateralo da vode računa o njenom kvalitetu. Zakon tržišta kaže da onoga momenta kada vi prisilite “tržište” na kupovinu – kvalitet robe odmah postaje žrtva a to je baš ono što nipošto ne želimo u ovakvom slučaju. Finansijski efekat ne sme biti osnovni motiv u vakcinaciji stanovništva jer kada judska pohlepa postane nemilosrdna ona neće stati čak ni po cenu života pacijenata. I kada se javi kritika takvog biznisa “sistem” najčešće reaguje tako što organizuje “lov na veštice” umesto da proveri validnost kritike. Tada se obično kao argument koriste samo pozitivni efekti i namere vakcinacije a oni drugi, neželjeni i stvarno stanje, bivaju zanemareni.

Možda ćete reći da smo na ovoj stranici izneli uglavnom argumente koji se navode protiv vakcina i da bi poštenije bilo kada bi smo informacije izneli u formi “za” i “protiv” ali priča “za vakcine” već ima dovoljno publiciteta i jaku podršku u sistemu tako da smo na ovoj stranici više dali priliku da se čuje ona “druga strana priče”.

Ukratko, ne poričemo pozitivni efekat vakcinacije, nismo protiv vakcina ali jesmo za bezbedne vakcine. Vakcinaciju podržavamo samo onda kada je stvarno neophodna, kao “nužno zlo” i uz strogu proveru kvaliteta. Pri tome stanovništvo i sloboda izbora moraju primorati proizvođače da održavaju kvalitet i bezbednost vakcina jer svaka druga opcija može biti kompromitovana i potkupljena. Kada je zdravlje dece u pitanju svaki rizik mora biti maksimalno proveren. Onima koji već imaju problema sa autizmom preporučili bismo da se zainteresuju za detoksikaciju organizma kao i efekte koje sirova hrana može imati kod eliminicaije žive iz tela.

Comments are closed